Piotr Zmyślony


dr hab. | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | Instytut Gospodarki Międzynarodowej | Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

piotr.zmyslony@ue.poznan.pl
ORCID ID | ResearcherIDGoogle Scholar | Academia.edu | ResearchGate

Specjalizacja | Research Interests

  • rozwój turystyki w mieście | międzynarodowa konkurencyjność miast w zakresie turystyki | internacjonalizacja funkcji turystycznej w mieście
  • zarządzanie turystyką w mieście i w regionie | partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym  | funkcjonowanie DMO | strategie rozwoju turystyki
  • turystyka biznesowa | konkurencyjność branży spotkań | convention bureaux  | relacje sieciowe w branży spotkań
  • produkt turystyczny | kreacja, zarządzanie, sieciowanie
  • polityka turystyczna | destination governance

Publikacje | Publications

Projekty | Projects

Pełnione funkcje | Appointments, affiliations & memberships

Dydaktyka i seminarium | Teaching and supervising

Turystyka w mieście – Posty na blogu | Blog posts


Bieżące i najbliższe projekty/działania | Current and forthcoming projects/activities