Piotr Zmyślony


dr hab. | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | Wydział Gospodarki Międzynarodowej | Katedra Turystyki

piotr.zmyslony@ue.poznan.pl
Google Scholar | Academia.edu | ResearchGate

Specjalizacja | Research Interests

  • rozwój turystyki w mieście | międzynarodowa konkurencyjność miast w zakresie turystyki | internacjonalizacja funkcji turystycznej w mieście
  • zarządzanie turystyką w mieście i w regionie | partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym  | funkcjonowanie DMO | strategie rozwoju turystyki
  • turystyka biznesowa | branża spotkań | convention bureaux  | relacje sieciowe w branży spotkań
  • produkt turystyczny | kreacja, zarządzanie, sieciowanie
  • polityka turystyczna | destination governance

Publikacje | Publications

Projekty | Projects

Pełnione funkcje | Appointments, affiliations & memberships

Dydaktyka i promotorstwo | Teaching and supervising

Turystyka w mieście – Posty na blogu | Blog posts


Bieżące i najbliższe projekty/działania | Current and forthcoming projects/activities

  • wrzesień–grudzień 2017 | Diagnoza stanu turystyki w m.st. Warszawie w 2017 r. | Fundacja Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc na zlecenie Stołecznego Biura Turystyki | z: Adam Mikołajczyk, Jarosław Górski (Best Place), Magdalena Kachniewska (SGH), Robert Bęben (UG), Bartłomiej Walas (WSTiE Sucha Beskidzka).
  • październik–grudzień 2017 | Plan działań na rzecz budowy systemu zarządzania rozwojem turystyki w województwie kujawsko-pomorskim | na zlecenie UMWK-P.
  • 2017–2018 | Wskaźnik transferu wiedzy dla branży targowej | z: Krzysztof Borodako (UE Kraków).
  • 2014–2018 | Strategie ekspansji międzynarodowej miejskich DMO w Polsce i Europie | projekt badawczy.
  • 2013-2017 | Determinanty zdolności do absorpcji innowacji w gospodarce turystycznej w zakresie odnawialnych źródeł energii | projekt badawczy MNiSW/NCN w ramach konkursu OPUS 3 | główny wykonawca.