MiASTA I TURYSTYKA, RECENZJE RELACJE, SPOTKANIA WYDARZENIA

Gremium Ekspertów Turystyki – trzy panele dyskusyjne [relacja]

Turystyka w mieście | 8 grudnia 2016

W drugi dzień konferencji Gremium Ekspertów Turystyki odbyły się trzy panele dyskusyjne koncentrujące się na tematach związanych z zarządzaniem turystyką w miastach oraz regionach. W ich tworzenie i moderację zaangażowani byli autorzy publikujący na blogu Turystyka w Mieście. Oto krótka relacja z tych spotkań. Wkrótce zamieścimy ich szczegółowe podsumowania.

Współpraca Urząd Miasta–LOT: partnerski alians na rzecz zarządzania turystyką w miastach metropolitalnych

20161208_151328

O genezie, zasadach i praktyce funkcjonowania „modelu gdańskiego” oraz „modelu poznańskiego” współzarządzania turystyką w Gdańsku i Poznaniu opowiadali Wiceprezydent Gdańska Andrzej Bojanowski, Wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski, prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej Łukasz Wysocki i prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Jan Mazurczak. Moderator: Piotr Zmyślony, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Dyskutowane tematy:

 1. Budowanie partnerskiej relacji na linii władze miasta–LOT krok po kroku: kluczowe czynniki sukcesu, kamienie milowe we współpracy, największe problemy i nieporozumienia.
 2. Elementy składowe silnej metropolitalnej/wielkomiejskiej organizacji turystycznej.
 3. Przekazywanie kompetencji i zadań wraz z finansowaniem – zagrożenia z punktu widzenia władz miasta oraz LOT. Czy warto przekazywać wszystkie kompetencje z zakresu promocji turystyki? Czy więcej kompetencji jest dobre z punktu widzenia LOT? Jakie podmioty w strukturach miasta są włączane w proces zarządzania turystyką?
 4. Czy formuła prawna stowarzyszenia jest skuteczna i “bezpieczna” z punktu widzenia władz miasta przy przekazywaniu coraz większych środków do LOT? Jak zapewnić stabilność i pewność funkcjonowania LOT przy strukturze członkowskiej?
 5. Przykłady sukcesu władz miasta “przy wykorzystaniu” miejskiej LOT – co nie byłoby możliwe, gdyby nie było LOT? Jakich wspólnych kroków/projektów nie udało się zrealizować? Czy dzięki LOT jest możliwe efektywniejsze prowadzenie promocji turystycznej
 6. Jakie działania/zmiany organizacyjne czekają w najbliższej przyszłości GOT i PLOT?

Wnioski ogólne:

– kluczowym czynnikiem rozwoju miejskich organizacji turystycznych oraz wzmacniania relacji między nimi a władzami miasta jest zaufanie, narastające poprzez stopniowe potwierdzanie swoich kompetencji przez miejskie LOT oraz ich zwiększającej się wiedzy eksperckiej,

– niezależnie od genezy powstania miejskich LOT, ich przejście na profesjonalny poziom funkcjonowania wiąże się ze świadomym podejmowaniem ryzyka przez zarząd miasta w zakresie przenoszenia kompetencji z zakresu zarządzania turystyką do LOT,

– istotnym elementem fukcjonowania nowoczesnej miejskiej lokalnej organizacji turystycznej jest zarządzanie relacjami członkowskimi. Na pewnym etapie rozwoju organizacji następuje weryfikacja rozwoju ilościowego na rzecz rozwoju jakościowego struktury członkowskiej i przejście do indywidualnych relacji partnerskich i łączenia zasobów.


Sieciowa współpraca w sektorze MICE na rzecz organizacji spotkań i wydarzeń

Gremium 2016 – debata współpraca w branży MICE

O tym, jak współpracować w branży MICE, aby zrealizować niezapomniane i przynoszące zyski wydarzenie oraz jak tworzyć lokalne, silne sieci biznesowe w branży MICE rozmawiali Andrzej Hulewicz (viceprezes Mazurkas Travel Poland), Anna Jędrocha (prezes SKKP Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce), Jan Mazurczak (szef Poznań Convention Bureau), Przemysław Trawa (prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich), Łukasz Wysocki (Gdańsk Convention Bureau). Moderatorzy: Natalia Piechota, Marcin Olszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Dyskutowane tematy:

