Metropolie turystyczne świata w świetle rankingów międzynarodowych – statystyczna analiza rangowania wielokryterialnego [publikacja]

Piotr Zmyślony, Natalia Piechota

Abstrakt. Cel pracy: (1) pomiar potencjału gospodarczego oraz turystycznego najsilniejszych metropolii na świecie uznawanych jako miasta światowe lub miasta globalne; (2) określenie natężenia relacji między potencjałem turystycznym a potencjałem gospodarczym tych miast; (3) zaproponowanie klasyfikacji metropolii turystycznych świata.

Metoda badań: Wielokryterialna metoda rangowania przeprowadzona na podstawie źródeł wtórnych w formie rankingów miast charakteryzujących ich potencjał turystyczny oraz gospodarczy. Pomiar związku między potencjałem turystycznym a gospodarczym z wykorzystaniem współczynnika korelacji Pearsona.

Wyniki badań: Uzyskano ranking 22 metropolii turystycznych świata, na czele którego uplasowały się Londyn, Paryż i Nowy Jork. Potwierdzono silny związek między potencjałem turystycznym a potencjałem gospodarczym badanych miast.

Ograniczenia badań i wnioskowania: Ograniczona jakość materiału źródłowego, ograniczony obiektywizm metody selekcji materiału źródłowego oraz metody rangowania; uogólniony charakter wyników.

Implikacje praktyczne: Aplikatywna weryfikacja opisowej koncepcji miast światowej turystyki zaproponowanej przez Maitlanda i Newmana [2009], zaproponowanie metody pomiaru stopnia internacjonalizacji turystycznej miast.

Słowa kluczowe: turystyka w mieście, rankingi miast, miasta światowe, miasta globalne, metropolie turystyczne.

Zmyślony, P., Piechota, N. (2016). Metropolie turystyczne wiata w świetle rankingów międzynarodowych – statystyczna analiza rangowania wielokryterialnego, „Folia Turistica” 38, 57-80, [pełny tekst – PDF].

Polityka turystyczna na południowo-zachodnim skraju Europy: system portugalski. Część 2 – szczebel regionalny

Monika Dembińska | 28 lipca 2016

Poprzedni wpis odnosił się do szczebla centralnego organizacji polityki turystycznej Portugalii. Tym razem przybliżony zostanie mechanizm poziomu regionalnego, który funkcjonuje w oparciu o działania regionalnych organizacji turystycznych, regionalnych dyrektoratów turystyki oraz regionalnych agencji promocji turystyki. Wymienione instytucje współpracują bezpośrednio z narodową organizacją turystyczną Portugalii – Turismo de Portugal oraz władzami samorządowymi jednostek niższego szczebla – gmin i parafii obywatelskich.

Regionalne organizacje turystyczne

Czytaj dalej

Jaki jest udział turystów zagranicznych w miastach europejskich i polskich?

Piotr Zmyślony | 31 stycznia 2016

Miasta to największe węzły międzynarodowego ruchu turystycznego. Zalewają je zagraniczne fale podróżujących służbowo oraz uczestników różnego rodzaju spotkań, city-breakerów, turystów kulturowych, odwiedzających rodziny i znajomych, a także – co w tym przypadku ma istotne znaczenie – turystów tranzytowych, wpadających z samolotów na kilka godzin lub jedną noc. Jasne jest zatem, że turystów zagranicznych jest w nich bardzo dużo, a w wielu przypadkach więcej niż turystów krajowych. No właśnie, dużo, więcej, ale ile konkretnie? Jaki udział noclegów udzielonych cudzoziemców wskazuje, że miasto staje się międzynarodowe?

Nie wiem, czy ktoś oprócz mnie zastanawiał się nad tymi pytaniami, ale ja myślałem nad nimi dość często, to pewnie jakaś zawodowo-psychopatyczna przypadłość, nikt normalny nie chodzi przecież po ulicach lub nie pije porannej kawy zastanawiając się, jak wiele noclegów w Paryżu, Londynie czy Barcelonie udzielonych jest cudzoziemcom, a jak to wygląda w Poznaniu czy w Lublinie. Wreszcie postanowiłem to sprawdzić, wykorzystując raporty ECM tworzone pod redakcją fanatyka statystyki miejskiej Karla Wöbera oraz liczby mozolnie zbierane przez rzeszowski oddział GUS, który analizuje dane turystyczne. Traktujcie ten tekst jako wpis autoterapeutyczny, ja jednak przy okazji łudzę się, że tzw. branży turystycznej, a w szczególności menedżerom pracującym w di-em-osach czy miejskich conventions te informacje się przydadzą.

Czytaj dalej

Co jest najistotniejsze w budowaniu międzynarodowego potencjału polskich miast?

