POLITYKA TURYSTYCZNA, PUBLIKACJE, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

Diagnoza stanu turystyki w m.st. Warszawie w 2017 r. [raport]

Robert Bęben, Teresa Buczak, Jarosław Górski, Magdalena Kachniewska, Adam Mikołajczyk, Bartłomiej Walas, Piotr Zmyślony

Wprowadzenie

Diagnoza stanu turystyki w m.st. Warszawie w 2017 r. (dalej: Diagnoza) jest opracowaniem służącym ocenie aktualnego stanu turystyki m.st. Warszawy, w oparciu o istniejące badania i analizy dotyczące wielu powiązanych zagadnień odnoszących się tak do popytowej, jak i podażowej strony funkcjonowania rynku turystycznego w Warszawie. W toku prac nad Diagnozą przeprowadzono cykl indywidualnych wywiadów pogłębionych z dyrekcją Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, Stołecznego Biura Turystyki, Warszawskiej Organizacji Turystycznej i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Wnioski z prac analitycznych i diagnostycznych były również konsultowane z interesariuszami warszawskiej turystyki (w tym z branżą turystyczną) podczas dwóch warsztatów. 

Diagnoza została przygotowana z perspektywy jednostki samorządu terytorialnego, która swoim działaniem może oddziaływać na rozwój turystyki i tym samym przyczyniać się do realizacji strategicznych celów rozwoju danego obszaru. Rezultatem analiz przeprowadzonych na potrzeby Diagnozy jest sformułowanie szeregu rekomendacji dotyczących rozwoju turystyki w Warszawie, które mają posłużyć przy projektowaniu przyszłej polityki rozwoju turystyki w Warszawie.

Przy opracowaniu rekomendacji zostały uwzględnione wnioski z prac nad poszczególnymi obszarami merytorycznymi (o których mowa niżej), a także zapisy zawarte w dokumentach regionalnych, krajowych imiędzynarodowych, mających wpływ na rozwój turystyki w Warszawie.

 1. Zakres merytoryczny Diagnozy obejmował następujące zagadnienia (które odzwierciedlają strukturę głównego dokumentu):
  1. Uwarunkowania dla tworzenia polityki rozwoju turystyki m.st. Warszawy (rozdział 1), w tym:

  • Analiza trendów i tendencji (społecznych i konsumenckich), wpływających na rynek oraz planowanie organizacji turystyki w Warszawie,
  • Analiza dobrych praktyk w zakresie planowania rozwoju turystyki,
  • Analiza uwarunkowań organizacyjnych i prawnych zarządzania rozwojem turystyki w Warszawie,
  • Zidentyfikowanie konkurentów Warszawy na polskim i europejskim rynku
   turystycznym.
 2. Potencjał i wizerunek turystyczny m.st. Warszawy (rozdział 2), w tym:
  • Analiza potencjału turystycznego miasta wraz z analizą perspektyw jego rozwoju,
  • Analiza wizerunku Warszawy jako destynacji turystycznej.
 3. Turyści i ich wpływ na Warszawę (rozdział 3), w tym:
  • Analiza struktury oraz wielkości ruchu turystycznego w Warszawie,
  • Aktualna i docelowa segmentacja turystów w Warszawie,
  • Pomiar funkcji turystycznej Warszawy,
  • Analiza wpływu turystyki na gospodarkę Warszawy.
 4. Synteza wniosków oraz rekomendacje (rozdział 4), w tym:
  • Podsumowanie wniosków z analiz,
  • Analiza PEST i SWOT,
  • Rekomendacje dla polityki rozwoju turystyki w Warszawie.

Streszczenie Diagnozy zawiera kluczowe jej elementy tj. wnioski, analizę SWOT, drzewo problemów oraz rekomendacje.

Bęben R., Buczak T., Górski J., Kachniewska M., Mikołajczyk A., Walas B., Zmyślony P., współpr. Bedyk E., Diagnoza stanu turystyki m.st. Warszawy w 2017 r./ Diagnosis of the tourism status in the City of Warsaw in 2017, praca wykonana na zlecenie m.st. Warszawy – Stołecznego Biura Turystyki przez Fundację Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2017. [PDF wersja polska, PDF English version]

Zwykły wpis

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s