Wpływ deregulacji na rynek usług przewodnickich w Polsce

Adam Pawlicz | 15 września 2015 1 stycznia 2014 roku nastąpiła deregulacja zawodu przewodnika turystycznego (z wyłączeniem przewodników górskich). Przed deregulacją zarówno w prasie naukowej jak i prasie można było znaleźć wiele opracowań autorów wskazujących głównie na wady deregulacji. W pracach przeważały opinie, że deregulacja przyczyni się do obniżenia jakości świadczonych usług oraz spowoduje spadek … Czytaj dalej Wpływ deregulacji na rynek usług przewodnickich w Polsce