Umiędzynarodowienie funkcji turystycznej polskich miast [publikacja]

Piotr Zmyślony, Natalia Piechota Abstrakt: Celem artykułu jest pomiar relatywnego poziomu (natężenia) umiędzynarodowienia funkcji turystycznej dziesięciu największych miast Polski: Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy, Wrocławia i na tej podstawie wyodrębnienie głównych czynników internacjonalizacji. Podstawą wnioskowania są dane wtórne publikowane w formie zestawień statystycznych gromadzonych przez GUS lub w formie zestawień wewnętrznych innych instytucji. Utworzony ranking umiędzynarodowienia funkcji … Czytaj dalej Umiędzynarodowienie funkcji turystycznej polskich miast [publikacja]

Przestrzeń ujęta w sieć: internacjonalizacja funkcji turystycznej miast [publikacja]

Piotr Zmyślony Abstrakt: Celem artykułu jest stworzenie ogólnego obrazu globalnej miejskiej przestrzeni turystycznej oraz określenie stopnia jej zbieżności z siecią miast określanych jako światowe lub globalne. Formowanie się miast globalnych, zarówno w sensie ogólnym, jak i w odniesieniu do turystyki, polega na ich internacjonalizacji, rozumianej jako usieciowienie, a więc zdolność do integracji z innymi miastami … Czytaj dalej Przestrzeń ujęta w sieć: internacjonalizacja funkcji turystycznej miast [publikacja]

Podobieństwo miast pod względem charakteru internacjonalizacji funkcji turystycznej a potencjał konkurencyjny przemysłu spotkań [publikacja]

Piotr Zmyślony, Natalia Piechota Abstrakt: W artykule zawarto wyniki badania internacjonalizacji funkcji turystycznej dziesięciu największych miast Polski. W oparciu o zestawienia statystyczne publikowane przez GUS oraz inne instytucje, stworzono ranking porządkujący wyżej wymienione miasta według stopnia umiędzynarodowienia ich funkcji turystycznej, co pozwoliło przeprowadzić bardziej zaawansowaną analizę skupień przy wykorzystaniu metody Warda. Skupienia stanowią kontekst analizy … Czytaj dalej Podobieństwo miast pod względem charakteru internacjonalizacji funkcji turystycznej a potencjał konkurencyjny przemysłu spotkań [publikacja]

Znaczenie przemysłu spotkań w kształtowaniu potencjału turystycznego miast [publikacja]

Piotr Zmyślony, Natalia Piechota Streszczenie: W artykule podjęto próbę określenia znaczenia przemysłu spotkań w kształtowaniu potencjału miast. W tym celu stworzono dwa syntetyczne rankingi mierzące potencjał ekonomiczny i turystyczny światowych metropolii. Porównano z nimi pozycje miast, zajmowane w zestawieniach opracowanych przez International Congress & Convention Association (ICCA) i Union of International Associations (UIA). Rezultatem końcowym jest … Czytaj dalej Znaczenie przemysłu spotkań w kształtowaniu potencjału turystycznego miast [publikacja]

Umiędzynarodowienie turystyki w polskich miastach

Piotr Zmyślony, Natalia Piechota | 24 listopada 2014 Przypomnijmy - współczesna turystyka przybrała głównie formę globalnej turystyki międzymiastowej. Globalizacja sprawia, że rozróżnienie na rynek krajowy i zagraniczny coraz częściej nie ma sensu - turyści to konsumenci o doświadczeniu i wymaganiach międzynarodowych, a błyskawiczny rozwój technologii informatycznych i form transportu sprawia, że wachlarz destynacji możliwych do odwiedzenia … Czytaj dalej Umiędzynarodowienie turystyki w polskich miastach

Warszawa, Kraków, Wrocław i inni: ranking absolutnej internacjonalizacji funkcji turystycznej polskich miast

Piotr Zmyślony, Natalia Piechota | 22 listopada 2014 Komparatywny ranking internacjonalizacji turystycznej miast potwierdza czołową pozycję trzech ośrodków w odniesieniu do ich zorientowania na turystykę zagraniczną. Ranking zbudowany jest wyłącznie na wskaźnikach bezwzględnych, opisujących umiędzynarodowienie w najprostszy sposób: im większa liczba, tym lepiej. W porównaniu do opublikowanego trzy tygodnie temu rankingu SWIFT, ten wzmacnia jeszcze bardziej pozycje … Czytaj dalej Warszawa, Kraków, Wrocław i inni: ranking absolutnej internacjonalizacji funkcji turystycznej polskich miast

Internationalization of tourism management in Polish cities: Strategies, marketing and structures [publikacja]

Piotr Zmyślony Abstract: In cities global drivers are coupled to local conditions of tourism development. Urban tourism industry, treated as an urban function, is subject to intensive internationalization, and because of its heterogeneity and complementarity it may influence the internationalization of a whole city. Internationalization of the tourist function has an impact on management activities … Czytaj dalej Internationalization of tourism management in Polish cities: Strategies, marketing and structures [publikacja]

Ranking internacjonalizacji funkcji turystycznej największych polskich miast – wyniki badania

Piotr Zmyślony, Natalia Piechota | 4 listopada 2014 Przedstawiamy wyniki badań nad stopniem umiędzynarodowienia turystyki w największych polskich miastach. Mają one formę syntetycznego (łącznego) wskaźnika internacjonalizacji funkcji turystycznej, za pomocą którego można porównać miasta pod względem otwartości sfery turystyki na zagranicę. Są to pierwsze badania tego zjawiska w Polsce o tak szerokim i zróżnicowanym zakresie informacji źródłowej. … Czytaj dalej Ranking internacjonalizacji funkcji turystycznej największych polskich miast – wyniki badania