Piotr Szmatuła

Niezależny badacz. Magister ekonomii, wieloletni pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Założyciel i właściciel City Projects (do 2015).

Współpracuje z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną oraz Metropolią Poznań.


Specjalizacja | Research Interests

  • analiza danych statystycznych, ekonomicznych oraz geoprzestrzennych w zakresie gospodarki turystycznej oraz branży spotkań.

Publikacje | Publications

  • Szmatuła P., Zmyślony P. (2013). Czy kultura sprzedaje turystykę? Znaczenie walorów turystycznych w promocji sprzedaży usług turystycznych w mieście na przykładzie akcji „Poznań za pół ceny!”, „Turystyka kulturowa” 1/2013, 5-43.
  • Beim M., Matuszewska D., Szmatuła P., Zmyślony P. (2012). Zagospodarowanie turystyczne aglomeracji poznańskiej, w: Turystyka w aglomeracji poznańskiej, S. Bródka, P. Zmyślony (red.), Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej Nr 20, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 72-184.
  • Szmatuła P., Zmyślony P. (2012). Baza noclegowa; Baza gastronomiczna, w: Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej, T. Kaczmarek (red.), Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań, 167-172.
  • Szmatuła P. (2008). Regionalny charakter dystrybucji w turystyce, w: Dzieńdziura K., Zmyślony P. (red.), Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie, Sulechów.
  • Szmatuła P. (2004). Turystyka a teoria przewag komparatywnych, w: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, ZN AE w Poznaniu nr 53.
  • Szmatuła P. (2003). Ruch turystyczny jako element procesu dystrybucji, „Problemy Turystyki” nr 1-4/2003.
  • Gołembski G., Hołderna-Mielcarek B., Niezgoda A., Szmatuła P. (2002). Model zachowań turystycznych w czasie wolnym polskiej młodzieży studiującej, „Problemy Turystyki” 1-2/2002.
  • Gołembski G., Hołderna-Mielcarek B., Niezgoda A., Szmatuła P. (2002). Model of tourist behaviour of Polish students in the leisure time, w: Proceedings from the Leisure Futures Congress, Innsbruck, April 11-13, 2002.

Ekspertyzy i projekty badawcze | Research projects