Natalia Latuszek (Piechota)

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | Wydział Gospodarki Międzynarodowej | Katedra Turystyki

  • działalność convention bureaux i funkcjonowanie rynku spotkań
  • możliwości rozwoju turystyki biznesowej
  • znaczenie eventów dla miast
  • relacje między sportem a turystyką

Turystyka w mieście | Posty na blogu | Blog posts


Publikacje | Publications