Czy DMO to organizacja odpowiedzialna tylko za turystykę? Przykład London & Partners

Wśród naukowców nie ma pełnej zgodności nie tylko w zakresie definiowania DMO, ale również formułowania pełnej nazwy organizacji. Niektórzy mówią o destination marketing organizations, inni z kolei wskazują na destination managament organizations. Ci drudzy jednocześnie podkreślają stosunkowo szeroki zakres zadań i odpowiedzialności DMO, który zdecydowanie wykracza poza przedsięwzięcia marketingowe, a coraz częściej skupia się na … Czytaj dalej Czy DMO to organizacja odpowiedzialna tylko za turystykę? Przykład London & Partners