 1. Czy można wyróżnić niezbywalne role i kompetencje kluczowych graczy w triadzie w zakresie pozyskiwania wydarzeń? Czy i jakie powinny być granice działań indywidualnych oraz zasady wzajemnego nakładania się tych działań?
 2. Czego PCO oczekują od CB/władz miasta? Jakie są największe grzechy PCO i dostawców miejsc z punktu widzenia PCO/władz miasta?
 3. Jakie powinny być granice dopuszczalnego zaangażowania CB/władz miasta w proces pozyskiwania wydarzenia? Czy władze miasta powinny bezpośrednio dofinansowywać wydarzenie?
 4. Jak zminimalizować przeciwstawne interesy poszczególnych usługodawców podczas organizacji wydarzenia? Jak godzić różne (a często sprzeczne) interesy tych podmiotów? Współpraca PCO – dostawca miejsca – hotelarze – przewoźnicy.
 5. Jakie są kluczowe momenty (działania) w procesie bidowania, na które można oddziaływać poprzez wspólne działania? Jaka powinna być rola stowarzyszeń branżowych oraz środowiska akademickiego na etapie pozyskiwania wydarzeń pozyskiwania wydarzeń?
 6. Czy polska branża spotkań jest dojrzała, aby tworzyć silne marki lokalne? Jaka powinna być rola stowarzyszeń branży spotkań w tworzeniu marki Polski i marek miast na międzynarodowym rynku spotkań?
 7. Czy polskie miasta mogą sobie pozwolić na kształtowanie własnego portfela wydarzeń, zgodnego ze specjalizacją gospodarczą miasta, czy muszą wykorzystywać każdą szansę na ich zdobycie?

Nowe wyzwania ROT: w jaki sposób zarządzać transregionalnymi projektami – szlakami tematycznymi?

20161208_123413_richtonehdr-copy

O nowej roli ROT jako współkreatorów projektów transregionalnych oraz członków nowych form współpracy: ponadregionalnych organizacji turystycznych i klastrów turystycznych. Swoimi doświadczeniami dzielili się: prezes Jacek Kowalczyk i wicedyrektor Jarosław Panek (Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego), prezes Tomasz Wiktor i dyrektor Ewa Przydrożny (Wielkopolska Organizacja Turystyczna) oraz Wicedyrektor Agnieszka Rzempała-Chmielewska (Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie). Moderator: Piotr Zmyślony, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Dyskutowane tematy:

 1. Geneza i motywy powstania wielkich transregionalnych sieciowych produktów turystycznych: Wielka Pętla Wielkopolski oraz Szlak Piastowski w Wielkopolsce oraz GreenVelo w Polsce Wschodniej.
 2. Kluczowe wyzwania wspomnianych produktów sieciowych, czynniki sukcesu, kamienie milowe w ich tworzeniu. W jaki sposób buduje się partnerstwo z innymi partnerami (siostrzanymi zarządami województw, ROT)?
 3. Jakie działania się nie udały, z jakimi jest nadal problem? Jak można je rozwiązać?
 4. Formuła organizacyjno-prawna koordynatora projektu sieciowego – zagrożenia z punktu widzenia władz województwa oraz ROT.
 5. Czy powinien być wyodrębniony specjalny rodzaj organizacji turystycznych – transregionalne/sieciowe organizacje turystyczne?

Wnioski ogólne:

– dużym wyzwaniem jest prowadzenie jednoczesnej fazy inwestycyjnej i promocyjnej realizacji projektu (przy braku doświadczenia ROT w tym zakresie),

– najbardziej kluczowym wyzwaniem jest stworzenie podmiotu zarządzającego projektami i doprowadzenie do fazy komercjalizacji produktów, co z uwagi na dużą skalę projektów oraz charakter rynków docelowych jest dużym wyzwaniem,

– w świetle doświadczenia zdobytego z realizacji trzech projektów o charakterze liniowym konieczne jest stworzenie poradnika na temat budowania i promocji ponadregionalnych szlaków tematycznych, skierowanych do ROT, LOT i innych NGO.


Fot. Natalia Piechota, Poznań Convention Bureau, Marta Bujak.

Zwykły wpis

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s