Inwestor czy synergetyk: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki [publikacja]

Łukasz Nawrot, Piotr Zmyślony Wprowadzenie: Próbując syntetyzować możliwości, pozostające do dyspozycji samorządu terytorialnego i wykorzystywane w celu wspierania rozwoju turystyki można wyodrębnić dwa obszary, na których w głównej mierze koncentrują się działania gminy w sferze jej rozwoju. Z jednej strony wyraźnie zaznacza się działalność inwestycyjna samorządu lokalnego jako podmiotu dysponującego około 80% środków pozostających do dyspozycji … Czytaj dalej Inwestor czy synergetyk: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki [publikacja]