Wojtek Mania

Wojtek ManiaAbsolwent geografii ze specjalnością kształtowanie środowiska przyrodniczego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii. Zajmował się tematyką krajobrazów kulturowych i ich przeobrażeń w miastach, a także zjawiskiem kurczenia się miast oraz wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (GIS), teledetekcji i fotografii lotniczej w badaniach krajobrazów miast.

Od 2011 roku pracuje w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, gdzie zajmuje się przede wszystkim marketingiem i promocją turystyczną na obszarze Metropolii Poznań, a także rozwojem turystyki kulturowej oraz współpracą z instytucjami kultury.

Zaangażowany również w projekty związane z pomocą rozwojową w zakresie turystyki w Gruzji (region Imeretia).

Hobbystycznie zbiera dźwięki. Niektóre z nich publikuje na blogu Nie-miejsca. Prowadzi także fanpage W Poznaniu 100 lat temu, na którym codziennie przegląda prasę sprzed wieku.

Kontakt: e-mail | Facebook | Twitter | LinkedIn

 


Turystyka w mieście | Wojtek Mania | wpisy autorskie


Publikacje | Publications