PUBLIKACJE

Badania konsumentów usług turystycznych w regionach [publikacja]

badania-konsumentow-uslug-turystycznych-w-regionach

Dziedzic, E., red. (2015). Badania konsumentów usług turystycznych w regionach, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, 198 stron [PDF].

Autorzy rozdziałów: Teresa Buczak (1,2,3,7,10), Ewa Dziedzic (2,3,4,8), Hubert Gonera (6), Wacława Kraśniewska (3), Teresa Skalska (2,3,5), Ewa Szafrańska (4), Bogdan Włodarczyk (2,3,4,9), Dorota Zientalska (1,7), Piotr Zmyślony (2,3,6), Joanna Węglarczyk (Terminologia).

Skuteczne wspieranie rozwoju turystyki w warunkach konkurencyjnej gospodarki wymaga znajomości oczekiwań, opinii i zachowań uczestników ruchu turystycznego. Badania w tym zakresie mogą być prowadzone przez różne podmioty na poziomie jednostek terytorialnych (krajów, regionów, miejscowości) lub przez przedsiębiorstwa. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie rozwiązań pomocnych w przezwyciężeniu istniejących braków i poprawie efektywności inicjatyw badawczych podejmowanych przez poszczególne jednostki terytorialne. W opracowaniu zaproponowano klasyfikacje, metody i rozwiązania organizacyjne, które winny ułatwić porównywanie wyników badań oraz przyczynić się do wzbogacenia stanu wiedzy na temat wielorakich aspektów turystyki w ujęciu przestrzennym. Za priorytetowe uznano zbieranie informacji na poziomie regionów pokrywających się terytorialnie z województwami. Opracowanie ma w dużym stopniu charakter praktyczny – skoncentrowano się na wskazaniu, jak organizować badania konsumentów usług turystycznych w zależności od rodzaju problemu będącego przedmiotem zainteresowania.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie – wskazówki dla czytelników – podziękowania

Rozdział 1. Przygotowanie badania – Dorota Zientalska, Teresa Buczak
Rozdział 2. Podstawowe definicje – Teresa Buczak, Ewa Dziedzic, Teresa Skalska, Bogdan Włodarczyk, Piotr Zmyślony
Rozdział 3: Zalecane klasyfikacje – Teresa Buczak, Ewa Dziedzic, Wacława Kraśniewska, Teresa Skalska, Bogdan Włodarczyk, Piotr Zmyślony
Rozdział 4: Pomiar wielkości ruchu turystycznego w regionie – Ewa Szafrańska, Bogdan Włodarczyk, Ewa Dziedzic
Rozdział 5: Badanie wydatków ponoszonych przez odwiedzających – Teresa Skalska
Rozdział 6: Badania wizerunku regionu – Piotr Zmyślony, Hubert Gonera
Rozdział 7: Badanie satysfakcji konsumentów usług turystycznych – Teresa Buczak, Dorota Zientalska
Rozdział 8: Segmentacja rynku turystycznego – Ewa Dziedzic
Rozdział 9: Badania konsumentów usług turystycznych w regionach – studia przypadków – Bogdan Włodarczyk
Rozdział 10: Koncepcja regionalnego systemu badań marketingowych w turystyce – Teresa Buczak

Terminologia – Joanna Węglarczyk


Ze wstępu

Celem publikacji jest przedstawienie rozwiązań pomocnych w przezwyciężeniu istniejących braków i poprawie efektywności inicjatyw badawczych podejmowanych przez różne jednostki terytorialne. W opracowaniu zaproponowano klasyfikacje, metody i rozwiązania organizacyjne, które winny ułatwić porównywanie wyników badań oraz przyczynić się do wzbogacenia stanu wiedzy na temat wielorakich aspektów turystyki w ujęciu przestrzennym. Za priorytetowe uznano zbieranie informacji na poziomie regionów pokrywających się terytorialnie z województwami. Za takim wyborem przemawiają następujące przesłanki:

  • w ramach województw dostępne są rozwiązania administracyjne i prawne, które umożliwiają realizację tego typu przedsięwzięć,
  • zadania i kompetencje samorządu wojewódzkiego mają kluczowe znaczenie nie tylko z punktu widzenia rozwijania turystyki na terenie poszczególnych województw, ale także w skali całego kraju,
  • poziom województwa to często najmniejsza jednostka podziału terytorialnego, dla której zbiera dane statystyka publiczna.

Opracowanie ma w dużym stopniu charakter praktyczny – skoncentrowano się na wskazaniu, jak organizować badania konsumentów usług turystycznych w zależności od rodzaju problemu – będącego przedmiotem zainteresowania. Niemniej omówiono szczegółowo także teoretyczne założenia istotne z punktu widzenia poruszanych zagadnień.

Poruszane zagadnienia przedstawiono zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, sugerując określone rozwiązania. Uzupełnieniem każdego rozdziału jest spis pozycji, które zostały wy- korzystane do jego przygotowania i mogą być interesujące z punktu widzenia poszerzenia wiedzy o poszczególnych zagadnieniach. Przedstawione w opracowaniu definicje i klasyfikacje odwołują się do definicji stosowanych w systemie statystyki publicznej. W części dotyczącej turystyki bazują one na rozwiązaniach wdrażanych obecnie w krajach Unii Europejskiej i odpowiadają uaktualnionym definicjom zaproponowanym przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO). W zakresie statystyki gospodarczej opierają się na Polskiej Klasyfikacji działalności (PKD 2007) i Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008). Stosowanie wymienionych definicji umożliwia porównywanie wyników badań prowadzonych przez regiony z danymi dostępnymi w systemie krajowej i międzynarodowej statystyki publicznej. dotyczy to zarówno danych rzeczowych z zakresu turystyki, jak i danych ekonomicznych, które opisują wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwa świadczące usługi dla odwiedzających. W przypadku zagadnień, które nie zostały zdefiniowane we wspomnianych dokumentach, a które często są przedmiotem zainteresowania, zaproponowano rozwiązania autorskie.

W opracowaniu przedstawiono także informacje o polskich doświadczeniach związanych z organizacją i prowadzeniem badań w województwach. Celem części poświęconej tej tematyce jest przybliżenie polskich doświadczeń w zakresie realizacji tego typu badań, przedstawienie kontekstu, który wpływa na przebieg tego procesu oraz umożliwienie skorzystania z dorobku faktograficznego i organizacyjnego podmiotów, które je prowadziły. Dodatkowo w poszczególnych rozdziałach zamieszczono pozyskane z praktyki przykłady stosowania omawianych rozwiązań (…).

Zgodnie z tytułem opracowanie zawiera opis narzędzi, które w założeniu mają umożliwić analizę zachowań konsumentów usług turystycznych w regionach, a w rezultacie wspomóc decyzje dotyczące oceny roli turystyki dla gospodarki regionu i ewentualne działania na rzecz jej wspierania. Oznacza to, że celem pomiaru nie jest uzyskanie pełnej fotografii przyjazdów na dany teren. Poza pomiarem mogą znaleźć się np. osoby odwiedzające krewnych lub jednodniowi odwiedzający, którzy nie korzystali z żadnych usług na terenie województwa, ponieważ ich wkład w gospodarkę turystyczną regionu jest marginalny.

Zwykły wpis

2 myśli w temacie “Badania konsumentów usług turystycznych w regionach [publikacja]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s