Ranking czasopism naukowych poświęconych turystyce, hotelarstwu i rekreacji według CiteScore

Elsevier opublikował ranking cytowań czasopism CiteScore, oparty o bazę Elsevier/Scopus gromadzącą ponad 22,6 tys. tytułów. Profesor Bob McKercher, pracujący w School of Hotel and Tourism Management funkcjonującej w ramach The Hong Kong Polytechnic University, udostępnił listę czasopism poświęconych turystyce, hotelarstwu i rekreacji, wyodrębnioną jako subranking z ogólnego rankingu. Lista liczy 84 czasopisma, z czego 59 należy do … Czytaj dalej Ranking czasopism naukowych poświęconych turystyce, hotelarstwu i rekreacji według CiteScore

Competitiveness of Polish cities in the international meetings market [publikacja]

Natalia Piechota, Piotr Zmyślony Abstract: The international meetings industry has become very challenging from the destination managerial point of view. There has been an increasing number of cities bidding for international meetings and events. To be successful, they should meet strict criteria set by associations and other institutions acting as meeting hosts in bidding processes. … Czytaj dalej Competitiveness of Polish cities in the international meetings market [publikacja]

Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast [PDF cała książka]

Zmyślony, P. (2015). Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast, Proksenia, Poznań–Kraków, 386 stron. PDF – wersja pełna (cała książka 5,8 MB) PDF – wersja skrócona PDF – repozytorium CeON PDF – Academia.edu | ResearchGate Wydawnictwo PROKSENIA: wydanie drukowane PDF załącznik 5a (brak w wersji drukowanej) Recenzje książki: język polski | język angielski SPIS TREŚCI Wstęp 1. … Czytaj dalej Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast [PDF cała książka]

Metropolie turystyczne świata w świetle rankingów międzynarodowych – statystyczna analiza rangowania wielokryterialnego [publikacja]

Piotr Zmyślony, Natalia Piechota Abstrakt. Cel pracy: (1) pomiar potencjału gospodarczego oraz turystycznego najsilniejszych metropolii na świecie uznawanych jako miasta światowe lub miasta globalne; (2) określenie natężenia relacji między potencjałem turystycznym a potencjałem gospodarczym tych miast; (3) zaproponowanie klasyfikacji metropolii turystycznych świata. Metoda badań: Wielokryterialna metoda rangowania przeprowadzona na podstawie źródeł wtórnych w formie rankingów … Czytaj dalej Metropolie turystyczne świata w świetle rankingów międzynarodowych – statystyczna analiza rangowania wielokryterialnego [publikacja]

Jaki jest udział turystów zagranicznych w miastach europejskich i polskich?

Piotr Zmyślony | 31 stycznia 2016 Miasta to największe węzły międzynarodowego ruchu turystycznego. Zalewają je zagraniczne fale podróżujących służbowo oraz uczestników różnego rodzaju spotkań, city-breakerów, turystów kulturowych, odwiedzających rodziny i znajomych, a także – co w tym przypadku ma istotne znaczenie – turystów tranzytowych, wpadających z samolotów na kilka godzin lub jedną noc. Jasne jest … Czytaj dalej Jaki jest udział turystów zagranicznych w miastach europejskich i polskich?

Europejskie miasta według ECM

Piotr Zmyślony | 9 stycznia 2016 Pod koniec poprzedniego roku ukazała się jedenasta edycja raportu European Cities Marketing - corocznego rankingu popularności turystycznej europejskich miast, a jednocześnie najbardziej zaawansowanego narzędzia benchmarkingowego w zakresie turystyki miejskiej. Wiadomo jedno - stawka liderów się nie zmieniła, jednak są wśród nich tacy, którzy mają zadyszkę, i tacy, którzy są liderami wzrostu. … Czytaj dalej Europejskie miasta według ECM

Bezpośrednie połączenia lotnicze oraz istnienie convention bureau w wybranych stolicach europejskich

Adam Pawlicz | 3 grudnia 2015 Wybór miasta jako organizatora wydarzeń o zasięgu europejskim zależy od bardzo wielu czynników. Do najważniejszych w literaturze przedmiotu zalicza się: dostępność transportową, dostępność odpowiednich usług oraz infrastruktury, koszty organizacji konferencji, dostępność centrum kongresowego z odpowiednią liczbą miejsc, lokalizację miejscowości w odniesieniu do miejsca zamieszkania uczestników, dostępność atrakcji turystycznych, kontekst … Czytaj dalej Bezpośrednie połączenia lotnicze oraz istnienie convention bureau w wybranych stolicach europejskich

Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast [publikacja]

Piotr Zmyślony Zmyślony, P. (2015). Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast, Proksenia, Poznań–Kraków, 386 stron [PDF pełna wersja / PDF - skrócona wersja / zakup wydania papierowego]. SPIS TREŚCI Wstęp 1. Turystyka i miasta w erze globalizacji 1.1. Globalizacja a turystyka 1.2. Miasta we współczesnej gospodarce: urbanizacja i metropolizacja 1.3. Miasta na globalnym rynku turystycznym 1.4. Metropolie turystyczne … Czytaj dalej Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast [publikacja]