Piotr Zmyślony – Pełnione funkcje | Appointments, affiliations, memberships

Organizacje i stowarzyszenia naukowe | Organisations and associations

 • od 2017 | Travel and Tourism Research Association | Europe Chapter.
 • od 2016 | The Euro-Asia Tourism Studies Association (EATSA).
 • 2014-2015 | European Marketing Academy.

Komitety redakcyjne i rady naukowe czasopism | Editorial teams and scientific boards 

Pełnione funkcje i zespoły eksperckie | Appointments, affiliations, consulting and advisory activities

 • od 2020 | Rada Programowa Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
 • od 2019 | Członek kapituły Rankingu Szkół Wyższych organizowanego przez redakcję „Wiadomości Turystyczne”.
 • od kwietnia 2018 | Członek honorowy Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
 • od maja 2017 | Członek zarządu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
 • od maja 2017 | Think Tank Miasta Poznania.
 • 2017-2018 | Członek Zespołu Konsultacyjnego ds. „Planu działań na rzecz budowy systemu zarządzania rozwojem turystyki w województwie kujawsko-pomorskim” przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • 2016-2019 | Ekspert zespołu nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych PKA.
 • od 2015 | Rada Programowa Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.
 • 2013-2016 | Zespół roboczy ds. badań w turystyce przy Ministrze Sportu i Turystyki (Zarządzenie nr 22 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 lipca 2013r.).
 • 2014-2020 | Ekspert przy Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w ramach dziedzin: Analiza ekonomiczna i finansowa projektów inwestycyjnych; Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MSP; Dziedzictwo kulturowe i promocja kultury.
 • 2008-2013 | Asesor przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego powołany do oceny projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2008-2013 w dziedzinie Infrastruktura turystyczna (Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1205/2008 z dnia 27 marca 2008 roku).
 • od 2008 | Stały doradca Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w zakresie badań i rozwoju.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | Poznań University of Economics and Business

 • 2016-2020 | Komisja Wydziału Gospodarki Międzynarodowej ds. Kształcenia | przewodniczący.
 • 2017-2020 | Rada Programowa ds. upowszechniania historii i tradycji UEP.
 • od 2008 | Rada Wydziału Gospodarki Międzynarodowej.
 • 2013-2016 | Komisja Rektorska ds. Promocji Uczelni.
 • 2013 | Zespół ds. Strategii Uczelni na lata 2013-2020.
 • 2013 | Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WGM ds. naboru na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia.
 • 2006-2016 | Komisja ds. Promocji Wydziału Gospodarki Międzynarodowej.
 • 2009 | Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WGM ds. naboru na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia | sekretarz.