About Natalia Latuszek (Piechota)

Doktor nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozwojem turystyki w regionach, efektami wydarzeń, branżą spotkań oraz działalnością convention bureaux. Prywatnie (i czasem także naukowo) fanatyczka tenisa ziemnego. Więcej informacji w zakładce "Autorzy".

Proces decyzyjny, czyli biznesowo-eventowa wiedza tajemna

Natalia Piechota | 14 kwietnia 2016

Informacje o tym, jak przebiega proces decyzyjny w przypadku organizacji wydarzeń biznesowych i ich pozyskiwania przez miasta, są z perspektywy naukowców swego rodzaju „wiedzą tajemną”, zarezerwowaną dla praktyków. W niewielu publikacjach naukowych opisano poszczególne etapy wyboru określonego miejsca, a rąbka tajemnicy uchylają dopiero raporty dotyczące branży spotkań, opublikowane przez UNWTO i ICCA. Zagłębiając się nieco w temat, przekonamy się, że najczęściej uwaga autorów różnych opracowań koncentruje się na spotkaniach, natomiast proces decyzyjny będzie prawdopodobnie przebiegał inaczej nie tylko dla każdego rodzaju wydarzeń, ale też chociażby ze względu na odmienny charakter zleceniodawców (stowarzyszeń, korporacji itd.). I bądź tu naukowcu mądry i wyprowadź ogólne wnioski…

Czytaj dalej

Poland – Meetings Destination 2016 [relacja]

Natalia Piechota | 15 marca 2016

Wczoraj rozpoczęła się kolejna edycja Meetings Week Poland, czyli pięciodniowe święto polskiej branży spotkań. Główną ideą cyklu wydarzeń jest podkreślenie znaczenia tego segmentu dla gospodarki oraz umożliwienie wymiany doświadczeń i opinii przedstawicieli różnych grup zaangażowanych w rozwijanie branży spotkań w Polsce. Taki również był cel konferencji Poland – Meetings Destination, rozpoczynająca cały Meetings Week, która w porównaniu do ubiegłorocznej edycji, była skoncentrowania bardziej wokół pomiaru efektów goszczenia spotkań biznesowych.

20160315_192027

Czytaj dalej

O potencjale konkurencyjnym miast na rynku spotkań międzynarodowych raz jeszcze

Natalia Piechota | 13 marca 2016

Spośród publikacji, które analizowałam w poprzednim wpisie, raport ICCA International association meetings: bidding and decision-making z 2009 r. podejmuje temat w najbardziej szczegółowy sposób, natomiast prawdopodobnie, najbardziej kompleksowe, ale też uniwersalne podejście zaproponowali G.I. Crouch i J.R.B. Ritchie w artykule pt.: Convention Site Selection Research: A Review, Conceptual Model, and Propositional Framework z 1998 r. Wyróżnili oni osiem kluczowych grup kryteriów, ocenianych podczas wyboru lokalizacji, które w dużym stopniu pokrywają się z elementami wyodrębnionymi w mojej analizie:

  1. dostępność (accessibility)
  2. lokalne wsparcie (local support)
  3. dodatkowe korzyści (extra-conference opportunities)
  4. zakwaterowanie (accommodation facilities)
  5. obiekt (meeting facilities)
  6. informacje (information)
  7. otoczenie (site environment)
  8. inne kryteria (other criteria)

Czytaj dalej

Co jest najistotniejsze w kształtowaniu konkurencyjności miast na międzynarodowym rynku spotkań?

Natalia Piechota | 9 marca 2016

Jakiś czas temu zastanawialiśmy się, jakie czynniki decydują o możliwości budowania międzynarodowego potencjału turystycznego polskich miast, natomiast mnie zaciekawiło, co jest kluczowe w rywalizacji miast na rynku spotkań międzynarodowych? Kilku naukowców zajmowało się tym problemem, przedstawiciele branży pewnie zmagają się z nim na co dzień, ale wydaje mi się, że w dalszym ciągu powyższe pytanie pozostaje bez odpowiedzi.

Przeanalizowałam 28 różnych list kryteriów przedstawionych w publikacjach naukowych lub branżowych (sięgających od lat 70. po współczesne, m.in. Boo, Koh i Jones 2008; Crouch i Ritchie 1998; Nelson i Rys 2000; Oppermann 1998; UNWTO i ETC 2015), żeby przekonać się, jakie czynniki decydujące o wyborze określonego miasta  jako miejsca organizacji wydarzenia pojawiają się w ich najczęściej. W największej liczbie opracowań (79%) wskazywane są aspekty związane z dostępnością komunikacyjną i atrakcyjnością turystyczną, czyli głównie z lokalnymi zabytkami oraz ofertą kulturalną i rozrywkową. Wydawałoby się, że na wszystkich listach kluczowym czynnikiem powinien być obiekt lub obiekty, w którym mogłoby się odbyć określone wydarzenie, ale widocznie dla niektórych autorów element ten był oczywisty i skupili się na innych czynnikach.

