MiASTA I TURYSTYKA, POLITYKA TURYSTYCZNA, PUBLIKACJE, TRENDY INNOWACJE, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

Ekonomia współdzielenia na rynku usług hotelarskich. Niedoskonałości. Pośrednicy. Regulacje [publikacja]

T307065

Głównym problemem badawczym w niniejszej pracy są niedoskonałości ekono­mii współdzielenia na rynku usług hotelarskich. Niedoskonałości rynku obejmujące istnienie kosztów transakcyjnych, asymetrii informacji oraz efektów zewnętrznych są istotne dla wyjaśnienia przyczyn ograniczonego zasięgu wymiany P2P na rynku usług hotelarskich przed rokiem 2010. Innowacje związane z redukcją niedoskonałości rynku były główną przyczyną wzrostu znaczenia platform EW. Czytaj dalej

Zwykły wpis
MiASTA I TURYSTYKA, PUBLIKACJE

The determinants of hotel room rates: an analysis of the hotel industry in Warsaw, Poland [publikacja]

Adam Pawlicz, Tomasz Napierała

Abstract

Purpose: This study aims to measure the effect on prices through the differing characteristics and attributes of hotels.

Design/methodology/approach: A hedonic price model (HPM) was adopted to estimate the impact of various site and situational factors on hotel prices in Warsaw, Poland. To better understand room rates not explained by HPM, spatial analysis of residuals was used. Datasets regarding prices from three different online travel agents (OTAs) and star ratings, either official or provided by OTAs, were investigated.

Findings: A significant impact on hotel prices by star rating has been confirmed. Every additional star allows the hotel to set approximately 25 to 36 per cent higher prices, which is in line with previous studies. Moreover, two factors indicated a high but still underestimated theoretical hotel prices: location within the city centre and proximity to the international airport.  Czytaj dalej

Zwykły wpis
MARKETING MIEJSC, MiASTA I TURYSTYKA, PUBLIKACJE, TRENDY INNOWACJE

Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim [publikacja]

Adam Pawlicz

Streszczenie: Pomimo istotnego znaczenia dla rynku hotelarskiego oraz stosunkowo długiej obecności na rynku polskim, działania OTA są w Polsce przedmiotem jedynie niewielu badań naukowych. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na teoretyczne aspekty funkcjonowania OTA na rynku hotelarskim oraz główne problemy złożonych relacji pomiędzy OTA i przedsiębiorstwami hotelarskimi. Autor stara się również oszacować odsetek przedsiębiorstw hotelarskich w 20 największych polskich miastach współpracujących z Booking.com, OTA o największym udziale w europejskim rynku.

Słowa kluczowe: OTA, Booking.com, dystrybucja, hotelarstwo, regulacje rynku, kategoryzacja.

Pawlicz A. (2016). Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2(34), 155-165. [pełny tekst]

Zwykły wpis
MARKETING MIEJSC, PUBLIKACJE

Wykorzystanie mediów społecznościowych jako narzędzia marketingu turystycznego przez gminy leżące na terenach Parków Narodowych w Polsce [publikacja]

Adam Pawlicz

Wstęp: Współcześnie media społecznościowe w znaczący sposób zmieniają sposób wykorzystania Internetu w komunikacji marketingowej. Na początku XXI wieku większość przedsiębiorstw oraz organizacji non-profit i jednostek samorządu terytorialnego wykorzystywało Internet do jednostronnej komunikacji porównywalnej do tradycyjnych narzędzi promocji takich, jak na przykład reklama. Klienci mogli naturalnie wysłać wiadomość e-mail do organizacji, niemniej jednak w przeważającej większości przypadków przyjmowali postawę pasywną. Pojawienie się narzędzi tak zwanych Web 2.0 (blogi, media społecznościowe, strony www umożliwiające użytkownikom ocenę produktów) w fundamentalny sposób zmieniło sposób komunikacji, pozwalając użytkownikom na znacznie większą partycypację w treściach zamieszczanych w sieci. Wpisy tworzone przez użytkowników współcześnie w znacznym stopniu determinują wizerunek organizacji a nawet mają wpływ na jej przychody i w rezultacie przetrwanie. Nowe możliwości komunikacji z użytkownikami są dostępne również dla organizacji w branży turystycznej, która od momentu powstania pierwszych systemów rezerwacyjnych w latach sześćdziesiątych XX wieku zawsze należała do obszarów intensywnego zastosowania technologii informatycznych.  Czytaj dalej

