W poszukiwaniu niemieckiego modelu zarządzania turystyką miejską

Piotr Szmatuła, Piotr Zmyślony | 2 marca 2016 Na organizację sfery zarządzania i promocji turystyki w miastach wpływają rozwiązania przyjęte na szczeblu krajowym. W Polsce rezultatem niejasnego rozdzielenia (a raczej jasnego nierozdzielenia) ról i zdań między ROT i LOT jest nieustanne poszukiwanie w miastach najbardziej skutecznych rozwiązań organizacyjnych, które stanowiłyby podstawę przejrzystego modelu zarządzania turystyką, … Czytaj dalej W poszukiwaniu niemieckiego modelu zarządzania turystyką miejską