MiASTA I TURYSTYKA, PUBLIKACJE

Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast [publikacja]

Piotr Zmyślony

Piotr Zmyslony Funkcja turystyczna internacjonalizacja miast okladka

Zmyślony, P. (2015). Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast, Proksenia, Poznań–Kraków, 386 stron [PDF pełna wersja / PDF – skrócona wersja / zakup wydania papierowego].

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Turystyka i miasta w erze globalizacji
1.1. Globalizacja a turystyka
1.2. Miasta we współczesnej gospodarce: urbanizacja i metropolizacja
1.3. Miasta na globalnym rynku turystycznym
1.4. Metropolie turystyczne świata

2. Istota turystyki w mieście
2.1. W kierunku definicji turystyki wielkomiejskiej
2.2. Typologia miast turystycznych
2.3. Potencjał turystyczny i atrakcyjność turystyczna miast
2.4. Miejscy turyści i turyści w mieście
2.5. System turystyki miejskiej
2.6. Deklaracja turystyki wielkomiejskiej
2.7. Podsumowanie

3. Turystyka jako funkcja miasta
3.1. Funkcjonalizm jako podstawa teoretyczna analizy funkcji turystycznej miasta
3.2. Turystyka w strukturze funkcjonalnej miasta
3.3. Podstawy pomiaru funkcji turystycznej
3.4. Pomiar funkcji turystycznej według ujęć interpretacyjnych

4. Funkcja turystyczna w koncepcjach funkcjonalnych miast
4.1. Ośrodki centralne w układzie hierarchicznym
4.2. Baza ekonomiczna miasta
4.3. Miasta światowe
4.4. Miasta globalne
4.5. Miasta informacyjne w globalnej przestrzeni przepływów
4.6. Miasta jako bramy regionalne
4.7. Miasta innowacyjne
4.8. Miasta jako maszyny rozrywki
4.9. Miasta kreatywne
4.10. Smart Cities – miasta inteligentne
4.11. Podsumowanie

5. Internacjonalizacja funkcji turystycznej miast
5.1. Internacjonalizacja w ujęciu mikroekonomicznym
5.2. Internacjonalizacja w ujęciu mezoekonomicznym (branżowym)
5.3. Internacjonalizacja na szczeblu miast
5.4. Miasta światowej turystyki jako przykład najwyższego stopnia internacjonalizacji funkcji turystycznej
5.5. Podsumowanie

6. Triada internacjonalizacji funkcji turystycznej miasta – metodyka badań
6.1. Podstawa koncepcyjna badań
6.2. Wybór miast oraz zakresu przestrzennego badania
6.3. Źródła danych w badaniu potencjału międzynarodowego miast polskich w zakresie funkcji turystycznej
6.4. Opracowanie zestawu wskaźników
6.5. Metodyka badania struktury potencjału międzynarodowego miast polskich w zakresie funkcji turystycznej

7. Potencjał międzynarodowy miast polskich w zakresie funkcji turystycznej
7.1. Struktura internacjonalizacji funkcji turystycznej największych miast polskich
7.2. Struktura internacjonalizacji funkcji turystycznej miast polskich – ujęcie modelowe
7.3. Klasyfikacja oraz podobieństwa miast na podstawie potencjału międzynarodowego w zakresie funkcji turystycznej

Podsumowanie

Bibliografia

Aneks


Ze wstępu

Metropolizacja, internacjonalizacja oraz rozwój turystyki są jednocześnie zachodzącymi oraz dopełniającymi się przejawami współczesnej globalnej rzeczywistości. Wszystkie trzy zjawiska, związane nierozerwalnie z rozwojem technologii informatycznych, upowszechnieniem transportu, wzrastającą mobilnością społeczną oraz demokratyzacją konsumpcji i produkcji, stanowią wyzwanie badawcze dla praktyków i teoretyków z zakresu ekonomii, socjologii, geografii, demografii, psychologii i innych dziedzin chcących rozpoznać ich przyczyny, uwarunkowania, a także ogólne mechanizmy i zasady je wyjaśniające. Internacjonalizację warto traktować jako przejaw globalizacji rozpatrywany w ramach indywidualnego podmiotu. Innymi słowy, jest to upodmiotowiona globalizacja. Rozpatrywana jako zjawisko przestrzenne (Komorowski, 2000) globalizacja staje się sumą internacjonalizacji poszczególnych miast i innych obszarów, jednak to miasta są tymi ośrodkami, w których zaczyna się i materializuje proces umiędzynarodowienia terytorialnego, i które aktywnie przyczyniają się do integracji terytorialnej w ramach międzynarodowej sieci powiązań (Cattan, 1995).

