Piotr Zmyślony


dr hab. | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | Wydział Gospodarki Międzynarodowej | Katedra Turystyki

piotr.zmyslony@ue.poznan.pl
Google Scholar | Academia.edu | ResearchGate

Specjalizacja | Research Interests

 • rozwój turystyki w mieście | międzynarodowa konkurencyjność miast w zakresie turystyki | internacjonalizacja funkcji turystycznej w mieście
 • zarządzanie turystyką w mieście i w regionie | partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym  | funkcjonowanie DMO | strategie rozwoju turystyki
 • turystyka biznesowa | konkurencyjność branży spotkań | convention bureaux  | relacje sieciowe w branży spotkań
 • produkt turystyczny | kreacja, zarządzanie, sieciowanie
 • polityka turystyczna | destination governance

Publikacje | Publications

Projekty | Projects

Pełnione funkcje | Appointments, affiliations & memberships

Dydaktyka i promotorstwo | Teaching and supervising

Turystyka w mieście – Posty na blogu | Blog posts


Bieżące i najbliższe projekty/działania | Current and forthcoming projects/activities

 • 6 kwietnia 2018, Bydgoszcz | III Regionalne Forum Turystyki.
 • 25-26 kwietnia, Ljubljana | 2018 TTRA European Chapter Conference | presentation: Internationalization as a strategic orientation of European urban destination governance.
 • 12-13 maja, Kraków | Wizytacja zespołu PKA.
 • 25-27 października 2018, Poznań | Konferencja Turystyka kulturowa – teoria i praktyka. Stan badań, praktyczne zastosowania i perspektywy rozwoju.
 • 2017–2018 | Plan działań na rzecz budowy systemu zarządzania rozwojem turystyki w województwie kujawsko-pomorskim | na zlecenie UMWK-P.
 • 2017–2018 | Wskaźnik transferu wiedzy dla branży targowej | z: Krzysztof Borodako (UE Kraków).
 • 2015–2018 | Strategie ekspansji międzynarodowej miejskich DMO w Polsce i Europie | projekt badawczy.
 • 2013-2018 | Determinanty zdolności do absorpcji innowacji w gospodarce turystycznej w zakresie odnawialnych źródeł energii | projekt badawczy MNiSW/NCN w ramach konkursu OPUS 3 | główny wykonawca.