PUBLIKACJE

Międzynarodowe aspekty rozwoju turystyki w mieście: Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 3 (264)

Piotr Zmyślony

SOEP_2014_3

Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 3(264), Międzynarodowe aspekty rozwoju turystyki w mieście, redaktor tematyczny: Piotr Zmyślony.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie (Piotr Zmyślony)

CZĘŚĆ 1

 1. Piotr Zmyślony, Turystyka w procesie internacjonalizacji miast
 2. Bartłomiej Walas, Znaczenie logo miast w rozpoznawalności miejsca docelowego
 3. Tomasz Napierała, Maciej Adamiak, Odległość od centrum miasta jako determinanta cen usług hotelowych
 4. Katarzyna Czernek, Innowacje w turystyce miejskiej oraz determinanty ich rozwoju
 5. Hubert Igliński, Transport w turystyce wobec szczytu wydobycia ropy naftowej
 6. Piotr Zmyślony, Grzegorz Leszczyński, Identyfikacja sieci powiązań w miejskiej turystyce biznesowej
 7. Natalia Piechota, Wpływ organizacji imprez sportowych na rozwój turystyki miejskiej na przykładzie turniejów tenisowych
 8. Andrzej Szymkowiak, Portale zakupów grupowych jako narzędzie promocji turystyki miejskiej w formie city break

CZĘŚĆ 2: STUDIA PRZYPADKÓW

 1. Armin Mikos von Rohrscheidt, Zachowania i preferencje turystów zagranicznych korzystających z usług przewodników w Poznaniu w latach 2011-2013
 2. Sylwia Górecka, Uczelnia wyższa jako podmiot na miejskim rynku spotkań: przykład Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 3. Ewa Markiewicz, Marta Resiak-Urbanowicz, Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa w internecie na przykładzie Międzynarodowych Targów Poznańskich

WPROWADZENIE

W przeciągu kilkudziesięciu lat miasta stały się najczęściej odwiedzanymi obszarami turystycznymi na świecie. Ich sukces zbudowany jest na dwóch filarach: potencjale gospodarczym oraz bogactwie walorów turystycznych. Po pierwsze, miasta stanowią kluczowe węzły współczesnej gospodarki, skupiające ponad połowę ludności świata, a także znakomitą część światowego bogactwa, kapitału oraz zasobów wiedzy i pracy, są także miejscami największej koncentracji globalnego popytu i podaży, dlatego koncentrują nieomal cały wolumen podróży służbowych. Po drugie, w miastach zlokalizowane są najpopularniejsze zabytki i instytucje dziedzictwa historyczno-kulturowego, obiekty współczesnej kultury, rozrywki i rekreacji, budynki będące ikonami współczesnej cywilizacji. Ponadto odbywają się w nich najważniejsze i największe wydarzenia, a turyści mają do dyspozycji najbardziej rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, komunikacyjną i techniczną.

Połączenie wielofunkcyjności, ogromnej dynamiki rozwojowej miast z różnorodnością motywów odwiedzin i wynikającym z niej bogactwem form aktywności turystów, z heterogenicznym, kompleksowym i globalnym charakterem działalności turystycznej sprawia, że studia i badania nad turystyką w miastach mają charakter wielowątkowy, czego dowodem jest zawartość niniejszego numeru tematycznego STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA nr 3, zebrana pod wspólnym tytułem „Międzynarodowe aspekty rozwoju turystyki w mieście”.

Zeszyt zawiera 11 artykułów podzielonych na część ogólną oraz studia przypadków.

Część pierwszą rozpoczyna artykuł mający charakter wprowadzeniowy do problematyki zeszytu. Rozważania dotyczą wzajemnej relacji internacjonalizacji miasta i umiędzynarodowienia jego funkcji turystycznej. Pod tym kątem weryfikowane są koncepcje miasta światowego i miasta globalnego oraz zaprezentowana jest koncepcja światowych miast turystyki. Wynika z nich, że proces umiędzynarodowienia funkcji turystycznej należy rozpatrywać odrębnie w odniesieniu do turystyki biznesowej oraz w odniesieniu do turystyki poznawczej i wypoczynkowej.

Kolejne artykuły stanowią próby wyczerpującego ujęcia istotnych aspektów rozwoju turystyki w miastach. Efektem rosnącej konkurencji na rynku turystycznym są działania w obszarze tworzenia marek miast w celu oddziaływania na decyzje turystów jeszcze przed ich wizytą w mieście. Biorąc to pod uwagę Bartłomiej Walas przeprowadza analizę logotypów ośmiu miast polskich, poszukując empirycznych dowodów na opisywaną w literaturze ich rolę w komunikacji marketingowej. Autor podkreśla, że w procesie budowy wizerunku miejsca docelowego nie wolno ograniczać się jedynie do opracowania znaku graficznego, który rzadko zachęca do przyjazdu, a może wywoływać skojarzenia odmienne od zakładanych w procesie kreacji i podlega subiektywnej ocenie.

Jednym z kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na międzynarodowej międzynarodowym rynku turystycznym jest poziom cen usług hotelowych. Tomasz Napierała i Maciej Adamiak analizują znaczenie bliskości centrum miasta dla cen pokoi hotelowych sprzedawanych w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, porównując uzyskane wyniki z rezultatami badań dostępnych w literaturze dla różnych miast europejskich i azjatyckich i stwierdzając, że odległość od centrum miasta nie musi być jedyną lokalizacyjną determinantą wysokości stawek hotelowych.

