Przemysł spotkań w województwie lubelskim w 2016 roku [raport]

Piotr Zmyślony

Raport LCB 2016

Wschodzący gracz na rynku spotkań i wydarzeń w Polsce

Dynamizm i jasno określona specjalizacja. Rozwój biogospodarki, energetyki niskoemisyjnej, branż prozdrowotnych oraz informatyki i automatyki jako cztery kierunki rozwoju gospodarczego. Specjalne strefy ekonomiczne oraz parki naukowo-technologiczne, na rzecz których działają wyspecjalizowane centra technologiczne. Wysoka jakość życia, rosnąca produktywność, rosnące zatrudnienie i płace, pnące się w górę wskaźniki makroekonomiczne. Gęstniejąca siatka połączeń lotniczych, przełomowe inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową. Województwo lubelskie stale wzmacnia swój potencjał gospodarczy.

To nie wszystko. Wysoki potencjał intelektualny, międzynarodowy ośrodek akademicki koncentrujący aż 40% studentów kształcących się w Polsce Wschodniej. Imponująca historia i dziedzictwo kulturowe budujące kompetencje do prowadzenia dialogu międzykulturowego między Wschodem a Zachodem. Znane i podziwiane miasta turystyczne: Lublin, Zamość, Kazimierz Dolny, Nałęczów, Puławy, Chełm.

Dokładamy do tego nowoczesne obiekty konferencyjne, 25–procentowy boom inwestycji hotelowych i szeroki wachlarz obiektów unikatowych. Te wszystkie elementy tworzą bazę funkcjonowania lubelskiej branży spotkań.

2016 rok zakończył się liczbą 2377 spotkań i wydarzeń biznesowych, które zarejestrowano w statystykach Lubelskiego Convention Bureau. Zorganizowano ponad 1300 konferencji i kongresów, 900 wydarzeń korporacyjnych i motywacyjnych oraz 52 imprezy targowe. Zdecydowana większość z nich miała miejsce w hotelach (2134 wydarzenia), centrach wystawienniczych lub kongresowych (208 wydarzeń) oraz w miejscach nietypowych (35). Wykorzystano 856 tys. m2 powierzchni konferencyjnej.

LCB tabela wykres 2016

Niemal co piąte spotkanie (19%) dotyczyło tematyki inteligentnych specjalizacji regionu (w sumie 454 wydarzeń). Zgromadziły one ponad 70 tys. osób. Popularne były także spotkania handlowo-usługowe i humanistyczne. Przeciętnie jedno spotkanie trwało 1,27 dnia i gromadziło niemal 160 uczestników. Miesiącami o najwyższej liczbie uczestników wydarzeń i spotkań były: marzec (45,2 tys.), kwiecień (47,5 tys.) i listopad (47,2 tys.).

Silnie rosnąca branża spotkań tworzy silne impulsy do rozwoju branży turystycznej, inteligentnych specjalizacji regionalnych oraz całej gospodarki województwa. Lubelskie rozsmakowało się w spotkaniach i wydarzeniach biznesowych.


Spis treści
Część 1. Wstęp
Część 2. Lubelskie Convention Bureau
Część 3. Potencjał konkurencyjny województWa lubelskiego
Część 4. Metodyka zbierania danych
Część 5. Wielkość i charakterystyka rynku spotkań w województwie lubelskim w 2016 roku
Część 6. Trendy w branży spotkań
Część 7. Wpływ branży spotkań na gospodarkę województwa lubelskiego
Część 8. Zakończenie: zidentyfikowanie potencjału rozwojowego


Zmyślony P. (2017). Raport: Przemysł spotkań w województwie lubelskim w 2016 roku, Lubelskie Convention Bureau, Lublin [PDF].

 

W poszukiwaniu definicji convention bureau

Desktop by Volkan Olmez

Obecność convention bureaux w większych miastach całego świata stopniowo staje się standardem. Mimo to ciągle trudno znaleźć jedną, uniwersalną definicję tego podmiotu. Mogłoby się wydawać, że jest ona potrzebna do szczęścia tylko naukowcom, którzy mieliby temat do kolejnej dyskusji. Definicja convention bureau mogłaby się jednak również przydać pracownikom tych instytucji, żeby wytłumaczyć  istotę swojego działania przedsiębiorcom i samorządowcom.

Takowej definicji jednak ciągle nie ma. Czytaj dalej