Piotr Zmyślony – Dydaktyka i promotorstwo | Teaching and supervising

Dydaktyka | Didactics

 • Turystyka miejska | UEP WGM
 • Polityka turystyczna w Polsce i Unii Europejskiej | UEP WGM
 • Zarządzanie regionem turystycznym | UEP WGM
 • Turystyka biznesowa | UEP WGM
 • Międzynarodowy rynek spotkań | UEP WGM
 • Przedsiębiorczość elektroniczna w turystyce | UEP WGM

Prace doktorskie | PhD supervision

 • 2017 | Natalia Piechota, Rola convention bureau w kształtowaniu konkurencyjności miasta | promotor: prof. dr hab. Grzegorz Gołembski; Promotor pomocniczy: dr hab. Piotr Zmyślony, prof. nadzw. UEP | 27 czerwca 2017,
  • wyróżnienie w ramach XIV edycji Konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” w 2018 roku.

Seminarium magisterskie | Master seminars

2018 | seminarium Turystyka miejska i biznesowa | UEP WGM


Seminarium licencjackie | Bachelor seminars

2017 | seminarium Turystyka miejska i biznesowa | UEP WGM

 • Anna Magdalena Brykalska, Strategie prowadzenia działalności przez przewodników turystycznych po deregulacji.
 • Ewelina Helik, Usługi konferencyjne jako czynnik konkurencyjności Poznania na rynku spotkań w segmencie wydarzeń średniej wielkości.
 • Justyna Knapik, Kostrzyn nad Odrą: Przystanek Woodstock czy coś więcej? Wpływ wydarzenia kulturowego na atrakcyjność turystyczną małego miasta.
 • Grzegorz Kolendowicz, Organizowanie jako funkcja zarządzania przedsiębiorstwa hotelarskiego na przykładzie „Blow Up Hall 5050” w Poznaniu.
 • Jakub Martenka, Uwarunkowania rozwoju turystyki kwalifikowanej w Metropolii Poznań: przykład infrastruktury i wydarzeń związanych ze sportem ekstremalnym.
 • Hanna Nawrocka, Bariery rozwoju przestrzeni przyjaznej turystom na przykładzie Poznania.
 • Marta Pilarczyk, Rola wirtualnej rzeczywistości w kształtowaniu motywacji uczestnictwa w turystyce ekstremalnej na przykładzie spadochroniarstwa
  • pierwsza nagroda w XXII edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych 2017 organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, oddział w Koszalinie [ogłoszenie];
  • wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie obronione na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2016/2017 organizowane przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu [ogłoszenie].
 • Joanna Szajek, Dostosowanie usług Poznańskiego Roweru Miejskiego do potrzeb turystów zagranicznych.

2016 | seminarium Turystyka miejska i biznesowa | UEP WGM

 • Katarzyna Marta Derda, Metropolitarny produkt turystyki rowerowej – przykład Poznania.
 • Patrycja Hajdrych, Znaczenie animacji czasu wolnego na przykładzie działań biura podróży Neckermann Polska.
 • Monika Mozolewska, Proces ofertowania o organizację międzynarodowej konferencji na przykładzie projektu oferty miasta Amsterdam.
 • Natalia Raszka, Wpływ aktywności ruchów obywatelskich na atrakcyjność turystyczną miasta Poznania.
 • Maja Maria Strzeżyńska, Wpływ rewitalizacji Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na atrakcyjność miasta oraz aktywizację przedsiębiorczości w obszarze turystyki.
 • Karolina Anna Szarkowicz, Możliwości rozwoju nowych form turystyki miejskiej w Poznaniu.
 • Marta Martyna Wiktorska, Wpływ funkcjonowania parku wodnego na atrakcyjność turystyczną miasta na przykładzie Uniejowa.

2015 | seminarium Turystyka miejska i biznesowa | UEP WGM

 • Aleksandra Kuszyńska, Cykl życia funkcji turystycznej miasta na przykładzie Warszawy.
 • Aleksandra Ludkiewicz, Rozwój turystyki miejskiej w krajach rozwijających się na przykładzie Nairobi.
 • Adrianna Maciejak, Rozwój produktu nowoczesnego muzeum na przykładzie Bramy Poznania.

