GOSPODARKA NOCNA

Miasto jako maszyna bezsenności

11401381_902227609839512_4452746398050594521_n

Koniec snu jest blisko. Wszystko szykujemy sobie sami, rozwijając gospodarkę nocną w miastach. Jonahtan Crary w eseju „24/7. Późny kapitalizm i koniec snu” pisze o nich jako o infrastrukturze końca snu.

We współczesnym społeczeństwach kapitalistycznych, których funkcjonowanie jest uzależnione od technologii cyfrowych i nieustannego dostępu do informacji, kapitału i rynków, tryb pracy, rozrywki i wypoczynku wtłaczają nas w model życia przypominający ciągłe funkcjonowanie, trwanie bez przerw. Zupełnie jak urządzenia, których nie wyłączamy. Czytaj dalej

Zwykły wpis
PUBLIKACJE

Wiejski charakter – podmiejska lokalizacja. Turystyka wiejska na obszarze metropolitalnym Poznania [publikacja]

Janusz Majewski, Piotr Zmyślony

Obszary metropolitalne są wyzwaniem dla rozwoju turystyki wiejskiej. Badacze nie uważają ich za odpowiednie dla turystyki wiejskiej i agroturystyki, ich zainteresowanie skupiało się na agroturystyce w typowo wiejskich obszarach, z dala od miast, pomimo tego, że od końca XIX wieku obszary podmiejskie są destynacjami tej formy turystyki. W artykule rozpatrywany jest przypadek obszaru metropolitalnego Poznania i wyniki badań dotyczących charakteru wiejskiej bazy noclegowej. Na podstawie wyników badań stwierdzono, iż jedna trzecia bazy noclegowej na obszarze metropolitalnym znajduje się w obiektach stricte wiejskich. Biorąc pod uwagę strukturę, lokalizację i specjalizację rynkową tej bazy można stwierdzić, że gospodarstwa agroturystyczne wzbogacają wachlarz ofertowy bazy noclegowej aglomeracji poznańskiej. Z kolei działalność pokoi gościnnych funkcjonalnie dubluje ofertę noclegową miasta. Z uwagi na niską liczbę wszystkich obiektów stricte wiejskich (39) można stwierdzić, że nie są one w stanie zaoferować wystarczająco zróżnicowanej oferty dla mieszkańców Poznania oraz turystów. W konkluzji określono kierunki i implikacje do dalszych badań nad wiejską bazą noclegową w obszarach metropolitalnych.

Słowa kluczowe: wiejska baza noclegowa; obszar metropolitalny; aglomeracja; Poznań wiejska baza noclegowa poznania Rysunek. Rozmieszczenie obiektów bazy noclegowej stricte wiejskiej na obszarze metropolitalnym Poznania. Majewski J., Zmyślony P. (2014). Wiejski charakter – podmiejska lokalizacja. Turystyka wiejska na obszarze metropolitalnym Poznania, „Turystyka i rekreacja” 11/2014(1), 120-126 [PDF].

Zwykły wpis