SEMINARIUM MIEJSKIE, SPOTKANIA WYDARZENIA

Studentki UEP w finale IMEX International University Challenge Polska [relacja]

Natalia Piechota, Piotr Zmyślony | 22 marca 2016

Studentki Studenckiego Centrum Badan Turystycznych Explorers działającego przy Katedrze Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Katarzyna Derda, Monika Dembińska i Monika Mozolewska – wzięły udział w IMEX International University Challenge odbywającym się 18 marca 2016 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wydarzenie miało formę konkursu na najciekawszy projekt organizacji konferencji i było głównym punktem programu konferencji IMEX-MPI-MCI Future Leaders Forum, gromadzącej przyszłych liderów branży spotkań. Monika Dembińska i Monika Mozolewska zakwalifikowały się jako dwie z trzech osób, które otrzymały możliwość przedstawienia swoich pomysłów przed jury i uczestnikami konferencji w polskim finale. Najlepiej ze wszystkich zaprezentowała swój projekt Monika Dembińska, która wywalczyła awans do ścisłego, międzynarodowego finału, który odbędzie się w kwietniu we Frankfurcie podczas największych targów branży spotkań IMEX. Gratulujemy wielkiego sukcesu i trzymamy kciuki za wygraną w wielkim finale!

future leaders forum

 fot. Monika Mozolewska

Zwykły wpis
SEMINARIUM MIEJSKIE, SPOTKANIA WYDARZENIA

Rola personelu tymczasowego w tworzeniu wartości wydarzenia w branży spotkań, cz. 3

Monika Dembińska | 12 lutego 2016 | seminarium

01

Słowem przypomnienia – w poprzednich wpisach rola personelu tymczasowego w tworzeniu wartości wydarzenia biznesowego została zdefiniowana jako narzędzia budowania relacji, zasobów odpowiedzialnych za jakość obsługi i źródło informacji zwrotnej z przeprowadzonego spotkania. W przypadku przedstawionej wcześniej konferencji EWEC 2010, pracownikom zewnętrznym przydzielono zadania logistyczno-techniczne, oparte na szeroko pojętej komunikacji oraz zarządzaniu ruchem na terenie centrum konferencyjnego. Przyjrzyjmy się teraz kolejnym istotnym aspektom: systemowi organizacji pracy oraz zarządzania pracownikami obsługi wydarzenia.

Czytaj dalej

Zwykły wpis
SEMINARIUM MIEJSKIE, SPOTKANIA WYDARZENIA

Rola personelu tymczasowego w tworzeniu wartości wydarzenia w branży spotkań, cz. 2

Monika Dembińska | 10 lutego 2016 | seminarium

02

Jak określono w poprzedniej części tego wątku, personel obsługujący wydarzenie służyć może za narzędzie budowania relacji w branży spotkań, tworzenia jakości obsługi oraz źródło pozyskiwania informacji zwrotnej o przebiegu spotkania. Tym razem przybliżone zostaną rozwiązania logistyczne wydarzenia biznesowego, w realizację których zaangażowano pracowników zewnętrznych. Działania te, w ujęciu holistycznym, odpowiadać miały na potrzeby delegatów i tworzyć wartość dodaną spotkania. Za przykład do prezentacji dobrych praktyk posłuży European Wind Energy Conference, poświęcona tematyce energii odnawialnych, która miała miejsce w Warszawie w kwietniu 2010 roku.

Czytaj dalej

Zwykły wpis
SEMINARIUM MIEJSKIE, SPOTKANIA WYDARZENIA

Rola personelu tymczasowego w tworzeniu wartości wydarzenia w branży spotkań, cz. 1

Monika Dembińska | 7 lutego 2016 | seminarium

Ludzie są niewątpliwie kluczem do sukcesu przeprowadzanych projektów (obok innych, równie istotnych zmiennych, wynikających z ich specyfiki, takich jak lokalizacja, koszty, czy umiejscowienie w czasie). To od zaangażowania wykonawców zależy w największym stopniu przebieg danego przedsięwzięcia. Opinia ta znajduje swoje uzasadnienie, gdyż to właśnie zasoby ludzkie odpowiedzialne są za utrzymywanie właściwych relacji z klientami, ich efektywną i wydajną obsługę, wprowadzenie innowacyjnych produktów oraz usług, szybkie i kosztowo efektywne wytwarzanie produktów, jak i świadczenie zindywidualizowanych usług o wysokiej jakości (Olak 2011).