2014 | seminarium Turystyka miejska i biznesowa | UEP WGM

 • Wojciech Górny, Strategia międzynarodowa Poznania w sektorze turystyki.
 • Filip Kortus, Cykl życia Katowic jako produktu turystycznego.
 • Natalia Kowalska, Czynniki wpływające na satysfakcje klientów Kolejki Górskiej Adrenaline.
 • Katarzyna Meller, Wpływ działań strategicznych Wrocławia na umiędzynarodowienie funkcji turystycznej miasta.
 • Marta Mencfel, Zarządzanie Turystyką w Bawarii.
 • Patrycja Perzyńska, Strategiczny rozwój turystyki w prowincji Huelva w aspekcie międzynarodowym.
 • Eliza Piotrowska, Wpływ realizacji projektu „Kalisia 18’5” na rozwój turystyki miasta Kalisza.
 • Zofia Ratajczak, Czynniki wpływające na poziom satysfakcji konsumentów korzystających z toru saneczkowego w ramach kompleksu Malta SKI.
 • Anna Szaban, Cykl życia funkcji turystycznej Szczecina.
 • Agata Trzciołek, Wpływ działań proturystycznych podejmowanych w Poznaniu na rozwój turystyki w Kórniku.
 • Martyna Wiśniewska, Organizacja wydarzeń sportowych jako narzędzie promocji miasta na przykładzie Poznań Maraton.

2013 | seminarium Turystyka miejska i biznesowa | UEP WGM

 • Marcin Biernat, Ocena opłacalności inwestycji krytego skateparku na terenie osiedla Winiary w Poznaniu.
 • Patryk Binkowski, Rozwój systemów rowerów miejskich a turystyka: przykład Poznania.
 • Zuzanna Borowczyk, Wpływ Wielkiej Pętli Wielkopolski na rozwój turystyczny Śremu.
 • Natalia Krajewska, Możliwości rozwoju produktu turystyki filmowej w Warszawie.
 • Patrycja Nowicka, Wpływ działań z zakresu city placement na wizerunek miasta na przykładzie Poznania.
 • Mateusz Udycz, Możliwości wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania ceną w instytucjach kultury w Poznaniu.
 • Aleksandra Wilczyńska, Metropolia lizbońska jako destynacja polskich turystów.
 • Alicja Zacharyasz, Turystyka autostopowa oraz couchsurfing w Polsce.

2012 | seminarium Turystyka miejska i biznesowa | UEP WGM

 • Agata Bojar, Perspektywy rozwoju wiejskiej turystyki kulturowej w wymiarze międzynarodowym w powiecie brodnickim za pośrednictwem funduszy unijnych.
 • Małgorzata Chojnowska, Wpływ Toruń Convention Bureau Copernicus na rozwój międzynarodowej turystyki biznesowej w Toruniu.
 • Aleksandra Gawdzis, Podróże służbowe przedstawicieli aptecznych.
 • Anna Kabacińska, Geocaching jako sposób na promocję miasta na przykładzie Poznania.
 • Anna Pięta, Dostosowanie usługi hotelarskiej do potrzeb turystów biznesowych na przykładzie Hotelu Safir w Poznaniu.
 • Aleksandra Szczodrowska, Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w działalności marketingowej hotelu w obszarze turystyki biznesowej na przykładzie pałacu w Popowie Starym.
 • Barbara Szczodrowska, Łączenie motywów służbowych z osobistymi jako podstawa oferty skierowanej do indywidualnych turystów biznesowych.
 • Dorota Wasilewska, Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” a rozwój turystyki krajowej i zagranicznej w Koszalinie.
 • Celina Wesołowska, Cykl życia funkcji turystycznej Wrocławia.
 • Justyna Więczkowska, Bariery utrudniające rozwój turystyki sportowej w Lubinie.

2011 seminarium Rozwój miejskich regionów turystycznych | UEP WGM

 • Sara Antoszewicz, Możliwości rozwoju enoturystyki w Zielonej Górze i powiecie zielonogórskim w latach 2008 – 2013 w wymiarze międzynarodowym.
 • Weronika Brzęczkowska, Ocena dostosowania oferty usługowej poznańskich hoteli do wymagań związanych z UEFA Euro2012.
 • Magdalena Gidaszewska, Ocena poziomu organizacji wydarzenia międzynarodowego oraz atrakcyjności miasta na przykładzie opinii uczestników 32. Europejskiego Spotkania Młodych Taizé w Poznaniu.
 • Karol Heyka, Skuteczność marketingu społecznościowego w turytsyce na przykładzie działalności PLOT na Facebooku.
 • Agnieszka Kulka, Działania promocyjne marki Poznań w opinii odbiorców zagranicznych.

