Piotr Zmyślony


dr hab. | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | Instytut Gospodarki Międzynarodowej | Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

piotr.zmyslony@ue.poznan.pl
ORCID ID | ResearcherIDGoogle Scholar | Academia.edu | ResearchGate

Specjalizacja | Research Interests

  • rozwój turystyki w mieście | internacjonalizacja funkcji turystycznej w mieście | urban/city tourism | internationalisation of urban tourism
  • zarządzanie turystyką w mieście i w regionie | funkcjonowanie lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych | strategie rozwoju turystyki | polityka turystyczna
  • destination governance – destination management | Destination Management Organisations | tourism development strategies and policies
  • gospodarka nocna | night-time economy
  • turystyka biznesowa | konkurencyjność branży spotkań | relacje sieciowe w branży spotkań | business tourism | competitiveness of meetings industry | convention bureaus | network relationships in meetings industry

Publikacje | Publications

Projekty | Projects

Pełnione funkcje | Appointments, affiliations & memberships

Dydaktyka i seminarium | Teaching and supervising

Turystyka w mieście – Posty na blogu | Blog posts


Bieżące i najbliższe projekty/działania | Current and forthcoming projects/activities

  • 28 March 2022, Kraków | 3rd International Conference Miasta Historyczne 3.0/Historical Cities 3.0 | ICE Kraków Congress Centre.
  • 2017–2021 | Strategie ekspansji międzynarodowej miejskich DMO w Polsce i Europie | z: Piotr Gaczek (UEP).