Ekonomia współdzielenia na rynku usług hotelarskich. Niedoskonałości. Pośrednicy. Regulacje [publikacja]

Głównym problemem badawczym w niniejszej pracy są niedoskonałości ekono­mii współdzielenia na rynku usług hotelarskich. Niedoskonałości rynku obejmujące istnienie kosztów transakcyjnych, asymetrii informacji oraz efektów zewnętrznych są istotne dla wyjaśnienia przyczyn ograniczonego zasięgu wymiany P2P na rynku usług hotelarskich przed rokiem 2010. Innowacje związane z redukcją niedoskonałości rynku były główną przyczyną wzrostu znaczenia platform EW. W … Czytaj dalej Ekonomia współdzielenia na rynku usług hotelarskich. Niedoskonałości. Pośrednicy. Regulacje [publikacja]

The determinants of hotel room rates: an analysis of the hotel industry in Warsaw, Poland [publikacja]

Adam Pawlicz, Tomasz Napierała Abstract Purpose: This study aims to measure the effect on prices through the differing characteristics and attributes of hotels. Design/methodology/approach: A hedonic price model (HPM) was adopted to estimate the impact of various site and situational factors on hotel prices in Warsaw, Poland. To better understand room rates not explained by HPM, spatial … Czytaj dalej The determinants of hotel room rates: an analysis of the hotel industry in Warsaw, Poland [publikacja]

Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim [publikacja]

Adam Pawlicz Streszczenie: Pomimo istotnego znaczenia dla rynku hotelarskiego oraz stosunkowo długiej obecności na rynku polskim, działania OTA są w Polsce przedmiotem jedynie niewielu badań naukowych. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na teoretyczne aspekty funkcjonowania OTA na rynku hotelarskim oraz główne problemy złożonych relacji pomiędzy OTA i przedsiębiorstwami hotelarskimi. Autor stara się również oszacować odsetek … Czytaj dalej Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim [publikacja]

Wykorzystanie mediów społecznościowych jako narzędzia marketingu turystycznego przez gminy leżące na terenach Parków Narodowych w Polsce [publikacja]

Adam Pawlicz Wstęp: Współcześnie media społecznościowe w znaczący sposób zmieniają sposób wykorzystania Internetu w komunikacji marketingowej. Na początku XXI wieku większość przedsiębiorstw oraz organizacji non-profit i jednostek samorządu terytorialnego wykorzystywało Internet do jednostronnej komunikacji porównywalnej do tradycyjnych narzędzi promocji takich, jak na przykład reklama. Klienci mogli naturalnie wysłać wiadomość e-mail do organizacji, niemniej jednak w przeważającej … Czytaj dalej Wykorzystanie mediów społecznościowych jako narzędzia marketingu turystycznego przez gminy leżące na terenach Parków Narodowych w Polsce [publikacja]

Bezpośrednie połączenia lotnicze oraz istnienie convention bureau w wybranych stolicach europejskich

Adam Pawlicz | 3 grudnia 2015 Wybór miasta jako organizatora wydarzeń o zasięgu europejskim zależy od bardzo wielu czynników. Do najważniejszych w literaturze przedmiotu zalicza się: dostępność transportową, dostępność odpowiednich usług oraz infrastruktury, koszty organizacji konferencji, dostępność centrum kongresowego z odpowiednią liczbą miejsc, lokalizację miejscowości w odniesieniu do miejsca zamieszkania uczestników, dostępność atrakcji turystycznych, kontekst … Czytaj dalej Bezpośrednie połączenia lotnicze oraz istnienie convention bureau w wybranych stolicach europejskich

Wpływ deregulacji na rynek usług przewodnickich w Polsce

Adam Pawlicz | 15 września 2015 1 stycznia 2014 roku nastąpiła deregulacja zawodu przewodnika turystycznego (z wyłączeniem przewodników górskich). Przed deregulacją zarówno w prasie naukowej jak i prasie można było znaleźć wiele opracowań autorów wskazujących głównie na wady deregulacji. W pracach przeważały opinie, że deregulacja przyczyni się do obniżenia jakości świadczonych usług oraz spowoduje spadek … Czytaj dalej Wpływ deregulacji na rynek usług przewodnickich w Polsce