Identification of overtourism in Poznań through the analysis of social conflicts [publication]

Piotr Zmyślony, Marta Pilarczyk, "Studia Periegetica" Abstract: The purpose of the article is twofold: to diagnose tourism-related conflicts occurring in Poznań by identifying their intensity and key parties, and to determine the capacity of the key stakeholders in the city’s tourism system to mitigate these disputes. Because of its complex nature, overtourism in cities is a dangerous … Czytaj dalej Identification of overtourism in Poznań through the analysis of social conflicts [publication]

Przestrzeń turystyczna przestrzenią konfliktu [publikacja]

Joanna Kowalczyk-Anioł, Bogdan Włodarczyk Wprowadzenie. Współcześnie zagadnienie konfliktu znajduje szerokie i rosnące zainteresowanie w różnych dyscyplinach naukowych (socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie, ochrona środowiska, nauki prawnicze, politologia, antropologia, geografia itp.). W zależności od celu, dla jakiego jest analizowany, konflikt przedstawiany jest w różnych aspektach i kontekstach. Wzrasta tym samym liczba perspektyw, w których można rozważać konflikty. … Czytaj dalej Przestrzeń turystyczna przestrzenią konfliktu [publikacja]

The life cycle of a city’s tourist function: the case of Poznań [publication]

Abstract: The tourist activity of a city changes in time both in terms of demand and sup- ply. The rates of change, however, are different: variations in demand are faster, more dynamic and less predictable than supply adjustments. Moreover the scope and content of a city’s tourism offer reflect an aggregate of its cultural, social, economic … Czytaj dalej The life cycle of a city’s tourist function: the case of Poznań [publication]

Kształtowanie się cyklu życia funkcji turystycznej miasta – przykład Poznania [publikacja]

Abstract: Wyznaczenie dotychczasowej ścieżki rozwoju turystyki na danym terytorium pozwala na dokładniejsze rozpoznanie procesów i zjawisk wpływających na jej obecny stan oraz wdrożenie stosownych do sytuacji strategii i narzędzi działania. Celem artykułu jest więc dokonanie identyfikacji i analizy przebiegu kolejnych faz rozwojowych składających się na cykl życia funkcji turystycznej miasta Poznania w oparciu o koncepcję cyklu … Czytaj dalej Kształtowanie się cyklu życia funkcji turystycznej miasta – przykład Poznania [publikacja]