04

Czytaj dalej

Zwykły wpis
MARKETING MIEJSC, SEMINARIUM MIEJSKIE

Seminarium: „Kalisia 18,5” – ocena skuteczności kampanii promocyjnej Kalisza

Eliza Piotrowska | 7 października 2014

logo18_5 500

W 2010 roku w Kaliszu podjęto się realizacji kampanii promocyjnej obejmującej cykl imprez i wydarzeń specjalnych oraz szereg różnorodnych działań je promujących. Projekt nosił tytuł Promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Kalisza w Polsce i na świecie – Kalisia 18,5 (w skrócie Kalisia 18,5) i swą nazwą nawiązywał do 1850-lecia powstania starożytnej metryki pisanej Kalisza, najstarszej w Polsce, którą ok. II w. n.e. w swym dziele „Geografia” wystawił mu grecki uczony Klaudiusz Ptolemeusz.

Założeniem głównym przedsięwzięcia była promocja w kraju i za granicą bogatego, wielowiekowego dziedzictwa miasta Kalisza, sięgającego 18 i pół wieków wstecz. Jednocześnie jednak ideą towarzyszącą obchodom było ukazanie nowoczesnego oblicza i współczesnych dokonań „młodego duchem – najstarszego z polskich miast”. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację i koordynację działań objętych kampanią „Kalisia 18,5” było Miasto Kalisz, reprezentowane przez Urząd Miasta Kalisza. Ponadto, instytucją zaangażowaną w realizację projektu była Filharmonia Kaliska. Warto dodać również, że projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja projektu uzasadniona była m.in. przesłankami takimi jak niedostateczne wykorzystanie potencjału rozwojowego, kulturowego i turystycznego miasta czy niedostateczna skala, jakość oraz rozproszenie dotychczasowych działań promocyjnych związane z ze zbyt niskim budżetem. Stwarzało to potrzebę zewnętrznej promocji miasta w celu dotarcia z ofertą kulturową i turystyczną do szerszej grupy odbiorców za pomocą kompleksowej i spójnej kampanii promocyjnej zrealizowanej na szeroką skalę, przy użyciu różnorodnych działań i narzędzi.

Czytaj dalej

Zwykły wpis
MiASTA I TURYSTYKA, SEMINARIUM MIEJSKIE

Produkt turystyczny Katowic

Filip Kortus | 24 sierpnia 2014

W poprzednich wpisach opisałem jak rozwijał się potencjał turystyczny stolicy Górnego Śląska od 1958 roku. Warto przyjrzeć się co właściwie ma dzisiaj do zaoferowania turystom i w jaki sposób kształtuje swój wizerunek.

Katowice dysponują bardzo dobrze rozwiniętą bazą noclegową umożliwiającą skorzystanie z usługi noclegowej w każdym standardzie. W materiałach promocyjnych, skierowanych do turystów biznesowych, proponowane są hotele czterogwiazdkowe z szerokim wyborem sal konferencyjnych, jeden pięciogwiazdkowy, a także jeden dwugwiazdkowy. Na rynku działają duże sieci hotelowe np. Best Western, Accor Hotels, oraz Campanile. W 2012 roku według danych GUS działalność prowadził jeden hotel pięciogwiazdkowy, pięć czterogwiazdkowych, trzy trzygwiazdkowe, cztery dwugwiazdkowe, dwa jednogwiazdkowe. Ponadto dwa hotele były w trakcie kategoryzacji. W Katowicach do dyspozycji turystów są także dwa obiekty z kategorii innych obiektów hotelowych, jedno szkolne schronisko młodzieżowe i jeden kemping.

