Niech żyje kontent! czyli blogi studentów Gospodarki Turystycznej UEP

Piotr Zmyślony | 15 maja 2016

111

Twórz kontent, nie kopiuj! Kreowanie autorskiej treści w internecie nie boli, a może być fajnym zajęciem. No i daje satysfakcję, mimo że pracy jest przy tym wiele. To wszystko widzę, jak czytam blogi prowadzone przez studentów kierunku Gospodarka Turystyczna prowadzonym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. To już drugi rok, gdy zajęcia Przedsiębiorczość elektroniczna w turystyce przenikają na platformę wordpress. To jeden z warunków zaliczenia, ale okazuje się, że blogi są trwalsze niż jeden semestr.

Wróćmy do przesłania. To czuje każdy, kto zagląda do mediów społecznościowych – narastające zjawisko bicia piany treściwej, czyli irytującego i masowego udostępniania i kopiowania już wyprodukowanych tekstów. Najczęściej posty-klony wrzucane są bez żadnego komentarza lub z przepisanymi zdaniami z pierwotnego artykułu, do którego odsyłają. Nie trzeba się znać, nie trzeba mieć własnego zdania, wystarczy udawać. Po paru razach czytelnik zdaje sobie sprawę, że po drugiej stronie linku siedzi nie twórca wiedzy, ale taki sam jej odbiorca, równie zainteresowany tematem i zaglądający na te same strony, ale nietworzący wartości dodanej. Takie pseudostrony i blogi są po prostu nudne.

Tu jest inaczej. Czytaj dalej

Rola personelu tymczasowego w tworzeniu wartości wydarzenia w branży spotkań, cz. 3

Monika Dembińska | 12 lutego 2016 | seminarium

01

Słowem przypomnienia – w poprzednich wpisach rola personelu tymczasowego w tworzeniu wartości wydarzenia biznesowego została zdefiniowana jako narzędzia budowania relacji, zasobów odpowiedzialnych za jakość obsługi i źródło informacji zwrotnej z przeprowadzonego spotkania. W przypadku przedstawionej wcześniej konferencji EWEC 2010, pracownikom zewnętrznym przydzielono zadania logistyczno-techniczne, oparte na szeroko pojętej komunikacji oraz zarządzaniu ruchem na terenie centrum konferencyjnego. Przyjrzyjmy się teraz kolejnym istotnym aspektom: systemowi organizacji pracy oraz zarządzania pracownikami obsługi wydarzenia.

Czytaj dalej

Rola personelu tymczasowego w tworzeniu wartości wydarzenia w branży spotkań, cz. 2

Monika Dembińska | 10 lutego 2016 | seminarium

02

Jak określono w poprzedniej części tego wątku, personel obsługujący wydarzenie służyć może za narzędzie budowania relacji w branży spotkań, tworzenia jakości obsługi oraz źródło pozyskiwania informacji zwrotnej o przebiegu spotkania. Tym razem przybliżone zostaną rozwiązania logistyczne wydarzenia biznesowego, w realizację których zaangażowano pracowników zewnętrznych. Działania te, w ujęciu holistycznym, odpowiadać miały na potrzeby delegatów i tworzyć wartość dodaną spotkania. Za przykład do prezentacji dobrych praktyk posłuży European Wind Energy Conference, poświęcona tematyce energii odnawialnych, która miała miejsce w Warszawie w kwietniu 2010 roku.

Czytaj dalej

Rola personelu tymczasowego w tworzeniu wartości wydarzenia w branży spotkań, cz. 1

Monika Dembińska | 7 lutego 2016 | seminarium

Ludzie są niewątpliwie kluczem do sukcesu przeprowadzanych projektów (obok innych, równie istotnych zmiennych, wynikających z ich specyfiki, takich jak lokalizacja, koszty, czy umiejscowienie w czasie). To od zaangażowania wykonawców zależy w największym stopniu przebieg danego przedsięwzięcia. Opinia ta znajduje swoje uzasadnienie, gdyż to właśnie zasoby ludzkie odpowiedzialne są za utrzymywanie właściwych relacji z klientami, ich efektywną i wydajną obsługę, wprowadzenie innowacyjnych produktów oraz usług, szybkie i kosztowo efektywne wytwarzanie produktów, jak i świadczenie zindywidualizowanych usług o wysokiej jakości (Olak 2011).

04

Czytaj dalej

Seminarium: „Kalisia 18,5” – ocena skuteczności kampanii promocyjnej Kalisza

Eliza Piotrowska | 7 października 2014

logo18_5 500

W 2010 roku w Kaliszu podjęto się realizacji kampanii promocyjnej obejmującej cykl imprez i wydarzeń specjalnych oraz szereg różnorodnych działań je promujących. Projekt nosił tytuł Promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Kalisza w Polsce i na świecie – Kalisia 18,5 (w skrócie Kalisia 18,5) i swą nazwą nawiązywał do 1850-lecia powstania starożytnej metryki pisanej Kalisza, najstarszej w Polsce, którą ok. II w. n.e. w swym dziele „Geografia” wystawił mu grecki uczony Klaudiusz Ptolemeusz.

Założeniem głównym przedsięwzięcia była promocja w kraju i za granicą bogatego, wielowiekowego dziedzictwa miasta Kalisza, sięgającego 18 i pół wieków wstecz. Jednocześnie jednak ideą towarzyszącą obchodom było ukazanie nowoczesnego oblicza i współczesnych dokonań „młodego duchem – najstarszego z polskich miast”. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację i koordynację działań objętych kampanią „Kalisia 18,5” było Miasto Kalisz, reprezentowane przez Urząd Miasta Kalisza. Ponadto, instytucją zaangażowaną w realizację projektu była Filharmonia Kaliska. Warto dodać również, że projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja projektu uzasadniona była m.in. przesłankami takimi jak niedostateczne wykorzystanie potencjału rozwojowego, kulturowego i turystycznego miasta czy niedostateczna skala, jakość oraz rozproszenie dotychczasowych działań promocyjnych związane z ze zbyt niskim budżetem. Stwarzało to potrzebę zewnętrznej promocji miasta w celu dotarcia z ofertą kulturową i turystyczną do szerszej grupy odbiorców za pomocą kompleksowej i spójnej kampanii promocyjnej zrealizowanej na szeroką skalę, przy użyciu różnorodnych działań i narzędzi.

Czytaj dalej