2010 seminarium Rozwój miejskich regionów turystycznych | UEP WGM

2009 | seminarium Rozwój miejskich regionów turystycznych | UEP WGM

 • Iuliu Robert Prodan, Wpływ studiowania za granicą na rozmiary zagranicznej turystyki przyjazdowej na przykładzie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

2009 | seminarium Ekonomiczne aspekty rozwoju regionów turystycznych | UEP WE

2008 | seminarium Ekonomiczne aspekty rozwoju regionów turystycznych | AEP WE

 • Paulina Andrzejewska, Możliwości rozwoju produktu/usługi targowej na przykładzie działalności Międzynarodowych Targów Poznańskich.
 • Małgorzata Biczysko, Anna Karpushonak, Zastosowanie metody zdarzeń krytycznych w badaniach jakości produktu turystycznego.
 • Wioletta Juda, Zachowania turystyczne studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Alicja Koppa, Wpływ powstawania wielkich centrów handlowo-kulturowych na rozwój turystyki miejskiej na przykładzie Starego Browaru w Poznaniu.
 • Ewelina Kossowska, Wpływ wykorzystania środków unijnych na rozwój agroturystyki we Wschodniej Wielkopolsce.
 • Marta Lis, Organizacja działalności sieciowego przedsiębiorstwa hotelarskiego na przykładzie hotelu System w Poznaniu.
 • Kamila Marciniak, Sposoby promocji turystycznej miasta Poznania.
 • Timur Pielesiak, Dysfunkcje turystyki rozrywkowej na przykładzie miasta Poznania.
 • Magdalena Wardęga, Możliwości rozwoju usług przewodnickich w mieście Poznaniu.

2007 | seminarium Ekonomiczne aspekty rozwoju regionów turystycznych | AEP WE

 • Pavel Bakunou, Możliwości rozwoju turystyki przyjazdowej do Mińska.
 • Justyna Obiegło, Możliwości rozwoju nowego przedsiębiorstwa animacyjnego w Polsce.
 • Martyna Pazgrat, Działania władz powiatowych w zakresie rozwoju turystyki wodnej na terenie powiatu świebodzińskiego.
 • Aliaksandra Rusinouskaya, Możliwości rozwoju turystyki w mieście Grodno w świetle działań władz terytorialnych.
 • Dominika Sobaś, Rola międzynarodowej współpracy samorządowej a aktywizacja turystyki w regionie na przykładzie gminy Szamotuły.
 • Ewelina Trojnar, Możliwości działań marketingowych mających na celu pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji hotelarskiej na przykładzie Lubiąża.
 • Zofia Walachowska, Możliwości rozwoju turystyki rowerowej na terenie miasta Poznania.
 • Magdalena Walkowiak, Możliwości rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej w zurbanizowanych obszarach podmiejskich na przykładzie gminy Luboń.
 • Dorota Wydra, Kierunki rozwoju kompleksu narciarskiego z uwzględnieniem zasad turystyki zrównoważonej na przykładzie SKIARENY „Szrenica” w Szklarskiej Porębie.

2006 | seminarium Ekonomiczne aspekty rozwoju regionów turystycznych | AEP WE

 • Alina Bekish, Tworzenie produktu turystycznego na wybranym obszarze na przykładzie Lednickiego Parku Krajobrazowego.
 • Katarzyna Hlawacik, Znaczenie Internetu w dystrybucji usług turystycznych na przykładzie biura podróży Travelplanet.
 • Bartosz Katin, Wpływ zagrożeń związanych z terroryzmem na zachowania nabywcze turystów na przykładzie pasażerów linii lotniczych.
 • Marta Matysiak, Dywersyfikacja oferty turystycznej miasta Poznania poprzez rozwój infrastruktury sportowo-noclegowej oraz organizację imprez sportowych.
 • Patrycja Rolla, Bariery rozwoju farmerskich przedsiębiorstw turystycznych na Islandii.
 • Marta Renkowska, Możliwości rozwoju turystyki wellness w Kołobrzegu.
 • Blanka Szpadzińska, Znaczenie zintegrowanego systemu zarządzania informacją marketingową w funkcjonowaniu regionu turystycznego na przykładzie Alzacji.
  • II nagroda w konkursie na najlepsze prace licencjackie i magisterskie organizowanym przez Fundację Akademii Ekonomicznej w Poznaniu;
  • podstawa projektu Poznańskiego Barometru Turystycznego.
 • Karolina Rzeźnik, Możliwości rozwoju oferty dla jednoosobowych gospodarstw domowych na polskim rynku turystycznym.

2005 | seminarium Ekonomiczne aspekty rozwoju regionów turystycznych | AEP WE

 • Marek Wójcik, Możliwości rozwoju oferty dla klienta indywidualnego na przekładzie działalności biura podróży Ecco Holliday.
 • Lena Wierzchoń, Szanse rozwoju turystyki w małych gminach podgórskich.