Piotr Zmyślony – Publikacje i konferencje | Publications and conferences

Czasopisma i udziały w opracowaniach zbiorowych | Journals and book contributions

Opracowania zwarte (monografie i podręczniki) | Books and textbooks

Redakcje opracowań zbiorowych | Scientific editing of books and journals’ issues

 • Zmyślony P., Gołembski G., red. (2017). „Folia Turistica” 42.
 • Gołembski G., Zmyślony P., red. (2016). Zarządzanie i transfer wiedzy w turystyce, numer tematyczny „Folia Turistica” 41.
 • Zmyślony P., red. (2014). Międzynarodowe aspekty rozwoju turystyki w mieście, numer tematyczny „Studia Oeconomica Posnaniensia” vol. 2, no. 3(264).
 • Bródka S., Zmyślony P., red. (2012). Turystyka w aglomeracji poznańskiejBiblioteka Aglomeracji Poznańskiej Nr 20, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 268 stron.
 • Dzieńdziura K., Zmyślony P., red. (2008). Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie, Sulechów, 220 stron.

Konferencje i teksty robocze | Conferences and working papers

Recenzje | Reviews

Inne publikacje | Other publications

Konferencje branżowe – wystąpienia, moderowanie i uczestnictwo w panelach dyskusyjnych | Corporate conferences – Presentations, moderations & discussions

