MiASTA I TURYSTYKA, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

Poznań za pół ceny 2014, czyli ponad 2 miliony złotych w mieście

Piotr Zmyślony, współpraca: Piotr Szmatuła, Dawid Szutowski | 11 września 2014

Podczas tegorocznej akcji po raz pierwszy zapytano uczestników o orientacyjną łączną wielkość wydatku poniesionego i planowanego na usługi i atrakcje oferowane w ramach akcji. Na tej podstawie można dokonać szacunku, że przez dwa dni akcji jej uczestnicy wydali łącznie w Poznaniu 2,187 mln złotych.

10336786_684779101584365_2805861242104473179_n

Poziom wydatków

Połowa uczestników zadeklarowała, że łączny wydatek nie przekroczy 50 zł na osobę (z czego niemal połowa wyda do 25 zł na osobę). Kolejne 24% uczestników miało wydać maksymalnie 250 zł. 20% uczestników nie potrafiło określić planowanej wielkości wydatku, można jednak z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że znaczna ich część zamierzała korzystać wyłącznie z darmowych atrakcji (wycieczki, zwiedzanie obiektów z przewodnikiem), gdyż wprost zadeklarowało „zerowy” wydatek tylko 1,7% uczestników.

PZPC14 struktyura wydatku

Uwzględniając więc wyłącznie uczestników, którzy zadeklarowali, że wydadzą na akcję więcej niż 0 zł (78% osób), można stwierdzić, że przeciętna wielkość deklarowanego wydatku wyniosła 84,46 zł.

PZPC14 struktyura wydatku

Deklarowana wielkość wydatku jest bardzo zróżnicowana ze względu na długość pobytu w Poznaniu. Przeciętny wydatek mieszkańców Poznania, którzy zadeklarowały wydatek powyżej 0 zł wyniósł 61 zł, podczas gdy turyści planowali wydać przeciętnie niecałe 169 zł na osobę. Zróżnicowanie wynika z faktu, że wśród turystów znacznie większy jest odsetek osób deklarujących wydatek większy niż 100 zł: ponad 14% miało wydać do 250 zł, 10,6% – do 500 zł, a 2,1% – ponad 500 zł. W znacznej mierze wiąże się to oczywiście z koniecznością poniesienia kosztów noclegu – niemal połowa z nich nocowała w hotelu, hostelu lub wynajętym apartamencie). Najniższą wielkość wydatku deklarowali odwiedzający jednodniowi: niecałe 48 zł na osobę. Niemal połowa z nich planowała wydać maksymalnie 50 zł i jednocześnie planowali oni wydać więcej niż 250 zł (a tylko 5% – więcej niż 100 zł).

Struktura popytu: wykorzystanie oferty

Największym zainteresowaniem cieszyła się tradycyjnie oferta gastronomiczna – niemal 69% uczestników zadeklarowało zamiar lub skorzystanie z niej. Mniejszy o 2,2 pkt. proc. od ubiegło-rocznego jest natomiast udział osób korzystających z promocyjnej oferty noclegowej (4,3%). Średnia liczba noclegów za pół ceny wyniosła 1,6. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się muzea, co można po części wiązać z otwarciem Bramy Poznania ICHOT: ponad 55% uczestników wskazało te atrakcje, a – wyłączając ICHOT – 41% (o 10 pkt. więcej niż w 2013 r.).

Wśród najważniejszych atrakcji należy wymienić Zoo i Palmiarnię, które wskazała niemal połowa osób (wzrost o 13 pkt. proc., czemu sprzyjała niewątpliwie lepsza pogoda), znacznie mniej osób wskazało natomiast rekreację, co z kolei wiąże się z nieobecnością Term Maltańskich w tegorocznej ofercie. Tradycyjnie sporym zainteresowaniem cieszył się program turystyczny, a największy wzrost dotyczył transportu i komunikacji (linie turystyczne MPK).

PZPC14 struktura popytu

Osoby, dla których udział w akcji był celem pobytu w Poznaniu, w znacznie większym stopniu korzystały z promocyjnej oferty noclegów (24% w porównaniu do 7,5% pozostałych odwiedzających) oraz z obiektów i atrakcji rekreacyjnych (26% osób w porównaniu do nieco ponad 10% pozostałych). Częściej wskazywały one także muzea oraz program turystyczny (odpowiednio 68% i 44% wskazań). Podobnie było też w roku ubiegłym.

Osoby, których przyjazd do Poznania nie miał natomiast związku z akcją, częściej wskazywały natomiast gastronomię (różnica 10 pkt. proc.) i książki i pamiątki (15% w porównaniu do 10% odwiedzających ze względuna akcję).

PZPC14struktura2

Opracowanie na podstawie:

Szmatuła P., Szutowski D., Zmyślony P. (2014). Ocena skuteczności akcji „Poznań za pół ceny” 2014, Raport z badań przeprowadzonych na zlecenie Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Poznań, maj/czerwiec 2014.

Fot. © Piotr Zmyślony

Zwykły wpis