site-selection-criteria

Czytaj dalej

The impact of convention bureau’s activity on transaction costs in the meetings industry – a theoretical approach [publikacja]

Natalia Piechota

Abstract: According to M. Porter’s (1990) competitive advantage of nations approach, destination competitiveness is based on competitiveness of local industries. Because of dynamic development of the meetings industry in recent years, this industry can be a way of creating city competitiveness. According to neoinstitutional theory, being successful in this field depends largely on the height of transaction costs in the industry and on a convention bureau’s activity. This organisation can be treated as one of city’s resources and it helps to use other resources in more effective way, which can also influence city competitiveness. Therefore, there is a question: what is the influence of a convention bureau on transaction costs in the meetings industry and thereby on city competitiveness? The aim of this paper is to recognise the transaction costs in the meetings industry and to examine the impact of a convention bureau on reducing them. This institution can reduce transaction costs by playing several roles, especially by being an agent of a city. The investigation based on a literature review is a first attempt in further research.

Key words: convention bureau, meetings industry, transaction costs, city competitiveness

Piechota, N. (2016). The impact of convention bureau’s activity on transaction costs in the meetings industry – a theoretical approach, Working Papers – Faculty of International Business and Economics, Poznan University of Economics, 2016/1.

Po co miastom branża spotkań?

Natalia Piechota | 13 grudnia 2015

money-gold-coins-finance

W związku z intensywnym rozwojem technologi informacyjno-komunikacyjnych wieszczono zmierzch branży spotkań. Tymczasem, w dalszym ciągu w przedsiębiorstwach i stowarzyszenie dostrzega się konieczność mniej lub bardziej regularnych kontaktów face-to-face. W związku z tym coraz więcej miast stawia na rozwój turystyki biznesowej i pragnie pójść w ślady Paryża czy Wiednia, które co roku znajdują się w czołówce rankingu ICCA pod względem liczby międzynarodowych spotkań stowarzyszeń. Pytanie tylko: dlaczego?

Czytaj dalej

Zarys założeń metodologicznych badań nad wpływem wydarzeń sportowych i turystyki biznesowej na konkurencyjność miast [publikacja]

Natalia Piechota

Z wstępu:

Konkurowanie na arenie międzynarodowej w dużym stopniu dotyczy miast, które rywalizują nie tylko o turystów, ale też o inwestorów, przedsiębiorców i nowych rezydentów. Mogą w tym pomóc wydarzenia sportowe oraz formy aktywności z zakresu turystyki biznesowej, które przyczyniają się do tworzenia przyjaznego otoczenia zarówno dla mieszkańców, jak i dla biznesu. Dlatego obecnie wiele miast zabiega o organizację dużych imprez sportowych (Getz 2003) lub międzynarodowych spotkań stowarzyszeń czy mniejszych „eventów”, a wręcz część jednostek przestrzennych opiera budowanie swojej przewagi konkurencyjnej na tego typu segmentach (Zmyślony, Piechota 2014).

Opracowanie ma charakter koncepcyjny, a w projekcie nacisk zostanie położony na wpływ wydarzeń sportowych i turystyki biznesowej na konkurencyjność miast. W pierwszej kolejności omówiono znaczenie imprez sportowych oraz turystyki biznesowej dla miast. Następnie wskazano ich miejsce w dotychczasowych modelach konkurencyjności regionów turystycznych. Całość zamyka prezentacja najważniejszych założeń badań: problemu badawczego, celu, hipotezy, zakresów badawczych oraz zarys metodyczny.

Czytaj dalej

Convention Bureaux jako instytucje wpływające na konkurencyjność miast – ujęcie teoretyczne [publikacja]

Natalia Piechota

Abstrakt: W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy funkcjonowania convention bureaux (CBs), nawiązujące do nurtu instytucjonalizmu oraz zjawiska konkurencyjności regionów. Skoncentrowano się na problemie, w jaki sposób powyższe nurty teoretyczne mogą być użyteczne w wyjaśnianiu roli convention bureaux jako instytucji oddziałujących na konkurencyjność miast, w odniesieniu do turystyki oraz całej lokalnej gospodarki. Analizie poddano najważniejsze teorie i modele konkurencyjności regionów oraz konkurencyjności regionów turystycznych, wskazując jakie miejsce zajmują w nich convention bureaux oraz przemysł spotkań.

Słowa kluczowe: convention bureaux, miasta, instytucje, konkurencyjność regionów

Piechota, N. (2015). Convention Bureaux jako instytucje wpływające na konkurencyjność miast – ujęcie teoretyczne, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 40/2015, s. 83-93.