 • 21-22 October 2021, Poznań | International conference Interpretation for heritage protection: Values – Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Wartości | Chair of the international session Interpretation for heritage protection: Values | Poznan Heritage Centre.
 • 23 września 2021, Poznań, | TURYSTA 2021 – Trendy w Turystyce Wiejskiej | Prowadzenie panelu dyskusyjnego otwierającego konferencję | Organizator: Wielkopolska Organizacja Turystyczna.
 • 27 lipca 2021, online | Co kryje się nocą w miastach? – Robert Pawlusiński, Piotr Zmyślony |  MIASTORANEK #51 | antyRAMA.
 • 27 listopada 2020, online | Gospodarka nocna | Noc Naukowców 2020 na UEP | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • 11 March 2020, Kraków | 2nd International Conference Historical Cities 3.0.: In Search of A Premium Tourist, Panel 1: Managing Tourist Experience | ICE Krakow Congress Centre.
 • 28 marca 2019, Gdańsk | IX Gremium Ekspertów Turystyki | Turystyka w rozwoju miast i regionów – przemiany gospodarcze i ewolucja zarządzania – prowadzenie panelu dyskusyjnego (z prof. dr hab. Jackiem Kaczmarkiem, Uniwersytet Łódzki).
 • 27-28 listopada 2018, Poznań | Konferencja Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, UAM | Prezentacja Tworzenie polityki turystycznej miasta.
 • 25-27 października 2018, Poznań | Konferencja Turystyka kulturowa – teoria i praktyka. Stan badań, praktyczne zastosowania i perspektywy rozwoju, AWF Poznań | Zmyślony P., Pawlusiński R., Gospodarka nocy – zagrożenie czy wsparcie rozwoju oferty kulturowej w miastach?
 • 6 czerwca 2018, Bydgoszcz | Debata w ramach cyklu „Jakość w turystyce” pt. Co dla turystów? Co dla mieszkańców? Jak znaleźć kompromis? | wprowadzenie i prowadzenie debaty | organizator: ByLOT – Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna.
 • 1-2 marca 2018, Kraków | Miasta historyczne 3.0: Mieszkańcy a odwiedzający – w poszukiwaniu jakości i komfortu | 1st Biennial International Conference HISTORICAL CITIES 3.0 – Residents and visitors in search of quality and comfort | red. B. Walas, M. Kachniewska, A. Mikołajczyk, P. Zmyślony, Urząd Miasta Krakowa, Kraków | moderator panelu 2: 24-hour City.
 • 14 września 2017, Poznań | Poznań przyjazny turystom – Poznań tourist friendly | dyskusja z okazji premiery przewodnika „Poznań for beginners” autorstwa Jacka Y. Łuczaka i Wojciecha Mania | organizator: Wydawnictwo Miejskie Posnania | moderator debaty.
 • 12 września 2017, Warszawa | PEMES 2017 – IV Sympozjum Edukatorów Kadr Zarządzających Wydarzeniami: Wartość ekonomiczna przemysłu spotkań – uwarunkowania i bariery rozwoju | Prezentacja Trust in public-to-business relationships on the meetings market (współautorzy: Grzegorz Leszczyński, Marek Zieliński).
 • 30 maja 2017, Poznań | Dlaczego warto włączyć się w promocję marki regionalnej?, prezentacja przedstawiona podczas XXX Walnego Zebrania Członków Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Hotel Novotel Poznań Centrum.
 • 3 kwietnia 2017, Poznań | I Debata Akademicka UAM-UEP | Blaski i cienie samorządów terytorialnych w Polsce | panelista (z: prof. dr hab. Wanda Gaczek, prof. UAM, dr hab., Jacek Kotus, prof. UAM, dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM, dr hab. Krystian Ziemski.
 • 7-9 grudnia 2016, Poznań | VIII Gremium Ekspertów Turystyki | Współpraca Urząd Miasta–LOT: partnerski alians na rzecz zarządzania turystyką w miastach metropolitalnych;  Nowe wyzwania ROT: w jaki sposób zarządzać transregionalnymi projektami – szlakami tematycznymi? – moderowanie paneli dyskusyjnych.
 • 12-14 października 2016, Świdnica |  Kongres Turystyki Polskiej | Współczesne rozumienie DMC i DMO w sesji 8 pt. ROT i LOT a  europejskie DMC i DMO – prezentacja i moderowanie panelu dyskusyjnego.
 • 22 września 2016, Łódź, EC1 | Konferencja naukowo-praktyczna Branding w przemyśle spotkań. 20 lat doświadczeń rozwoju produktów markowych w turystyce biznesowej w Polsce | Organizatorzy: Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” oraz Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu | moderowanie panelu ekspertów i praktyków „Czy branding w turystyce się sprawdza?”.
 • 22 czerwca 2016, Poznań | Teoretyczne i praktyczne aspekty wdrażania strategii rozwoju miasta. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi | realizator: Urząd Miasta Poznania | Prezentacja Strategic documents related to the tourism development – do we need them? How are they implemented? – Polish examples (z: Marcin Olszewski).
 • 8 czerwca 2016, Bydgoszcz | II Bydgoskie Forum dla Turystyki | Panel dyskusyjny: W poszukiwaniu modelu rozwoju turystyki w Bydgoszczy, postulaty dot. modelu rozwoju i zarządzania turystyką.
 • 20 maja 2016, Poznań, Kino Rialto | Dyskusja na temat niekorzystnych aspektów rozwoju turystyki w miastach cennych kulturowo po projekcji filmu Syndrom Wenecki 2012 (z: Wojciech Mania, PLOT, Franciszek Sterczewski) | URBAN VIEW 2016.
 • 23 maja 2016, Inowrocław | Lokalne Forum Turystyki | Modele funkcjonowania Lokalnych Organizacji Turystycznych; Panel dyskusyjny: Współpraca na rzecz rozwoju turystyki w Inowrocławiu i na terenie Kujaw Zachodnich.
 • Warszawa, 4 marca 2016 | Wiarygodne i spójne dane o i dla przemysłu spotkań w Polsce. Co dalej? – dyskusja panelowa podczas Poland – Meetings Destination: Przemysł spotkań w Polsce czyli duży potencjał dla gospodarki.
 • Warszawa, 5 października 2015 | Znaczenie klastrów w turystyce, posiedzenie zespołu roboczego ds. Badań w turystyce Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 • Bydgoszcz, 9 października 2015 | DMOs – ich zadania w procesie zarządzania miejscem docelowym, Forum Promo Festival.
 • Moderowanie konferencji Jak sprzedać weekend? Trendy w turystyce city break20 października 2015, Warszawa, Stadion Narodowy, Ministerstwo Sportu i Turystyki.