Szlak Zabytków Techniki

Najbardziej znanym produktem turystycznym Katowic jest Szlak Zabytków Techniki. Ważną imprezą dotyczącą Szlaku Zabytków Techniki jest Industriada, która odbywa się na początku czerwca i każdy z zabytków ma swój harmonogram wydarzeń: specjalne konkursy, koncerty happeningi, wystawy i warsztaty. Na terenie Katowic są tylko trzy zabytki z tego szlaku: Galeria Szyb Wilson, Osiedle Giszowiec i Osiedle Nikiszowiec. Galerię Szyb Wilson znajdziemy tuż przy Nikiszowcu i znajduje się w szybie dawnej kopalni „Wieczorek”, którego projekt, tak jak z resztą obu osiedli, wykonali Emil i Georg Zillmannowie z Charlottenburga. Czytaj dalej

Zwykły wpis
MiASTA I TURYSTYKA, SEMINARIUM MIEJSKIE

Alternatywa przemysłowego dziedzictwa: cykl życia produktu turystycznego Katowic cz. 2

Filip Kortus | 24 lipca 2014

W pierwszym wpisie przedstawiłem trudny rozwój produktu turystycznego Katowic w warunkach gospodarki centralnie sterowanej. W tej części przedstawię drogę kreowania się produktu w warunkach gospodarki rynkowej i zupełnie nowych realiach turystyki w Polsce. Od 1995 roku dane dla miasta zestawiane są z danymi dla obszaru metropolitalnego. Jakie perspektywy rozwoju otwierają się przed Katowicami obecnie?

katowice2

Rozwój w warunkach gospodarki rynkowej

Jednym z impulsów dzięki którym udało się wejść Katowicom w fazę rozwoju, było utworzenie pod koniec fazy wprowadzenia, w roku 1993 Śląskiego Oddziału Izby Turystyki, który od tego czasu starał się wykreować produkt turystyczny regionu, a także samych Katowic. Liczba hoteli w latach 1995-2012 dla miasta Katowice wzrosła tylko o 3 obiekty. Średniookresowe tempo zmian tego wskaźnika wyniosło zaledwie 2%. Pomimo iż wskaźniki podażowe w roku 1995 nie wykazywały jeszcze wzrostu, to wzrastające zainteresowanie turystów usługami noclegowymi zapewniło miastu wejście w fazę rozwoju. W roku 1995 ogólna liczba korzystających z noclegów wzrosła o 17 568 osób, a z samych hoteli o 26 038. Nastąpił również duży wzrost korzystających z usług turystów zagranicznych, z hoteli skorzystała o 42% większa liczba cudzoziemców niż w roku ubiegłym, a ogólna liczba zagranicznych korzystających wzrosła o 39%.