Katarzyna Czernek podejmuje popularną w ostatnim okresie problematykę innowacji w działalności turystycznej. Odnosząc się do trzech podejść w analizie stymulant innowacyjności – Schumpeterowskiego, Marshallowskiego oraz popytowo-podażowego – autorka wskazuje te cechy turystyki, które osłabiają lub uniemożliwiają występowanie tych stymulant w turystyce miejskiej. Ponadto prezentuje sposoby wzmocnienia dyfuzji innowacji turystycznych w miastach.

Rozważania zaprezentowane w artykule autorstwa Huberta Iglińskiego dotyczą uwarunkowań rozwoju całej działalności turystycznej. Autor podkreśla, że współczesna turystyka – szczególnie w wielkich miastach – oparta jest głównie o transport drogowy i lotniczy, a gałęzie te są prawie w całości napędzane silnikami zużywającymi paliwa pochodzące z rafinacji ropy naftowej. W tym kontekście konieczna jest próba odpowiedzi na pytanie jak ograniczona podaż ropy naftowej, a w przyszłości również jej niedobór, wpłyną na sektor turystyki.

Piotr Zmyślony i Grzegorz Leszczyński koncentrują uwagę na rynku turystyki biznesowej. Bazując na podejściu sieciowym, biorąc pod uwagę zróżnicowanie branżowe oraz komplementarność biznesowego produktu turystycznego, dokonują przeglądu Zdaniem autorów, metoda network pictures pozwala analizować nie tylko obraz sieci, ale zrozumieć motywy działań jej uczestników, co jest istotne ze względu na analizę procesu dzielenia się wiedzą w jej obrębie, wpływającego na ich innowacyjność.

Jednym z elementów generowania zagranicznego ruchu turystycznego w miastach jest organizacja wydarzeń. Na szczególną uwagę zasługują imprezy sportowe, których wpływ na gospodarkę miasta jest przedmiotem licznych dyskusji nie tylko naukowych. Natalia Piechota, biorąc pod uwagę turnieje tenisowe, przeprowadza analizę statystyczną wpływu międzynarodowych imprez sportowych na rozmiary ruchu turystycznego. Wynika z niej, że wpływ turnieju zależy nie tylko od jego rangi, ale także od specyfiki poszczególnych miast i umiejscowienia imprezy tenisowej w lokalnym oraz międzynarodowym kalendarzu wydarzeń.

Rozważania Andrzeja Szymkowiaka koncentrują się na współczesnych aspektach dystrybucji miejskiego produktu turystycznego. Autor bada zjawisko wykorzystania narzędzi portali zakupów grupowych, które znacząco przyczyniają się do promocji i sprzedaży ofert z zakresu turystyki miejskiej w krajowej i międzynarodowej skali. Odnosi się to szczególnie do pakietów krótkotrwałych pobytów typu city break, którym poświęcone są szczegółowe badania w oparciu o dane wtórne.

Część studiów przypadków rozpoczyna szczegółowa segmentacja zagranicznego rynku turystycznego Poznania w odniesieniu do zorganizowanych grup korzystających z usług przewodników miejskich. Rozważania Armina Mikos von Rohrscheidt dotyczą pogłębionej analizy potrzeb i zachowań konsumentów odwiedzających Poznań w latach 2011-2013. Autor, konfrontując rezultaty z wynikami swoich poprzednich badań, formułuje wnioski odnoszące się do poprawy miejskiej oferty turystycznej.

Szczególne znaczenie – z uwagi na przedmiot badania – ma artykuł autorstwa Sylwii Góreckiej, która przeanalizowała potencjał konkurencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako gracza międzynarodowego rynku spotkań. Już w latach 70. ubiegłego wieku zauważono, że uczelnie wyższe pełnią istotną rolę na tym rynku, zarówno po stronie popytowej (wyjazdy konferencyjne pracowników), jak i podażowej (jako miejsca spotkań), którą – wykorzystując wyniki szczegółowych badań – mogą wzmacniać. Autorka w swoich badaniach stosuje metodę potencjałów, w której podstawowymi zmiennymi są: liczba konferencji, liczba pracowników naukowych, liczba dostępnych sal oraz liczba katedr w strukturze organizacyjnej UEP.

Ostatnie studium przypadku stanowi artykuł Ewy Markiewicz oraz Marty Resiak-Urbanowicz, będący analizą narzędzi kształtowania wizerunku w Internecie stosowanych przez przedsiębiorstwo oferujące produkt na trwale wpisujący się w ofertę biznesową i turystyczną Poznania – Międzynarodowe Targi Poznańskie. W ogólnej ocenie Autorki stwierdzają, że przedsiębiorstwo dobrze zarządza informacjami na swój temat, tworząc jednocześnie pozytywny wizerunek w mediach internetowych.

Zwykły wpis

4 myśli w temacie “Międzynarodowe aspekty rozwoju turystyki w mieście: Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 3 (264)

 1. Pingback: Publikacja: Turystyka w procesie internacjonalizacji miast | turystyka w mieście

 2. Pingback: Publikacja: Identyfikacja sieci powiązań w miejskiej turystyce biznesowej | turystyka w mieście

 3. Na początku muszę napisać, że twój blog jest naprawdę fantastyczny i mega ciekawy.
  Chętnie siedziałbym tu do wieczora i czytał wpisy, ale na nieszczęście mam bardzo dużo
  innych zajęć. Muszę ci powiedzieć, że bardzo ciekawie piszesz
  i fajnie byłoby podyskutować o tej sprawie trochę dłużej.
  Pozdrowienia!

 4. Pingback: Umiędzynarodowienie turystyki w polskich miastach | turystyka w mieście

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s