MiASTA I TURYSTYKA, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

W poszukiwaniu niemieckiego modelu zarządzania turystyką miejską

Piotr Szmatuła, Piotr Zmyślony | 2 marca 2016

Na organizację sfery zarządzania i promocji turystyki w miastach wpływają rozwiązania przyjęte na szczeblu krajowym. W Polsce rezultatem niejasnego rozdzielenia (a raczej jasnego nierozdzielenia) ról i zdań między ROT i LOT jest nieustanne poszukiwanie w miastach najbardziej skutecznych rozwiązań organizacyjnych, które stanowiłyby podstawę przejrzystego modelu zarządzania turystyką, czyli miotanie się między podejściem korporacyjnym a partycypacyjnym. W Niemczech postawiono na korporacyjny styl zarządzania, oparty na małej liczbie silnych podmiotów (często w formie spółki) wzajemnie powiązanych kapitałowo. Każde miasto różni się w szczegółowych rozwiązaniach. Oto przykłady kilku z nich.

Berlin

Sposób organizacji turystyki w Berlinie, czyli w jaki sposób funkcjonuje DMO kryjące się za marką visitBerlin, został już szczegółowo opisany na blogu. Ciekawe są jednak powiązania kapitałowo-partnerskie. Udziałowcami spółki są:  Czytaj dalej

Zwykły wpis
ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

Berlin Tourismus & Kongress GmbH: korporacyjne zarządzanie turystyką w metropolii

Piotr Zmyślony, Klaudyna Kowalska | 9 grudnia 2014 

berlin-potsdam-platz

Berlin Tourismus & Kongress GmbH (BT&K) to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która działa pod marką visitBerlin i od 1993 roku zajmuje się zarządzaniem turystyką oraz międzynarodową promocją Berlina. Jej działalność jest przykładem korporacyjnego zarządzania turystyką w mieście.

Czytaj dalej

Zwykły wpis