Identification of overtourism in Poznań through the analysis of social conflicts [publication]

Piotr Zmyślony, Marta Pilarczyk, "Studia Periegetica" Abstract: The purpose of the article is twofold: to diagnose tourism-related conflicts occurring in Poznań by identifying their intensity and key parties, and to determine the capacity of the key stakeholders in the city’s tourism system to mitigate these disputes. Because of its complex nature, overtourism in cities is a dangerous … Czytaj dalej Identification of overtourism in Poznań through the analysis of social conflicts [publication]

Wpływ koronawirusa na turystykę: artykuły naukowe i raporty badawcze

Na bezprecedensowe okoliczności wynikające z pandemii koronawirusa reagują naukowcy, badacze oraz analitycy branżowi. Próbują relacjonować, opisywać i wyjaśniać zmiany, które Covid-19 dokonuje w gospodarce turystycznej. Pojawiają się także próby formułowania wniosków, działań naprawczych oraz prognoz dalszych skutków. Jest to trudne z uwagi na to, że wszyscy jesteśmy jednocześnie uczestnikami i świadkami tego zjawiska, biorąc w … Czytaj dalej Wpływ koronawirusa na turystykę: artykuły naukowe i raporty badawcze [aktualizowany]

The life cycle of a city’s tourist function: the case of Poznań [publication]

Abstract: The tourist activity of a city changes in time both in terms of demand and sup- ply. The rates of change, however, are different: variations in demand are faster, more dynamic and less predictable than supply adjustments. Moreover the scope and content of a city’s tourism offer reflect an aggregate of its cultural, social, economic … Czytaj dalej The life cycle of a city’s tourist function: the case of Poznań [publication]

Kształtowanie się cyklu życia funkcji turystycznej miasta – przykład Poznania [publikacja]

Abstract: Wyznaczenie dotychczasowej ścieżki rozwoju turystyki na danym terytorium pozwala na dokładniejsze rozpoznanie procesów i zjawisk wpływających na jej obecny stan oraz wdrożenie stosownych do sytuacji strategii i narzędzi działania. Celem artykułu jest więc dokonanie identyfikacji i analizy przebiegu kolejnych faz rozwojowych składających się na cykl życia funkcji turystycznej miasta Poznania w oparciu o koncepcję cyklu … Czytaj dalej Kształtowanie się cyklu życia funkcji turystycznej miasta – przykład Poznania [publikacja]