Piotr Zmyślony

fot Anna Zielinska PHOTOHOLICSTUDIO-10internet-kopia
dr hab. | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | Instytut Gospodarki Międzynarodowej | Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Corvinus University of Budapest | Corvinus Institute for Advanced Studies

piotr.zmyslony@ue.poznan.pl | piotr.zmyslony@uni-corvinus.hu
ORCID ID | ResearcherIDGoogle Scholar | Academia.edu | ResearchGate


Specjalizacja | Research Interests

  • rozwój turystyki w mieście | internacjonalizacja funkcji turystycznej w mieście | urban/city tourism | internationalisation of urban tourism
  • zarządzanie turystyką w mieście i w regionie | funkcjonowanie lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych
  • strategie rozwoju turystyki | polityka turystyczna
  • destination governance – destination management | Destination Management Organisations | tourism development strategies and policies
  • gospodarka nocna | night-time economy
  • turystyka biznesowa | konkurencyjność branży spotkań | relacje sieciowe w branży spotkań | business tourism | competitiveness of meetings industry | convention bureaus | network relationships in meetings industry

Publikacje | Publications

Projekty | Projects

Pełnione funkcje | Appointments, affiliations & memberships

Dydaktyka i seminarium | Teaching and supervising

Turystyka w mieście – Posty na blogu | Blog posts


Bieżące i najbliższe projekty/działania | Current and forthcoming projects/activities