MARKETING MIEJSC, POLITYKA TURYSTYCZNA, PUBLIKACJE, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

Kontynuacja zamiast rewolucji, czyli propozycje modyfikacji systemu POT-ROT-LOT. Raport podsumowujący projekt „Produkt, wiedza i współpraca w turystyce”

Hubert Gonera (Landbrand), Piotr Zmyślony

Zrzut ekranu 2017-05-29 o 22.43.29

Polska Organizacja Turystyczna zakończyła dwuletni projekt warsztatowo – szkoleniowy pt. Wiedza, Produkt i Współpraca kluczem do sukcesu w turystyce, realizowany we współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi. Raport został opublikowany na portalu POT Zarabiaj na turystyce.

Na projekt złożyło się ponad 30 godzin debat, w których brało udział 91 dyskutantów oraz kilkadziesiąt osób spośród publiczności. Na ich bazie powstało ponad 120 stron szczegółowych sprawozdań z debat. W opracowaniu przedstawiamy najbardziej istotne wnioski, grupując je – zgodnie z logiką przyświecającą całemu projektowi – w trzech obszarach: PRODUKT, WIEDZA, WSPÓŁPRACA.

Podstawowe atrybuty systemu 

Na podstawie wniosków z debat regionalnych został wypracowany zmodyfikowany system turystyki w regionie, zbudowany z następujących aksjomatów oraz atrybutów:

 • Kontynuacja, nie rewolucja systemu – zachowany podział na trzy szczeble systemu: lokalny, regionalny i narodowy.
 • Kluczowa rola produktu – przywrócenie logiki funkcjonowania ROT-ów i LOT-ów w oparciu o konkretne produkty turystyczne, które mogą i powinny być od wewnątrz wciąż budowane i udoskonalane, a na zewnątrz promowane i przygotowane do sprzedaży.
 • Równorzędność – zachowany brak hierarchii systemowej między ROT-ami a LOT-ami oraz równorzędność członkowska podmiotów reprezentujących różne sektory i branże.
 • Trzy typy lokalnych organizacji turystycznych – LOT-y tematyczne, LOT-y obszarowe oraz Metropolitalne Organizacje Turystyczne.
 • Podział zadań i kompetencji między ROT-ami a LOT-ami – tworzenie i istnienie produktów zapewniających atrakcyjną zawartość powinno być domeną LOT-ów, posiadanie narzędzi promocji powinno znajdować się przede wszystkim po stronnie ROT-ów.
 • Określona prezentacja oferty produktowej regionów – narracje tematycznych marek regionalnych (rozwiązanie dla LOT-ów tematycznych) oraz narracje obszarowych marek lokalnych i subregionalnych (rozwiązanie dla LOT obszarowych).
 • Rola ROT-ów – zarządzanie portoflio produktowymi oraz marką regionu w obszarze turystyki.
 • Promocja zewnętrzna – tylko unikatowe/charakterystyczne produkty.
 • ROT-y silne siłą LOT-ów – obowiązkiem ROT-ów powinna być aktywizacja i wspieranie funkcjonowania LOT-ów.
 • Pracownicy pracujący wyłącznie dla LOT na zasadach stałego wynagrodzenia.
 • Strategia produktu jako strategia działania LOT-ów.
 • Informacja turystyczna jako realny komponent wsparcia produktów.
 • Obowiązek wsparcia LOT-ów przez ROT-y w zakresie transferu wiedzy oraz współpracy w regionie – dedykowane komórki organizacyjne odpowiedzialne za współpracę oraz organizacja forum LOT-ów.
 • Wzmocnienie strukturalne LOT-ów i finansowe LOT-ów.
 • Współpraca sieciowa na poziomie krajowym operatorów marek regionalnych produktów turystycznych.
 • Współpraca LOT-ów z Lokalnymi Grupami Działania.

Jak czytać raport?