Internacjonalizacja funkcji turystycznej miast i jej relacje z umiędzynarodawianiem pozostałych funkcji miejskich oraz jej ogólnym rozwojem stanowią złożoną i dotąd nierozpoznaną problematykę. Mimo istnienia bogatej literatury na temat funkcjonowania samej turystyki miejskiej dotąd nie powstało żadne studium poświęcone roli funkcji turystycznej w procesie umiędzynarodawiania miast. Fakt ten stanowi pierwszą przesłankę podjęcia badań przedstawionych w niniejszej książce. W tej sytuacji konieczne staje się przeprowadzenie badań o charakterze eksploracyjnym, dzięki czemu możliwe będzie rozpoznanie struktury międzynarodowego potencjału miast w zakresie ich funkcji turystycznej oraz wyodrębnienie najbardziej istotnych jego komponentów oraz uwarunkowań (…).

Badania nad internacjonalizacją miast w zakresie ich funkcji turystycznej wypełniają znamiona badań eksploracyjnych. Oczywiste jest, że z uwagi na bogaty dorobek literaturowy z trzech zakresów tworzących podstawę prezentowanej tematyki (studia nad globalizacją, ekonomika turystyki oraz ekonomika miasta) nie można mówić w tym przypadku o czystych badaniach eksploracyjnych, mają one bowiem częściowo charakter eksplanacyjny (…).

Główny problem badawczy jest sformułowany w formie pytania: jaka jest natura internacjonalizacji funkcji turystycznej miasta określona przez jej strukturę oraz jakie są jej relacje z internacjonalizacją całego miejskiego systemu gospodarczego? Analizując problem szczegółowo, zasadne jest uzyskanie odpowiedzi na dodatkowe pytania badawcze: • jakie są atrybuty turystyki w mieście oraz jej podstawowe ujęcia badawcze jako funkcji miasta? • jaka jest rola funkcji turystycznej w funkcjonowaniu i rozwoju współczesnych miast? • jaki jest poziom oraz struktura internacjonalizacji funkcji turystycznej największych miast polskich? • w jakim zakresie umiędzynarodowienie miast w zakresie funkcji turystycznej determinuje ich internacjonalizację ogólnogospodarczą, a w jakim umiędzynarodowienie miast wpływa na internacjonalizację ich funkcji turystycznej?

Główny cel badań wynika bezpośrednio z głównego problemu badawczego i polega na rozpoznaniu zakresu i struktury internacjonalizacji miast w zakresie ich funkcji turystycznej poprzez określenie znaczenia, jakie nadawane jest miejskiej gospodarce turystycznej traktowanej jako funkcja miejska we współczesnych koncepcjach funkcjonalnych miasta, a następnie identyfikację najbardziej istotnych komponentów jej struktury (…).

Książka stanowi studium o heterogenicznym charakterze. Przede wszystkim bazuje na naukowym dorobku z dziedziny ekonomii, w szczególności w odniesieniu do gospodarki przestrzennej, ekonomiki turystyki i gospodarki światowej. Ponadto wykorzystuje dorobek dwóch innych dziedzin naukowych: nauk o zarządzaniu w zakresie zarządzania strategicznego oraz geografii społeczno-ekonomicznej, w szczególności w odniesieniu do geografii urbanistycznej.

Książka jest bezpośrednim efektem realizacji projektu badawczego pt. Znaczenie funkcji turystycznej w procesie internacjonalizacji miast (3838/B/H03/2011/40), który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Zwykły wpis

8 myśli w temacie “Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast [publikacja]

  1. Pingback: Krótka historia wielkich miast | turystyka w mieście

  2. Pingback: My, turyści z wielkich miast | turystyka w mieście

  3. Pingback: Miejskie dzielnice turystyczne | turystyka w mieście

  4. Pingback: Europejskie miasta według ECM | turystyka w mieście

  5. Pingback: Co jest najistotniejsze w budowaniu międzynarodowego potencjału polskich miast? | turystyka w mieście

  6. Pingback: 7 atrybutów turystyki wielkomiejskiej | turystyka w mieście

  7. Pingback: The Tourist Function in the Process of City Internationalization [review] | turystyka w mieście

  8. Pingback: Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast [recenzje] | turystyka w mieście

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s