MARKETING MIEJSC, polityka turystyczna

Śmieciowa promocja turystyczna Libanu

Piotr Zmyślony | 12 marca 2016

Zaczęło się w lutym od filmu promocyjnego zleconego i sfinansowanego przez Ministerstwo Turystyki Libanu. Albo nie, to był punkt zapalny, zaczęło się wcześniej, osiem miesięcy temu, gdy zatkało się główne składowisko śmieci w Libanie. To jest krótka opowieść o odpadach, które zaśmieciły kreowany wizerunek państwa.

Mając na uwadze proces kształtowania wizerunku państwa lub regionu, należy na początku zidentyfikować wizerunek istniejący oraz ustalić wizerunek kreowany, albo lepiej – pożądany, z którymi także powiązana jest kwestia tożsamości tego państwa i regionu. Określenie tego pierwszego jest konieczne jako punkt odniesienia do wdrożenia planowanych działań wizerunkowych. Wizerunek docelowy to planowany i pożądany obraz regionu, odwołujący się do jego tożsamości oraz funkcji, jakie region ma spełniać na rzecz otoczenia i własnej społeczności. Gorzej, jeśli rzeczywistość skrzeczy, a my idziemy na skróty ignorując ją w kreowaniu wizerunku pożądanego. Liban jest znakomitym przykładem.

Czytaj dalej

Zwykły wpis