Europejskie miasta według ECM

Piotr Zmyślony | 9 stycznia 2016

Pod koniec poprzedniego roku ukazała się jedenasta edycja raportu European Cities Marketing – corocznego rankingu popularności turystycznej europejskich miast, a jednocześnie najbardziej zaawansowanego narzędzia benchmarkingowego w zakresie turystyki miejskiej. Wiadomo jedno – stawka liderów się nie zmieniła, jednak są wśród nich tacy, którzy mają zadyszkę, i tacy, którzy są liderami wzrostu.

Akcja dzieje się w 2014 roku, bo tego okresu dotyczy raport, a więc informacje są lekko historyczne. Wynika to z systemu zbierania danych – gromadzone są one w pierwszym kwartale roku, w kolejnym weryfikowane i przetwarzane, w trzecim kwartale analizowane merytorycznie, natomiast publikacja raportu następuje na przełomie listopada i grudnia. Jest to normalna specyfika przygotowywania międzynarodowych rankingów.

Czytaj dalej

Bezpośrednie połączenia lotnicze oraz istnienie convention bureau w wybranych stolicach europejskich

Adam Pawlicz | 3 grudnia 2015

photo-1421789497144-f50500b5fcf0

Wybór miasta jako organizatora wydarzeń o zasięgu europejskim zależy od bardzo wielu czynników. Do najważniejszych w literaturze przedmiotu zalicza się:

  • dostępność transportową,
  • dostępność odpowiednich usług oraz infrastruktury,
  • koszty organizacji konferencji,
  • dostępność centrum kongresowego z odpowiednią liczbą miejsc,
  • lokalizację miejscowości w odniesieniu do miejsca zamieszkania uczestników,
  • dostępność atrakcji turystycznych,
  • kontekst miejscowości oraz miejsca organizacji konferencji do tematu konferencji,
  • istnienie CB w regionie,
  • marketing organizatorów (Para & Kachniewska, 2014; Pawlicz, 2007, 2011; Piechota, 2015; Zmyślony & Piechota, 2015).

Dostępność transportowa w przypadku wydarzeń międzynarodowych jest zależna nie tylko od dostępności odpowiedniej infrastruktury transportowej (lotniska), ale również dostępnych połączeń. Dotyczy to w szczególności połączeń bezpośrednich, które pozwalają na szybkie przemieszczanie się potencjalnych uczestników.

Drugim istotnym elementem kształtującym konkurencyjność miast jako miejsc organizacji konferencji, jest istnienie convention bureau, które pozwala na szybkie porównanie możliwości oraz kosztu organizacji konferencji w danej lokalizacji.

Czytaj dalej

Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast [publikacja]

Piotr Zmyślony

Piotr Zmyslony Funkcja turystyczna internacjonalizacja miast okladka

Zmyślony, P. (2015). Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast, Proksenia, Poznań–Kraków, 386 stron [PDF pełna wersja / PDF – skrócona wersja / zakup wydania papierowego].

SPIS TREŚCI

Czytaj dalej

Umiędzynarodowienie funkcji turystycznej polskich miast [publikacja]

Piotr Zmyślony, Natalia Piechota

Abstrakt: Celem artykułu jest pomiar relatywnego poziomu (natężenia) umiędzynarodowienia funkcji turystycznej dziesięciu największych miast Polski: Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy, Wrocławia i na tej podstawie wyodrębnienie głównych czynników internacjonalizacji. Podstawą wnioskowania są dane wtórne publikowane w formie zestawień statystycznych gromadzonych przez GUS lub w formie zestawień wewnętrznych innych instytucji. Utworzony ranking umiędzynarodowienia funkcji turystycznej polskich miast daje podstawę do pogrupowania miast w trzy klasy, z których najwyższą tworzą Warszawa i Kraków, uznane w artykule jako miasta międzynarodowej turystyki. Na proces internacjonalizacji funkcji turystycznej badanych miast mają wpływ różnorodne czynniki, dlatego nie można mówić o wspólnych dla wszystkich ośrodków atrybutach umiędzynarodowienia.

Słowa kluczowe: funkcja turystyczna, internacjonalizacja funkcji turystycznej, miasta, turystyka, Polska

Zmyślony, P., Piechota, N. (2015). Umiędzynarodowienie funkcji turystycznej polskich miast, Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie 4(50)/2015, 131-150. [PDF]

Przestrzeń ujęta w sieć: internacjonalizacja funkcji turystycznej miast [publikacja]

Piotr Zmyślony

Abstrakt: Celem artykułu jest stworzenie ogólnego obrazu globalnej miejskiej przestrzeni turystycznej oraz określenie stopnia jej zbieżności z siecią miast określanych jako światowe lub globalne. Formowanie się miast globalnych, zarówno w sensie ogólnym, jak i w odniesieniu do turystyki, polega na ich internacjonalizacji, rozumianej jako usieciowienie, a więc zdolność do integracji z innymi miastami w ramach ponadnarodowej sieci powiązań. Źródłem internacjonalizacji funkcji turystycznej jest zatem zarówno ogólny gospodarczy charakter miasta, jak i atrakcyjność turystyczna. Biorąc to pod uwagę i wykorzystując źródła wtórne, w artykule wyodrębniono 13 wiodących miast światowej turystyki w wyniku syntezy ich statusu międzynarodowego i internacjonalizacji ich funkcji turystycznej.

Słowa kluczowe: przestrzeń turystyczna, miasto, globalizacja, internacjonalizacja miast.

Zmyślony, P. (2015). Przestrzeń ujęta w sieć: internacjonalizacja funkcji turystycznej miast, w: Przestrzeń w turystyce – znaczenie i wykorzystanie, M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2015, 405-418.