POLITYKA TURYSTYCZNA, PUBLIKACJE, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym 2008 [publikacja eBook-PDF 2020]

Piotr Zmyślony

okładka9d strona1

Po dwunastu latach i trzech miesiącach od premiery drukowanej, w repozytorium CEEOL ukazała się cyfrowa wersja książki Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, uwolniona online przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Ze wstępu

Niniejsza pozycja, mająca charakter monografii naukowej, stanowi próbę scharakteryzowania koncepcji partnerstwa i przywództwa w rozwoju regionów turystycznych, wpisującej się w ramy regionalnych aspektów rozwoju turystyki. Dominującą perspektywą rozważań jest perspektywa ekonomiczna. W ekonomii wiele rozważań poświęconych jest zagadnieniom konkurencji, mniejsza uwaga skupiona jest na analizie postaw i zachowań kooperacyjnych. Turystyka jest dziedziną, w której koncepcja partnerstwa międzypodmiotowego jest najczęściej pozytywnie weryfikowana zarówno na gruncie analiz teoretycznych, jak i inżynierii gospodarczej. Z kolei problematyka przywództwa w rozwoju regionu turystycznego jest tematyką nową, niemającą dotąd szerokiego odzwierciedlenia w anglosaskiej, a tym bardziej polskiej literaturze z zakresu ekonomiki turystyki. Nieliczne publikacje, które można zaliczyć do tej grupy, stanowią zazwyczaj opis przyjętych rozwiązań organizacyjnych i podjętych działań w poszczególnych regionach turystycznych.

Celem rozważań zawartych w niniejszej książce jest określenie znaczenia partnerstwa oraz przywództwa w procesie rozwoju turystyki w regionie. Partnerstwo i przywództwo są wzajemnie dopełniającymi się elementami w rozwoju turystyki w regionie – istnienie struktury partner- skiej jest platformą działalności przywódcy, z kolei przywództwo spaja, cementuje i podtrzymuje naturalnie kruchą sieć współdziałających ze sobą partnerów. W rozważaniach obydwa procesy rozpatrywane są przede wszystkim w ujęciu organizacyjnym, jednak nie mniej istotne jest postrzeganie ich w ujęciu szerszym, oznaczającym pewną ideę badawczą i zarazem konstrukcję koncepcyjną pozwalająca w sposób zintegrowany sterować rozwojem turystyki w regionach. Warto zatem zastanowić się, czy zawiązywanie i funkcjonowanie struktur partnerskich ma wpływ na osiąganie przewagi konkurencyjnej regionu turystycznego, a także czy rozwój regionu turystycznego wymaga istnienia podmiotu stanowiącego ośrodek kierowania innymi podmiotami działającymi w regionie.


Zmyślony P. (2008). Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, 155 stron [eBook PDF]

Zwykły wpis

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s