Piotr Zmyślony – Projekty | Projects

Projekty badawcze | Research projects

Projekty zlecone | Consulting projects

 • 2022 | Strategia budowy i promocji produktów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego | Landbrand na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • 2022 | Ewaluacja Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej Metropolia Poznań 2020 – Program 4.3. Metropolitalna oferta turystyczna | dla: Centrum Badań Metropolitalnych, Metropolia Poznań | współpraca: Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.
 • 2019-2021 | Strategia rozwoju turystyki województwa małopolskiego do 2030 roku | Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego | Autorzy: Jarosław Górski, Adam Mikołajczyk, Anna Polgert, Piotr Zmyślony.
 • 2019-2021 | Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028, red. B. Walas, Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, Kraków, 2021 | Autorzy: Walas, Bartłomiej; Berbeka, Jadwiga; Borkowski, Krzysztof; Kruczek, Zygmunt; Pawlusiński, Robert; Zmyślony, Piotr; Piaskowski, Robert | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/19991
 • 2019-2020 | Strategia rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki województwa podkarpackiego na lata 2020-2025 | Wykonawca: Landbrand na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie | Autorzy: Hubert Gonera (kierownik projektu), Marta Pilarczyk, Paulina Brzeska, Cezary Molski, Jarosław Reczek, Krzysztof Zieliński, Piotr Zmyślony.
 • 2019-2020 | Kierunki Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego do 2025 roku | Wykonawca: Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego | Autorzy: Jarosław Górski, Adam Mikołajczyk, Anna Polgert, Piotr Zmyślony.
 • 2018-2020 | Polityka turystyczna miasta stołecznego Warszawy / Tourism policy of the City of Warsaw | Zarządzenie nr 1189/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 września 2020 r. | opracowanie: Landbrand na zlecenie Urzędu M. St. Warszawy | z: Hubert Gonera, Jacek Debis, Krzysztof Cieślikowski.
 • 2017 | Diagnoza stanu turystyki w m.st. Warszawie w 2017 r. | Fundacja Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc na zlecenie Stołecznego Biura Turystyki | z: Adam Mikołajczyk, Jarosław Górski (Best Place), Magdalena Kachniewska (SGH), Robert Bęben (UG), Bartłomiej Walas (WSTiE Sucha Beskidzka).
 • 2017 | Plan działań na rzecz budowy systemu zarządzania rozwojem turystyki w województwie kujawsko-pomorskim | na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • 2017 | Standardy pomiaru wielkości ruchu turystycznego w miastach metropolitalnych | z: E. Dziedzic, R. Bęben, J. Pluta | Gdańska Organizacja Turystyczna, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miejski Wrocławia.
 • 2017 | Raport: Przemysł spotkań w województwie lubelskim w 2016 roku I Lubelskie Convention Bureau, Lublin.
 • 2016 | Badanie ewaluacyjne ex-ante projektu programu rozwoju Miasta Poznania pt. „Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+” | ewaluator dziedzinowy – obszar turystyka | Spółka Celowa UEP na zlecenie Urzędu Miasta Poznania.
 • 2016 | Raport Przemysł spotkań w Warszawie 2015 / Warsaw Meetings Industry Report | Warsaw Convention Bureau | z: P. Szmatuła.
 • 2016 | Raport Branża spotkań w Krakowie  / The meetings industry in Kraków | Urząd Miasta Krakowa Wydział Promocji i Turystyki, Krakow Convention Bureau | z: J. Berbeka, K. Borodako, A. Niemczyk, R. Seweryn.
 • 2016 | Poznański Barometr Turystyczny – Raport 2014/2015 | Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna | z: P. Szmatuła P., J. Gonia-Kołodziejczyk.
 • 2015-2016 | Uwarunkowania organizacyjne oraz założenia programu rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna.
 • 2015-2016 | Wiedza, produkt i współpraca kluczem do sukcesu w turystyce | realizator: Polska Organizacja Turystyczna | moderator debat regionalnych:
 • 16-17 listopada 2015, Ossa | III Forum ROT-LOT-ZOPOT-Miasta | Panel dyskusyjny dla Lokalnych Organizacji Turystycznych w tym m.in. – komercjalizacja szlaków turystycznych, Informacja Turystyczna – jak prowadzić komercyjne działania w Informacji Turystycznej, produkt turystyczny – nowe trendy, turystyczne karty miejskie w działalności LOT-ów | Współmoderowanie (z Hubertem Gonerą) pierwszego cyklu debat Wiedza, produkt i współpraca kluczem do sukcesu w turystyce | realizator: Polska Organizacja Turystyczna.
 • 2008-2016 | Badanie skuteczności kampanii „Poznań za pół ceny!” (raport 2013raport 2012raport 2011raport 2010raport 2009raport 2008), zleceniodawca: Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna/Urząd Miasta Poznania; kierownik projektu (z: Natalia Piechota 2016; Piotr Szmatuła 2010-2016; Dawid Szutowski 2012-2014; Marcin Olszewski 2008-2009).
 • 2015 | Jakość w turystyce. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi w celu ulepszania usług turystycznych | realizator: Urząd Miasta Poznania, grant w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2014″ Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP | wykonawca | w tym: 12-17 października 2015, pobyt edukacyjno-szkoleniowy w Kutaisi | strona projekt UMP | strona projektu PLOT.
 • 2014 | Opracowanie diagnozy turystyki w województwie wielkopolskim | Konsorcjum UAM-UEP-UP-AWF w Poznaniu, zleceniodawca Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | członek zespołu wykonawczego.
 • 2014 | Turystyczny magnes. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi | realizator: Urząd Miasta Poznania w partnerstwie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną, grant w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2014” Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP | wykonawca | strona projektu UMP.
 • 2009 | Badanie potencjału rozwoju gospodarczych sieci powiązań, w tym inicjatyw klastrowych w Wielkopolsce, zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (w ramach projektu Przeprowadzenie monitoringu stanu rozwoju regionalnego systemu innowacji w Wielkopolsce w związku z realizacją Regionalnej Strategii Innowacji „Innowacyjna Wielkopolska” oraz określeniem obszarów koniecznych do uwzględnienia w procesie jej aktualizacji); współwykonawca projektu (z: Barbara Jankowska, Dorota Czyżewska, Robert Romanowski, Marek Urbaniak, Maciej Pietrzykowski).
 • 2009 | Rozwój sektora turystyki jako sieci współpracy o zasięgu ponadbranżowym, zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (w ramach projektu systemowego Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie prowadzonego przez Departament Gospodarki UMWW, Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji); główny wykonawca.
 • 2008 | Koncepcja utworzenia Poznańskiego Barometru Turystycznego: zintegrowanego systemu zarządzania informacją turystyczną i marketingową oraz monitoringu zjawisk turystycznych w aglomeracji poznańskiej, opracowanie przygotowane dla Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, listopad 2008.