MiASTA I TURYSTYKA, PUBLIKACJE

Mierzenie wpływu wydarzeń kulturalnych na gospodarkę lokalną [publikacja]

Natalia Piechota, Piotr Zmyślony

Abstrakt: Artykuł dotyczy problematyki efektów organizacji wydarzeń kulturalnych dla gospodarki lokalnej oraz wykorzystywanych w tym celu metod pomiaru. Przeprowadzony przez autorów syntetyczny przegląd 90 artykułów dotyczących festiwali kulturalnych zawartych w bazie Scopus pozwolił dokonać pogłębionej analizy siły występowania pozytywnych i negatywnych efektów wynikających z organizacji wydarzeń kulturalnych. Analiza obejmowała szerszy zakres niż ma to miejsce w dotychczasowych pracach badawczych, ponieważ włączono do niej dwie zmienne – wielkość wydarzenia oraz rodzaje efektów.

Słowa kluczowe: eventy, turystyka eventowa, wydarzenia kulturalne, wpływ turystyki na gospodarkę.

Czytaj dalej

Zwykły wpis