Piotr Zmyślony


dr hab. | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | Wydział Gospodarki Międzynarodowej | Katedra Turystyki

piotr.zmyslony@ue.poznan.pl
Google Scholar | Academia.edu | ResearchGate

Specjalizacja | Research Interests

 • rozwój turystyki w mieście | międzynarodowa konkurencyjność miast w zakresie turystyki | internacjonalizacja funkcji turystycznej w mieście
 • zarządzanie turystyką w mieście i w regionie | partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym  | funkcjonowanie DMO | strategie rozwoju turystyki
 • turystyka biznesowa | konkurencyjność branży spotkań | convention bureaux  | relacje sieciowe w branży spotkań
 • produkt turystyczny | kreacja, zarządzanie, sieciowanie
 • polityka turystyczna | destination governance

Publikacje | Publications

Projekty | Projects

Pełnione funkcje | Appointments, affiliations & memberships

Dydaktyka i promotorstwo | Teaching and supervising

Turystyka w mieście – Posty na blogu | Blog posts


Bieżące i najbliższe projekty/działania | Current and forthcoming projects/activities

 • 29 stycznia 2018, Toruń | Studia nad internacjonalizacją funkcji turystycznej miast | seminarium naukowe Kierunki badan w zarzadzaniu w turystyce | Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • 1-2 marca 2018, Kraków | 1st Biennial International Conference HISTORICAL CITIES 3.0Residents and visitors in search of quality and comfort | moderator panelu 2: 24-hour City.
 • 2017–2018 | Plan działań na rzecz budowy systemu zarządzania rozwojem turystyki w województwie kujawsko-pomorskim | na zlecenie UMWK-P.
 • 2017–2018 | Wskaźnik transferu wiedzy dla branży targowej | z: Krzysztof Borodako (UE Kraków).
 • 2015–2018 | Strategie ekspansji międzynarodowej miejskich DMO w Polsce i Europie | projekt badawczy.
 • 2013-2018 | Determinanty zdolności do absorpcji innowacji w gospodarce turystycznej w zakresie odnawialnych źródeł energii | projekt badawczy MNiSW/NCN w ramach konkursu OPUS 3 | główny wykonawca.