RECENZJE RELACJE, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

[recenzja] Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej

Armin Mikos von Rohrscheidt
Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Poznań 2021

Przed paroma miesiącami ukazała się monografia Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie, której autorem jest Armin Mikos von Rohrscheidt. Powinni zwrócić na nią uwagę badacze i praktycy reprezentujący obie strony zjawiska – dziedzictwo kulturowe i turystykę.

Wydaniem książki zajęło się, obok Wydawnictwa Naukowego Bogucki, Poznańskie Centrum Dziedzictwa, które stało się jednym z wiodących polskich ośrodków dyskusji nad współczesnymi nurtami interpretacji dziedzictwa. W roku 2020, jeszcze jako Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, dokonało pierwszego polskiego przekładu sztandarowego dzieła Freemana Tildena „Interpretacja dziedzictwa”, było współorganizatorem (2019) oraz organizatorem (2021) konferencji podejmujących tą tematykę, a dodatkowo przekazuje wiedzę na temat interpretacji dziedzictwa w formie wykładów on-line. Wydanie monografii Armina Mikosa von Rohrscheidt jest wydarzeniem ugruntowującym tę pozycję.

Autor podszedł do tematu w swoim niezawodnym stylu. Na ośmiuset stronach i w dziewięciu rozdziałach przedstawił detaliczną i wyczerpującą analizę zjawiska, skupiając się na trzech wątkach stanowiących oś struktury pracy. Pierwszy dotyczy prezentacji historycznych i kulturowych kontekstów interpretacji dziedzictwa. Dugi wątek poświęcony jest charakterystyce działalności interpretacyjnej podmiotów będących gospodarzami dziedzictwa. Trzeci stanowi problematyka planowania, organizacji i funkcjonowania przedsięwzięć, które integrują interpretację dziedzictwa w efektywne zarządzanie obszarowymi produktami turystycznymi.

W tym ostatnim nurcie – dla mnie najciekawszym ze względu na moje zainteresowania – Autor scharakteryzował wkład poszczególnych interesariuszy turystycznej interpretacji dziedzictwa, jak ich zbiorczo nazywa, a także relacje powstające między nimi w trakcie organizowania doświadczeń jego rozmaitych zasobów i różne formuły ich współpracy. W tym kontekście przedstawił oryginalną koncepcję tworzenia i zarządzania dla lokalnego produktu turystycznego opartego na interpretacji dziedzictwa. Dla poszczególnych działań, takich jak dobór metod i programów interpretacji, szkolenia ich wykonawców, kształtowanie relacji z pozostałymi interesariuszami interpretacji i turystyki, organizacja produktów turystycznych, całościowe zarządzanie marketingiem dziedzictwa, Autor wskazał i opisał optymalne podejścia zarządcze, a w odniesieniu do kwestii szczegółowych zestawiono dziesiątki praktycznych rekomendacji.

Jak sam wskazuje Autor, monografia jest adresowana do badaczy i specjalistów interpretacji dziedzictwa, dydaktyków i studentów przedmiotów akademickich obejmujących aktywne zarządzanie dziedzictwem oraz do zarządców regionalnych i lokalnych programów uczestnictwa w kulturze. Drugą grupa jej adresatów są zarządcy i merytoryczni pracownicy instytucji zarządzających zasobami dziedzictwa, w tym muzeów, centrów interpretacji i obiektów oraz kompleksów zabytkowych stanowiących atrakcje turystyczne. Książka może być też źródłem usystematyzowanej wiedzy i przydatnym zbiorem praktycznych rekomendacji dla menedżerów obszarowych organizacji interpretacyjnych, w tym szlaków kulturowych, lokalnych trasy tematycznych dla turystów, organizacji turystycznych profilowanych na dziedzictwo, ekomuzeów, stowarzyszeń skoncentrowanych na ochronie i kultywowania dziedzictwa. Mogą z niej też skorzystać organizatorzy wycieczek wyspecjalizowani w eksploatacji dziedzictwa, samodzielni przewodnicy turystyczni i ich lokalne zespoły, organizatorzy eventów dziedzictwa przyciągających turystów, twórcy aplikacji turystycznych i turystycznych programów kolekcjonerskich i operatorzy turystycznych linii komunikacyjnych, a także urzędnicy samorządowi odpowiadający za zarządzanie zasobami dziedzictwa. Ja dodatkowo polecam tą książkę akademikom specjalizującym się w zarządzaniu w sektorze turystycznym, zarządzaniu turystyką w regionie oraz ekonomice turystyki.

Recenzentem wydawniczym monografii był dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF.

Więcej informacji o książce oraz zakup.


Zapis bibliograficzny recenzowanej publikacji:
Mikos von Rohrscheidt (2021). Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Poznań 2021.

Fot. Ł. Gdak

Zwykły wpis

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s