Monika Dembińska

Monika_Dembińska_Poznań Convention BureauObecnie: studia doktoranckie |Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | Wydział Gospodarki Międzynarodowej |Katedra Turystyki

monika.dembinska@ue.poznan.pl
Google Scholar

W latach 2016-2018 specjalista ds. współpracy ze stowarzyszeniami w Poznań Convention Bureau.

 

Zainteresowania badawcze: relacje międzypodmiotowe, zarządzanie strategiczne,  rynek spotkań,  zarządzanie destynacją turystyczną, ekonomia miejska.


Turystyka w mieście | Monika Dembińska | wpisy autorskie|blog posts


Publikacje | Publications

Latuszek, N., Dembińska, M. (2018).Cooperation between Convention Bureaus in Light of Empirical Research, Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, 3(53),2018, 83-89.

Dembińska M., (2018). Istota i motywy zawierania aliansów strategicznych przez miasta na międzynarodowym rynku spotkań, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” 1(55), 136-151.

Dembińska M., (2016). VIII Gremium Ekspertów Turystyki – ścisła współpraca przyszłością sektora, „Aktualności turystyczne”, 11.12.2016.

Dembińska M., (2016). Rola personelu tymczasowego w tworzeniu wartości spotkania biznesowego, w: Przybylska-Kapuścińska W., Mazur G. (red.), Procesy gospodarcze na poziomie państwa i przedsiębiorstwa, „Debiuty Ekonomiczne” 17, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 60-74.