MiASTA I TURYSTYKA, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

„Welcome to the Jungle” kontra „Paradise City”, czyli słów kilka o problemach i propozycjach zmian w turystyce miejskiej

5065654816_06d08a4b83_b

W ostatnich miesiącach, a nawet latach, coraz częściej można usłyszeć się o niepokojących zjawiskach w turystyce miejskiej. Mowa chociażby o masowym wzroście ruchu turystycznego w wielu miastach świata, który staje się coraz bardziej niekontrolowany.

Wiadomo, że ogólnie turystyka jest zjawiskiem masowym i powszechnym. Świadczą o tym chociażby następujące dane Światowej Organizacji Turystyki: blisko 1,2 mld międzynarodowych turystów z prognozą 1,8 mld osób do roku 2030, czy turystów krajowych, których szacuje się już na 5-6 mld. A mówi się, że w miastach przyrost jest jeszcze większy – w 2006 r. Alec Galinos szacował, że tempo wzrostu w turystyce miejskiej jest średnio 2,5-krotnie wyższe niż turystyki ogółem! To wszystko sprawia, że wiele miast zaczyna borykać się z coraz większymi problemami związanymi z funkcją turystyczną. Liczba takich przypadków niestety wzrasta…

Welcome to the jungle it gets worse here everyday… 
(Guns’n’Roses)

Czytaj dalej

Zwykły wpis
MiASTA I TURYSTYKA, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

Ile lokalnych DMO funkcjonuje w Europie?

panorama-427929_1920

Badania nad organizacjami zarządzającymi obszarami recepcji turystycznej (destination management organizations – DMO) obejmują najróżniejsze aspekty związane z funkcjonowaniem tych organizacji. Do najczęściej spotykanych zagadnień analizowanych przez naukowców można zaliczyć m.in. problemy finansowania organizacji, strukturę członkowską czy konkretne działania podejmowane przez te organizacje. Co ciekawe, w bardzo ograniczonym zakresie podejmuje się badań nad stanem liczebnym tych organizacji…

Czytaj dalej

Zwykły wpis
POLITYKA TURYSTYCZNA, PUBLIKACJE, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

Ocena działalności organizacji zarządzających obszarami recepcji turystycznej – implikacje dla teorii i praktyki [publikacja]

Jacek Borzyszkowski

Abstrakt: Organizacje zarządzające obszarami recepcji turystycznej (DMO) stanowią „siłę napędową” turystyki w poszczególnych destynacjach, a w związku z tym uznaje się je za podstawowe podmioty polityki turystycznej. Badania nad tymi organizacjami stają się coraz popularniejsze, zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej. W artykule przedstawiono najważniejsze implikacje dla teorii oraz proponowane rozwiązania dla praktyki gospodarczej wynikające z oceny działalności europejskich organizacji zarządzających obszarami recepcji turystycznej. Rozwiązania te zostały wyodrębnione na podstawie wcześniejszych badań autora, przeprowadzonych w latach 2013-2014 na grupie 184 krajowych i regionalnych DMO. Zaprezentowane propozycje zostały skonfrontowane z z opiniami przedstawicieli 34 DMO, które uzyskano w wyniku badań przeprowadzonych w marcu 2016 roku. Celem opracowania jest omówienie wyników badań nad organizacjami zarządzającymi obszarami recepcji turystycznej i ich implikacji dla nauki i praktyki. Z uwagi na znaczenie analizowanych podmiotów dla gospodarki turystycznej należy również podkreślić konieczność prowadzenia dalszych badań, mogących przyczynić się do usprawnienia procesu działalności DMO, jak i całego systemu zarządzania turystyką.

Borzyszkowski, J. (2016). Ocena działalności organizacji zarządzających obszarami recepcji turystycznej – implikacje dla teorii i praktyki, „E-mentor” 4(66), 46-54 [CAŁY TEKST].

Zwykły wpis
MARKETING MIEJSC, MiASTA I TURYSTYKA, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

Czy DMO to organizacja odpowiedzialna tylko za turystykę? Przykład London & Partners

jl_201404_visit_london_1375-edit

Wśród naukowców nie ma pełnej zgodności nie tylko w zakresie definiowania DMO, ale również formułowania pełnej nazwy organizacji. Niektórzy mówią o destination marketing organizations, inni z kolei wskazują na destination managament organizations. Ci drudzy jednocześnie podkreślają stosunkowo szeroki zakres zadań i odpowiedzialności DMO, który zdecydowanie wykracza poza przedsięwzięcia marketingowe, a coraz częściej skupia się na szeroko rozumianym zarządzaniu obszarami recepcji turystycznej. Niezależnie od przyjętego zakresu odpowiedzialności, we wszystkich przypadkach wskazuje się na podmioty, które odpowiadają jedynie lub głównie za turystykę. Czy faktycznie tak jest naprawdę?  Czytaj dalej

Zwykły wpis