Identyfikacja sieci powiązań w miejskiej turystyce biznesowej [publikacja]

Piotr Zmyślony, Grzegorz Leszczyński Streszczenie: W artykule zaproponowano metodę identyfikacji sieci biznesowej w ramach miejskiej turystyki biznesowej, która w największym stopniu odpowiada uwarunkowaniom tworzenia i promocji miejskiego produktu turystyki biznesowej. Na jego skomplikowaną strukturę wpływają ogólne cechy turystyki, specyfika subsegmentów, które go tworzą, oraz pochodny charakter popytu turystycznego, który zgłaszają osoby podróżujące biznesowo. Z przeprowadzonych … Czytaj dalej Identyfikacja sieci powiązań w miejskiej turystyce biznesowej [publikacja]

Network approach in integrated promotion of urban business tourism [publikacja]

Grzegorz Leszczyński, Piotr Zmyślony Abstract: Interdependency of number of actors representing various sectors and industries within urban business tourism (MICE) product leads to integration of marketing initiatives. However, the existence of public and club goods and external effects give rise to the free riders problem and therefore lower overall promotional efficiency. As Poznań case study suggests, … Czytaj dalej Network approach in integrated promotion of urban business tourism [publikacja]