Zwykły wpis
MARKETING MIEJSC, MiASTA I TURYSTYKA, RANKINGI, SPOTKANIA WYDARZENIA

Bezpośrednie połączenia lotnicze oraz istnienie convention bureau w wybranych stolicach europejskich

Adam Pawlicz | 3 grudnia 2015

photo-1421789497144-f50500b5fcf0

Wybór miasta jako organizatora wydarzeń o zasięgu europejskim zależy od bardzo wielu czynników. Do najważniejszych w literaturze przedmiotu zalicza się:

  • dostępność transportową,
  • dostępność odpowiednich usług oraz infrastruktury,
  • koszty organizacji konferencji,
  • dostępność centrum kongresowego z odpowiednią liczbą miejsc,
  • lokalizację miejscowości w odniesieniu do miejsca zamieszkania uczestników,
  • dostępność atrakcji turystycznych,
  • kontekst miejscowości oraz miejsca organizacji konferencji do tematu konferencji,
  • istnienie CB w regionie,
  • marketing organizatorów (Para & Kachniewska, 2014; Pawlicz, 2007, 2011; Piechota, 2015; Zmyślony & Piechota, 2015).

Dostępność transportowa w przypadku wydarzeń międzynarodowych jest zależna nie tylko od dostępności odpowiedniej infrastruktury transportowej (lotniska), ale również dostępnych połączeń. Dotyczy to w szczególności połączeń bezpośrednich, które pozwalają na szybkie przemieszczanie się potencjalnych uczestników.

Drugim istotnym elementem kształtującym konkurencyjność miast jako miejsc organizacji konferencji, jest istnienie convention bureau, które pozwala na szybkie porównanie możliwości oraz kosztu organizacji konferencji w danej lokalizacji.

Czytaj dalej

Zwykły wpis
POLITYKA TURYSTYCZNA, PUBLIKACJE

Wpływ deregulacji na rynek usług przewodnickich w Polsce

Adam Pawlicz | 15 września 2015

1 stycznia 2014 roku nastąpiła deregulacja zawodu przewodnika turystycznego (z wyłączeniem przewodników górskich). Przed deregulacją zarówno w prasie naukowej jak i prasie można było znaleźć wiele opracowań autorów wskazujących głównie na wady deregulacji. W pracach przeważały opinie, że deregulacja przyczyni się do obniżenia jakości świadczonych usług oraz spowoduje spadek cen usług przewodnickich. Jako główną przyczynę tego stanu wskazywano problem oceny jakości usług przewodnickich przez klientów.

Celem badań ankietowych przeprowadzonych wśród przewodników turystycznych podczas V Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych, które odbyło się w dniach 6-8 lutego w Przemyślu, było określenie wpływu deregulacji na poziom cen oraz jakość usług po 1 stycznia 2014.

Badania ankietowe przeprowadzone z przewodnikami (n=62) wykazały że w opinii przewodników turystycznych, touroperatorzy z jednej strony potrafią właściwie ocenić jakość usług przewodnickich, ale z drugiej strony nie zawsze są gotowi płacić więcej za usługi wyższej jakości. W opinii przewodników licencje wydane przed 2015 rokiem ciągle służą jako certyfikaty jakości na rynku. W opinii większości przewodników turystycznych ceny usług w 2015 roku nie zmniejszyły się, a liczba przewodników oferujących swoje usługi na rynku nie zwiększyła się. Przewodnicy pracujący na rynku zwiększyli jednak zakres oferowanych usług. Ponadto w opinii części ankietowanych część zadań przewodników turystycznych przejęli piloci wycieczek.

Pełny tekst artykułu dostępny jest (w języku angielskim) pod adresem:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2637357

Wyniki badan

Zwykły wpis