Efekt GAHP: miejska synergia na rynku spotkań

Miasta prowadzą relacje biznesowe ze stowarzyszeniami poprzez proces pozyskiwania i realizacji spotkań oraz wydarzeń. Global Association Hubs Partnership (GAHP), czyli sieć metropolii tworzona przez Brukselę, Dubaj, Singapur i Waszyngton proponuje więcej - pozyskiwanie nowych siedzib głównych i biur regionalnych specjalistycznych organizacji. Rezultaty partnerstwa Utworzony pod koniec 2015 roku alians GAHP jest rzadko praktykowanym modelem współpracy … Czytaj dalej Efekt GAHP: miejska synergia na rynku spotkań

Rola i zadania Destination Management Organisations (DMO) różnych typów w procesie zarządzania rozwojem turystyki w miastach [publikacja]

Piotr Zmyślony Siłę i trwałość struktur powiązań w turystyce – niezależnie od tego, czy są to lokalne lub regionalne organizacje turystyczne, klastry turystyczne czy inne stowarzyszenia lub związki – tworzy w pierwszym rzędzie intensywność relacji występujących między podmiotami członkowskimi, nie zaś formalne stanowiska oraz administracyjne „umocowanie” danej organizacji. Współpraca jest jednym z działań będących wynikiem … Czytaj dalej Rola i zadania Destination Management Organisations (DMO) różnych typów w procesie zarządzania rozwojem turystyki w miastach [publikacja]

Wspólne decyzje cenowe jako narzędzie tworzenia i umacniania partnerstwa turystycznego. Przykład Poznania [publikacja]

Piotr Zmyślony Ze wstępu: W dyskusji na temat przemian w polskiej turystyce w ostatnich 20 latach warto poświęcić uwagę ewolucji teorii i praktyki szeroko pojętego zarządzania turystyką. W pierwszych latach po transformacji ustrojowej, w nowych warunkach gospodarki rynkowej i prymacie własności prywatnej podstawowym problemem odradzającej się turystyki było osiąganie skuteczności i efektywności działania w skali mikroekonomicznej … Czytaj dalej Wspólne decyzje cenowe jako narzędzie tworzenia i umacniania partnerstwa turystycznego. Przykład Poznania [publikacja]