Piotr Zmyślony

Piotr Zmyślonydr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu | Wydział Gospodarki Międzynarodowej | Katedra Turystyki

piotr.zmyslony@ue.poznan.pl
Google Scholar | Academia.edu | ResearchGate


Specjalizacja | Research Interests

 • rozwój turystyki w mieście | międzynarodowa konkurencyjność miast w zakresie turystyki | internacjonalizacja funkcji turystycznej w mieście
 • zarządzanie turystyką w mieście i w regionie | partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym  | funkcjonowanie DMO | strategie rozwoju turystyki
 • turystyka biznesowa | branża spotkań | convention bureaux  | relacje sieciowe w branży spotkań
 • produkt turystyczny | kreacja, zarządzanie, sieciowanie
 • polityka turystyczna | destination governance
 • marketing w turystyce | promocja i informacja w turystyce
 • odnawialne źródła energii w turystyce | determinanty zdolności do absorpcji innowacji w gospodarce turystycznej w zakresie OZE

Publikacje | Publications

Projekty | Projects

Pełnione funkcje | Appointments, affiliations & memberships

Dydaktyka i promotorstwo | Teaching and supervising

Turystyka w mieście – Posty na blogu | Blog posts


Bieżące i najbliższe projekty/działania | Current and forthcoming projects/activities

 • 16 listopada 2017, Poznań | II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Turystyka i rekreacja w metropoliach pt. „Trendy i tendencje rozwoju turystyki i rekreacji w metropoliach” | WSB.
 • 2017 | Wskaźnik transferu wiedzy dla branży targowej | z: Krzysztof Borodako (UE Kraków).
 • 2014–2017 | Strategie ekspansji międzynarodowej miejskich DMO w Polsce i Europie | projekt badawczy.
 • 2013-2017 | Determinanty zdolności do absorpcji innowacji w gospodarce turystycznej w zakresie odnawialnych źródeł energii | projekt badawczy MNiSW/NCN w ramach konkursu OPUS 3 | główny wykonawca.