MiASTA I TURYSTYKA, POLITYKA TURYSTYCZNA, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

Organizacja turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym w państwach Unii Europejskiej [tabela]

Z przeglądu literatury z zakresu systemów organizacyjnych turystyki na szczeblu regionalno-lokalnym w państwach Unii Europejskiej wynika, że najczęściej obowiązującym rozwiązaniem jest model dwuszczeblowy, zakładający funkcjonowanie organizacji regionalnych (przy czym może on mieć także charakter sub-regionalny) oraz lokalny.

W żadnym państwie nie występuje specjalny, odrębny rodzaj miejskiej lub metropolitalnej organizacji turystycznej, jednak w większości z nich miejskie DMO funkcjonują w praktyce. Wyjątek stanowią państwa małe oraz te, w których nie wprowadzono formalnych uregulowań systemowych. W niemal wszystkich państwach funkcjonują stoliczne DMO, przy czym ich status – wynikający ze sposobu finansowania oraz zakresu przestrzennego działania – jest zróżnicowany. W 26% stolic funkcjonują DMO finansowane oraz funkcjonujące w zakresie lokalnym, natomiast w 22% w zakresie regionalnym. W jednej trzeciej państw zarządzanie turystyką jest finansowane lub współfinansowane z budżetów centralnych, mają one zatem specjalny status, otwierający potencjalnie drogę do ewentualnego statusu metropolitalnych DMO. 

Kraj Regionalne DMO [liczba, jeśli znana] Lokalne DMO [liczba, jeśli znana] Miejskie DMO [odrębny status*/ realnie istniejące] DMO w stolicy kraju [status*] Uwagi
Dania + [5] + [98] –/+ + [L] LDMO w formie centrów it
Wielka Brytania + [14] + –/+ + [R/S]
Finlandia –/– + [L] Brak krajowych uregulowań systemowych
Irlandia –/+ + [S] Brak krajowych uregulowań systemowych
Szwecja + [24] + b.d./+ + [L] ­­–
Bułgaria + [8] –/+ [P] + [P] RDMO – brak realnych działań; LDMO oraz MDMO – tylko prywatne inicjatywy [40]
Estonia + [4] – [P] –/+ [R] + [R]
Łotwa + [4] – [P] b.d. + [R/S]
Litwa + [5] – [P] b.d. + [b.d.]
Rumunia + b.d. +/C + [S] Oddziały administracji rządowej, odpowiedzialne za it oraz kategoryzację hoteli
Austria + [9] + b.d./+ + [L/S/P] Regulacje zależne od prawa w poszczególnych landach
Czechy + [17] b.d. –/+ + [R]
Niemcy + [ok. 280] + [ok. 6000] +/b.d. + [L/R/S] MDMO – regulacje zależne od prawa w poszczególnych landach
Węgry + [9] + [143] –/+ + [L]
Słowacja + [8] + [30] –/+ + [L]
Cypr + [5] –/+ + [R]
Grecja + + –/+ + [S] DMO w Atenach finansowana z środków strukturalnych UE
Włochy + [mniej niż 10] + b.d./+ + [L] Regulacje zależne od prawa regionalnego
Malta Tylko centra informacji turystycznej prowadzone przez NTO
Portugalia + [5] –/+ + [R]
Słowenia + –/+ + [R]
Hiszpania + + + [b.d.] + [L]
Belgia [Flandria] + + [b.d.] + [L/S] Odrębne systemy organizacyjne w regionach
Belgia [Walonia] + +
Francja + + –/+ + [S]
Luxemburg Finansowanie centralne
Holandia + + –/+ + [R]

Objaśnienia: L – status lokalnego DMO; R – status regionalnego [ponadlokalnego DMO]; S – status specjalny, połączony z centralnym finansowaniem [pełnym bądź większościowym]; P – finansowanie przez sektor prywatny.

Opracowanie: Piotr Zmyślony na podstawie Costa i in. 2014 oraz stron internetowych miejskich DMO.


Cytowanie: Zmyślony P. (2017). O potrzebie utworzenia metropolitalnych organizacji turystycznych, „Studia Periegetica” 1(21)/2018, 13-31.

Więcej: Costa C., Panyik E., Buhalis D., red. (2014). European Tourism Planning and Organisation Systems: The EU Member States, Bristol: Channel View Publications.

Zwykły wpis

Jedna myśl w temacie “Organizacja turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym w państwach Unii Europejskiej [tabela]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s