MiASTA I TURYSTYKA, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

Burmistrz rowerowy Amsterdamu

Piotr Zmyślony | 17 czerwca 2016

photo-1447877980755-c3c642760061

Amsterdam jest pierwszym na świecie miastem, które będzie miało burmistrza rowerowego. Jego wybór nastąpi w sposób łączący głosowanie publiczne i postępowanie konkursowe. To czyste governance w praktyce.

Osoba piastująca „urząd” burmistrza rowerowego będzie miała sporo ról do wypełnienia. Po pierwsze, będzie moderatorem dyskusji między władzami miasta a organizacjami rowerowymi oraz wszystkim instytucjami i osobami zainteresowanymi nowymi rozwiązaniami, które wprowadza się w mieście na potrzeby rowerzystów. Dlatego będzie działał w sferze non-profit, aby reprezentować wszystkich interesariuszy polityki rowerowej miasta. Wiadomo, że w sferze NGO-sów o konflikty i różnice zdań nie jest trudno, mimo że wszyscy chcą, by było lepiej. Aby zachować jego niezależność, „urząd” będzie finansowany częściowo z grantów publicznych, a częściowo poprzez prywatny sponsoring.

Czytaj dalej

Zwykły wpis
PUBLIKACJE

Identification of Leadership in Emerging Tourist Destinations [publikacja]

Piotr Zmyślony

Purpose – Developing destinations miss well-established networking structures and management experiences. The greatest impact on their success is made by the most active stakeholders who are able to pool and mobilise partners and coordinate their efforts to realise common goals. Thus, the purpose of the paper is to propose a method of identifying and evaluating leadership potential of stakeholders in emerging tourist destinations; and to verify this method in three Polish destinations.

Design/methodology/approach – The research is based on a stakeholders’ potential analysis and the network approach. To identify destination leadership, the method – adapted from an axiological analysis of regional development participants – is used and verified in rural, coastal and mountain destinations in Poland. An in-depth analysis of stakeholders representing the public, private and non-profit sectors is conducted to assess their leadership potential. Ultimately, 183 interviews were conducted.

Findings – Based on literature review, five dimensions of destination leadership were identified: networking capability, analytical abilities, impact capability, economic potential, and legitimacy. In emerging destinations, the most influential stakeholders are characterised by strong impact, analytical leadership capabilities and legitimacy.

Research limitations/implications – The paper provides insights into destination leadership discussion and research. The limited number of verification cases and limited qualitative data analysis could be seen as its limitation.

Practical implications – Emerging destinations have incomplete leadership. An imbalanced structure of destination leadership may have serious consequences on stability and development of destinations; it also affects the process of identification of potential leaders.

Zmyslony, P. (2014). Identification of Leadership in Emerging Tourist Destinations, „Tourism Review”, Vol. 69 Iss: 3, 173-186.

Zwykły wpis
PUBLIKACJE

Leadership activities of tourist entrepreneurs as a form of their entrepreneurship in a tourist destination [publication]

Piotr Zmyślony

Abstract: Complexity of demand, and complementarity and fragmentation of supply in tourism lead to cooperation and partnership of various stakeholders in a tourist destination in order to pool resources and develop the destination’s tourism product. The most active stakeholders initiating cooperation and partnership relations are perceived as tourism development leaders. In the article the tourism entrepreneurs’ propensity to integrate and to assume the lead roles are highlighted as a manifestation of their entrepreneurial abilities characteristic of this particular economic specialisation.

Keywords: entrepreneurship, tourism entreprenaurs, destination leadership, cooperation, tourism partnerships.

Zmyślony P. (2008). Leadership activities of tourist entrepreneurs as a form of their entrepreneurship in a tourist destination, in: Entrepreneurship and quality in tourism in light of Polish and international research, ZN AE w Poznaniu nr 99, 99-112 [PDF].

Zwykły wpis
PUBLIKACJE

Metoda identyfikacji podmiotów przywódczych rozwoju turystyki w regionach [publikacja]

Piotr Zmyślony

Ze wstępu: Jednym z największych wyzwań rozwojowych działalności turystycznej w regionie jest sposób jej organizacji. Ze względu na różnorodność potrzeb zgłaszanych przez turystów (zarówno tych związanych z motywem podróży, jak i wynikających z podjęcia aktywności turystycznej, stanowiących przeniesienie w przestrzeni popytu zgłaszanego w miejscu stałego zamieszkania ) w proces ich zaspokajania zaangażowanych jest bezpośrednio lub pośrednio wiele podmiotów, reprezentujących sektor prywatny, publiczny i non-profit. Podaż turystyczna w regionie budowana jest na zasadzie klastrowej. Każdy z podmiotów, specjalizując się w określonej działalności w sferze realnej lub regulacyjnej, dokłada swoją „cegiełkę” do tworzenia ogólnej satysfakcji turysty z pobytu w regionie. Satysfakcja turysty rodzi się na drodze sekwencyjnie pojawiających się doznań (doświadczeń), które można razem nazwać – analogicznie do łańcucha produkcyjnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych – turystycznym łańcuchem wartości . Indywidualne, o najwyższej nawet jakości, ale nieskoordynowane działania podmiotów sprawiają, że potencjał turystyczny nie jest dostatecznie wykorzystywany. Potrzeba tworzenia zintegrowanego produktu turystycznego jest zatem przyczyną tworzenia w regionie struktur partnerskich, szeroko omówionych w kolejnym rozdziale.  Czytaj dalej

Zwykły wpis