Wszystkie wnioski mają charakter wytycznych, które zostały wyartykułowane w sposób bezpośredni (literalny) w opisywanych w trakcie debat i dotyczą kwestii organizacyjnych oraz wyzwań rozwojowych; bądź mają charakter propozycji, które wynikają z debat w sposób pośredni, tj. ze względu na wzajemne powiązania odnoszą się jednocześnie do kilku poruszanych kwestii. Ponadto odnośnie konkretnych zagadnień zaprezentowano tzw. dobre praktyki z poszczególnych regionów, które mogą stanowić cenne wskazówki dla podmiotów odpowiedzialnych za promocję i zarządzanie turystyką w wymiarze regionalnym i lokalnym. Celem opracowania nie jest opracowanie gotowych zapisów ustawowych, ponieważ te muszą uwzględniać jeszcze inne niż tylko treść debat uwarunkowania.

O projekcie

Projekt „Wiedza, produkt i współpraca kluczem do sukcesu”, realizowany w latach 2015-2016, powstał na bazie doświadczeń Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT. Miał on charakter eksperckiego wsparcia regionalnych i lokalnych struktur organizacyjnych systemu turystyki (w tym przedsiębiorców, przedstawicieli JST, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych) w zakresie transferu wiedzy na temat promocji turystycznej i komercjalizacji produktów turystycznych zgodnie z nowymi trendami zagranicznymi oraz współpracy międzysektorowej. Misją projektu było umacnianie funkcjonowania trójszczeblowego systemu zarządzania turystyką POT-ROT-LOT w warunkach jego 15-letniego istnienia.

Projekt miał formę cyklu 15 warsztatów merytorycznych o charakterze szkoleniowo-dyskusyjnym, organizowanym merytorycznie, logistycznie i finansowo w partnerstwie z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi. Każdy warsztat był realizowany według jednolitego ogólnego harmonogramu, opartego o trzy komponenty: produkt, wiedza, współpraca.

Komponent PRODUKT zawierał wystąpienia szkoleniowe i prezentacje dobrych praktyk o tematyce dostosowanej do aktualnych wyzwań rozwojowych każdego regionu, przede wszystkim z zakresu kształtowania, komercjalizacji i promocji produktów turystycznych. Komponent WIEDZA zawierał prezentacje wybranego zgodnie z rynkiem priorytetowym regionu dyrektora Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej na temat specyfiki oraz bieżących trendów rozwojowych tego rynku. Komponent WSPÓŁPRACA miał formę otwartej debaty dotyczącej dotychczasowych doświadczeń i bieżących problemów w zakresie współzarządzania turystyką w poszczególnych regionach, przy uwzględnieniu potrzeb i partycypacji wszystkich zainteresowanych stron (ROT, LOT, JST, branży turystycznej, przedstawicieli uczelni wyższych, Informacji Turystycznej, mediów lokalnych). Oprócz tematyki współpracy, debaty koncentrowały się także na dwóch poprzednich komponentach.

Każdorazowo skład dyskutantów ustalany był przez regionalnego gospodarza (ROT). Stałymi moderatorami byli Hubert Gonera (6 debat) oraz Piotr Zmyślony (9 debat). Niniejszy raport zawiera wnioski, przykłady i propozycje rozwiązań sformułowane na podstawie raportów z debat przygotowanych przez obu moderatorów.

Całkowita liczba uczestników projektu: 1247 osób, w tym: przedstawiciele Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, gestorzy certyfikowanych produktów turystycznych, branża turystyczna, przedstawiciele uczelni wyższych z kierunkami turystycznymi oraz przedstawiciele Informacji Turystycznej.

Gonera H., Zmyślony P. (2017). Produkt – wiedza – współpraca, Wnioski i rekomendacje sformułowane na podstawie debat regionalnych przeprowadzonych w ramach projektu „Produkt, wiedza i współpraca kluczem do sukcesu w turystyce” realizowanego latach 2015-2016 przez Polską Organizację Turystyczną, raport opracowany na zlecenie POT, kwiecień 2017, 36 stron [raport PDF].

Zwykły wpis

2 myśli w temacie “Kontynuacja zamiast rewolucji, czyli propozycje modyfikacji systemu POT-ROT-LOT. Raport podsumowujący projekt „Produkt, wiedza i współpraca w turystyce”

 1. Pingback: Trzy typy LOT-ów. Raport „Produkt, wiedza i współpraca w turystyce” | turystyka w mieście

 2. Pingback: Trzy typy LOT-ów | turystyka w mieście

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s