Piotr Zmyślony | 17 stycznia 2016

IMG_6283_2 - Version 2 copy

Ogólnie rzecz biorąc, na atrakcyjność turystyczną miast składa się bardzo wiele czynników: zabytki, zróżnicowana baza noclegowa i gastronomiczna, dogodny dojazd, sklepy, ciekawe wydarzenia, estetyka miasta, atmosfera, można by jeszcze wymieniać. Obecnie liczy się jednak budowanie pozycji konkurencyjnej na rynku międzynarodowym. Jakie zatem czynniki w największym stopniu przesądzają o wzmacnianiu potencjału w tym zakresie?

Czytaj dalej

Europejskie miasta według ECM

Piotr Zmyślony | 9 stycznia 2016

Pod koniec poprzedniego roku ukazała się jedenasta edycja raportu European Cities Marketing – corocznego rankingu popularności turystycznej europejskich miast, a jednocześnie najbardziej zaawansowanego narzędzia benchmarkingowego w zakresie turystyki miejskiej. Wiadomo jedno – stawka liderów się nie zmieniła, jednak są wśród nich tacy, którzy mają zadyszkę, i tacy, którzy są liderami wzrostu.

Akcja dzieje się w 2014 roku, bo tego okresu dotyczy raport, a więc informacje są lekko historyczne. Wynika to z systemu zbierania danych – gromadzone są one w pierwszym kwartale roku, w kolejnym weryfikowane i przetwarzane, w trzecim kwartale analizowane merytorycznie, natomiast publikacja raportu następuje na przełomie listopada i grudnia. Jest to normalna specyfika przygotowywania międzynarodowych rankingów.

Czytaj dalej

Global challenges, local sensitivities: towards internationalization of city tourism management [publikacja]

Piotr Zmyślony

Abstract: Globalization has affected tourism industry in all areas and dimensions. Its impact could be observed both on the international and local levels, especially in cities, in which global drivers are coupled to local conditions. The paper focuses on internationalization processes of city tourism management which result from contemporary globalization challenges. Six internationalization levels are selected: strategy, changes in tourism management organizational structure, inter-organisational collaboration, augmentation of a tourist offer, expansion of a tourism space, and international marketing orientation. The results of the Poznań case study show that the tourism management organisational aspects are the hardest levels to be internationalized.

Keywords: city tourism, cities, globalization, internationalization, Poland.

Zmyślony P. (2015). Global challenges, local sensitivities: towards internationalization of city tourism management, „Current Issues of Tourism Research” 5(1), 30-37. [PDF].

Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast [publikacja]

Piotr Zmyślony

Piotr Zmyslony Funkcja turystyczna internacjonalizacja miast okladka

Zmyślony, P. (2015). Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast, Proksenia, Poznań–Kraków, 386 stron [PDF pełna wersja / PDF – skrócona wersja / zakup wydania papierowego].

SPIS TREŚCI

Czytaj dalej

Krótka historia wielkich miast

Piotr Zmyślony | 22 listopada 2015

Miasta od początku cywilizacji były centrami rozwoju świata społeczno-gospodarczego. To w nich rodziły się nowe idee, realizowano najśmielsze pomysły, powstawały najważniejsze wynalazki, koncentrowała się wiedza, kumulowały się władza i bogactwo, działały najważniejsze instytucje, budowano najbardziej okazałe budynki. Wynika to nie tylko z koncentracji ludności i ich złożonej struktury społecznej i zawodowej, ale przede wszystkim z ich ról jako miejsc gromadzenia kapitału oraz węzłów handlu międzynarodowego, które bezpośrednio przyczyniały się do integracji międzynarodowej, a pośrednio do rozwoju państwowości.

Duże miasta o charakterze metropolitalnym zawsze zajmowały kluczową rolę w rozwoju świata. Prof. Peter Hall stwierdza, że już antyczne Megalopolis, założone przez Greków w ok. 370 lat p.n.e., liczyło 40 tysięcy mieszkańców, a jego mury mierzyły 9 kilometrów. Pierwszym miastem metropolitalnym biorąc pod uwagę współczesne standardy był Rzym, liczący według historyków od 750 tysięcy do 1,25 miliona ludności. Jego wielkość była przyczyną wprowadzenia wielu rozwiązań funkcjonalnych: międzynarodowego systemu dostawy żywności, systemu zaopatrzenia w wodę, systemów utylizacji odpadów, wprowadzenia zasad kodeksu ruchu miejskiego oraz warunków dotyczących zakwaterowania podróżnych. Przez następnych 17 wieków żadne miasto na świecie nie osiągnęło wielkości starożytnego Rzymu.

Czytaj dalej