Możliwości zastosowania tyrolskiego modelu partycypacyjnego zarządzania turystyką w Polsce [publikacja]

Piotr Zmyślony Abstrakt: Celem artykułu jest prezentacja system organizacji i zarządzania turystyką w Tyrolu – górskim regionie o charakterystyce wiejskiej i najsilniej rozwiniętego turystycznie kraju związkowego Austrii – oraz zweryfikowanie możliwości adaptacji tych rozwiązań do polskich uwarunkowań. Wykorzystana została metoda studium przypadku. W części literaturowej omówiono dwa podejścia modelowe do zarządzania turystyką w regionie – … Czytaj dalej Możliwości zastosowania tyrolskiego modelu partycypacyjnego zarządzania turystyką w Polsce [publikacja]