katowice1

Liczba hoteli w latach 1995-2012 na terenie obszaru metropolitalnego wzrosła dwukrotnie: z 28 do 56, natomiast średniookresowe tempo zmian dla liczby udzielonych noclegów w hotelach dla lat 1997-2012 wyniosło 1%. Tendencja wzrostowa obu wskaźników została zatrzymana kryzysem gospodarczym w 1999 roku, którego głównym powodem były drastyczne podwyżki ceny paliw na rynkach światowych. Liczba noclegów udzielonych w hotelach metropolii w 1999 roku w stosunku do roku 1998 była o 34% niższa i wyniosła 455 480. Z kolei w roku 1998 hotele udzieliły 692 614 noclegów, z czego 41% było udzielonych turystom zagranicznym. Świadczy to o coraz bardziej rozpoznawalnym produkcie turystycznym Katowic, kreowanym także na potrzeby turystów zagranicznych przez Śląski Oddział Polskiej Izby Turystyki. W 2003 roku liczba hoteli wynosiła już 38 i metropolia Górnego Śląska dysponowała jednym hotelem więcej niż w roku 2000. Udzielono tego roku w hotelach 351 791 noclegów, z czego 34% turystom zagranicznym. Od listopada 2004 roku kreowaniem produktu turystycznego zajmuje się Śląska Organizacja Turystyczna. Nie dziwi zatem wzrost liczby udzielonych noclegów pomiędzy rokiem 2003 a 2004 o 25% dla metropolii i 21% dla jej stolicy. W kolejnym roku wyniósł on kolejne 29% dla całego obszaru i 28% dla Katowic. Średniookresowe tempo zmian tego wskaźnika w latach 2004-2012 zarówno dla Katowic, jak i obszaru metropolitalnego wynosi 9%. W roku 2005 powstaje „Raport o mieście”, w którym samorząd miasta podsumowuje obecną sytuację społeczno-gospodarczą i wskazuje kierunek zmian w strategii rozwoju do roku 2020. Władze konsultowały kierunek zmian z mieszkańcami, którzy je zaakceptowali, mimo iż oznaczało to dla nich wiele kolejnych lat uciążliwych remontów w centrum miasta. Rewitalizacja miasta stała się jednym z głównych celów na kolejne lata. Kolejne działania Śląskiej Organizacji Turystycznej, która w 2006 roku rozpoczęła certyfikowanie najlepszych produktów turystycznych w różnych formach oraz promowała region na coraz większej ilości targach krajowych i zagranicznych przyniosły bardzo dobre rezultaty. Liczba udzielonych noclegów w roku 2007 w hotelach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wyniosła 649 178, z czego 274 661 turystom zagranicznym, co stanowi do dzisiaj rekordową ilość. Największy odsetek noclegów udzielonych turystom zagranicznym osiągnięto w 2008 i wyniósł 44%. Był to rok, w którym rozwinął się kryzys gospodarczy na rynkach światowych, który jednak Polska gospodarka odczuła najbardziej w 2009 roku. Średniookresowe tempo zmian w latach 2009-2012 dla liczby hoteli obszaru metropolitalnego wzrosło do 8%. Największą liczbę udzielonych noclegów w samych Katowicach odnotowano jak dotąd w roku 2012 i wyniosła ona 370 628, z czego 35% z nich udzielono turystom zagranicznym.

Katowice dla odmiany

Regularność czynników, które mają wpływ na przebieg funkcji cyklu życia Katowic jako produktu turystycznego wskazuje na to, że stolica Górnego Śląska ma przed sobą jeszcze kilka lat fazy rozwoju dążącej do stabilizacji. Sytuacja makroekonomiczna Polski jako beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 daje możliwość dokonywania dalszych inwestycji rewitalizacyjnych, prowadzących do poprawy wizerunku całego regionu, a także jakości życia w nim. Obecnie powstające parki biznesowe w Katowicach zapewnią popyt na usługi Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które z kolei zapewni w kolejnych latach napływ dużej ilości turystów biznesowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zostanie to zauważone przez rynek hotelarski, zwłaszcza przez międzynarodowe sieci hotelarskie, z których usług ten sektor turystów będzie korzystał w ciągu tygodnia pracy. Od strony rozrywkowej i kulturalnej stolica metropolii będzie tętnić życiem dzięki dużej ilości studentów oraz środowiska biznesowego, które będzie miało okazje spędzać wieczory w otoczeniu kultury offowej w dawnych budynkach przemysłowych, służących po rewitalizacji kulturze i alternatywnym festiwalom będących wizytówkami stolicy Górnego Śląska. Kolejne edycje festiwali Śląskie smaki oraz Industriady mają szansę przyciągać coraz większą liczbę turystów oraz propagować kulturę Górnego Śląska zwiększając popularność produktu turystycznego Katowic.

 

Źródło: Kortus F. (2014). Cykl życia Katowic jako produktu turystycznego. Praca licencjacka, seminarium „Turystyka miejska i biznesowa”, promotor: dr Piotr Zmyślony.

Zwykły wpis