POLITYKA TURYSTYCZNA, PUBLIKACJE, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

Diagnoza stanu turystyki w m.st. Warszawie w 2017 r. [raport]

Robert Bęben, Teresa Buczak, Jarosław Górski, Magdalena Kachniewska, Adam Mikołajczyk, Bartłomiej Walas, Piotr Zmyślony

Wprowadzenie

Diagnoza stanu turystyki w m.st. Warszawie w 2017 r. (dalej: Diagnoza) jest opracowaniem służącym ocenie aktualnego stanu turystyki m.st. Warszawy, w oparciu o istniejące badania i analizy dotyczące wielu powiązanych zagadnień odnoszących się tak do popytowej, jak i podażowej strony funkcjonowania rynku turystycznego w Warszawie. W toku prac nad Diagnozą przeprowadzono cykl indywidualnych wywiadów pogłębionych z dyrekcją Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, Stołecznego Biura Turystyki, Warszawskiej Organizacji Turystycznej i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Wnioski z prac analitycznych i diagnostycznych były również konsultowane z interesariuszami warszawskiej turystyki (w tym z branżą turystyczną) podczas dwóch warsztatów.  Czytaj dalej

Zwykły wpis
MiASTA I TURYSTYKA, PUBLIKACJE

The determinants of hotel room rates: an analysis of the hotel industry in Warsaw, Poland [publikacja]

Adam Pawlicz, Tomasz Napierała

Abstract

Purpose: This study aims to measure the effect on prices through the differing characteristics and attributes of hotels.

Design/methodology/approach: A hedonic price model (HPM) was adopted to estimate the impact of various site and situational factors on hotel prices in Warsaw, Poland. To better understand room rates not explained by HPM, spatial analysis of residuals was used. Datasets regarding prices from three different online travel agents (OTAs) and star ratings, either official or provided by OTAs, were investigated.

Findings: A significant impact on hotel prices by star rating has been confirmed. Every additional star allows the hotel to set approximately 25 to 36 per cent higher prices, which is in line with previous studies. Moreover, two factors indicated a high but still underestimated theoretical hotel prices: location within the city centre and proximity to the international airport.  Czytaj dalej

Zwykły wpis
PUBLIKACJE, SPOTKANIA WYDARZENIA

Raport Przemysł spotkań w Warszawie 2015 [publikacja]

Piotr Zmyślony, Piotr Szmatuła | Raport powstały na zlecenie Warsaw Convention Bureau

Screen Shot 2016-03-17 at 23.54.10

Długookresową pozycję konkurencyjną miasta na międzynarodowym rynku spotkań i wydarzeń kształtują cztery czynniki: potencjał ogólnogospodarczy, dostępność komunikacyjna, potencjał obsługowy branży spotkań i hotelarskiej oraz atrakcyjność turystyczna. Wśród wszystkich polskich miast Warszawa przoduje w tym wyścigu.

W opracowaniach sygnowanych przez wiodące i uznane instytuty badawcze oraz zespoły eksperckie zajmujące się problematyką rozwoju miast, uznaje się Warszawę za jedyny ośrodek w Polsce o statusie międzynarodowym, mającym wpływ na gospodarkę światową oraz za węzeł w ponadnarodowej sieci miast. W wymiarze regionalnym można wyróżnić jej dwóch głównych konkurentów: Pragę oraz Budapeszt. Te trzy miasta wymieniają się pozycjami w poszczególnych rankingach i raportach (inne ośrodki z Europy Środkowo‐Wschodniej lub inne polskie miasta pojawiają się w nich okazjonalnie lub na o wiele dalszych miejscach). Analiza rankingów dowodzi, że benchmarkiem rozwojowym w zakresie rynku spotkań może być dla Warszawy Berlin, z którym stolica Polski w niektórych zakresach (jak np. liczba zarządów międzynarodowych firm świadczących usługi biznesowe dla firm) z powodzeniem konkuruje.

Czytaj dalej

Zwykły wpis