„Welcome to the Jungle” kontra „Paradise City”, czyli słów kilka o problemach i propozycjach zmian w turystyce miejskiej

W ostatnich miesiącach, a nawet latach, coraz częściej można usłyszeć się o niepokojących zjawiskach w turystyce miejskiej. Mowa chociażby o masowym wzroście ruchu turystycznego w wielu miastach świata, który staje się coraz bardziej niekontrolowany. Wiadomo, że ogólnie turystyka jest zjawiskiem masowym i powszechnym. Świadczą o tym chociażby następujące dane Światowej Organizacji Turystyki: blisko 1,2 mld … Czytaj dalej „Welcome to the Jungle” kontra „Paradise City”, czyli słów kilka o problemach i propozycjach zmian w turystyce miejskiej

Ile lokalnych DMO funkcjonuje w Europie?

Badania nad organizacjami zarządzającymi obszarami recepcji turystycznej (destination management organizations - DMO) obejmują najróżniejsze aspekty związane z funkcjonowaniem tych organizacji. Do najczęściej spotykanych zagadnień analizowanych przez naukowców można zaliczyć m.in. problemy finansowania organizacji, strukturę członkowską czy konkretne działania podejmowane przez te organizacje. Co ciekawe, w bardzo ograniczonym zakresie podejmuje się badań nad stanem liczebnym tych … Czytaj dalej Ile lokalnych DMO funkcjonuje w Europie?

Ocena działalności organizacji zarządzających obszarami recepcji turystycznej – implikacje dla teorii i praktyki [publikacja]

Jacek Borzyszkowski Abstrakt: Organizacje zarządzające obszarami recepcji turystycznej (DMO) stanowią "siłę napędową" turystyki w poszczególnych destynacjach, a w związku z tym uznaje się je za podstawowe podmioty polityki turystycznej. Badania nad tymi organizacjami stają się coraz popularniejsze, zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej. W artykule przedstawiono najważniejsze implikacje dla teorii oraz proponowane rozwiązania dla … Czytaj dalej Ocena działalności organizacji zarządzających obszarami recepcji turystycznej – implikacje dla teorii i praktyki [publikacja]

Czy DMO to organizacja odpowiedzialna tylko za turystykę? Przykład London & Partners

Wśród naukowców nie ma pełnej zgodności nie tylko w zakresie definiowania DMO, ale również formułowania pełnej nazwy organizacji. Niektórzy mówią o destination marketing organizations, inni z kolei wskazują na destination managament organizations. Ci drudzy jednocześnie podkreślają stosunkowo szeroki zakres zadań i odpowiedzialności DMO, który zdecydowanie wykracza poza przedsięwzięcia marketingowe, a coraz częściej skupia się na … Czytaj dalej Czy DMO to organizacja odpowiedzialna tylko za turystykę? Przykład London & Partners