SPOTKANIA WYDARZENIA

Piotr Zmyślony | 18 marca 2016

IMG_8072

Pierwszy dzień konferencji Meetings Week Poland na Stadionie Narodowym otworzyła premiera siódmej edycji raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2016” opracowanego przez Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej. Był to dobry pretekst do dyskusji o stanie statystyki polskiego rynku spotkań i wydarzeń, której dotyczył panel zatytułowany Wiarygodne i spójne dane o i dla przemysłu spotkań w Polsce. Co dalej? Nie nagadałem się, za mało mi tej dyskusji, zdążyłem tylko postawić diagnozę o schizofrenii, ale zabrakło czasu na argumenty, wrzucam więc parę uwag i przemyśleń. 

Czytaj dalej

Schizofrenia statystyki polskiej branży spotkań [komentarz]

Notatka na marginesie
PUBLIKACJE, SPOTKANIA WYDARZENIA

Raport Przemysł spotkań w Warszawie 2015 [publikacja]

Piotr Zmyślony, Piotr Szmatuła | Raport powstały na zlecenie Warsaw Convention Bureau

Screen Shot 2016-03-17 at 23.54.10

Długookresową pozycję konkurencyjną miasta na międzynarodowym rynku spotkań i wydarzeń kształtują cztery czynniki: potencjał ogólnogospodarczy, dostępność komunikacyjna, potencjał obsługowy branży spotkań i hotelarskiej oraz atrakcyjność turystyczna. Wśród wszystkich polskich miast Warszawa przoduje w tym wyścigu.

W opracowaniach sygnowanych przez wiodące i uznane instytuty badawcze oraz zespoły eksperckie zajmujące się problematyką rozwoju miast, uznaje się Warszawę za jedyny ośrodek w Polsce o statusie międzynarodowym, mającym wpływ na gospodarkę światową oraz za węzeł w ponadnarodowej sieci miast. W wymiarze regionalnym można wyróżnić jej dwóch głównych konkurentów: Pragę oraz Budapeszt. Te trzy miasta wymieniają się pozycjami w poszczególnych rankingach i raportach (inne ośrodki z Europy Środkowo‐Wschodniej lub inne polskie miasta pojawiają się w nich okazjonalnie lub na o wiele dalszych miejscach). Analiza rankingów dowodzi, że benchmarkiem rozwojowym w zakresie rynku spotkań może być dla Warszawy Berlin, z którym stolica Polski w niektórych zakresach (jak np. liczba zarządów międzynarodowych firm świadczących usługi biznesowe dla firm) z powodzeniem konkuruje.

Czytaj dalej

Zwykły wpis
RECENZJE RELACJE, SPOTKANIA WYDARZENIA

Poland – Meetings Destination 2016 [relacja]

Natalia Piechota | 15 marca 2016

Wczoraj rozpoczęła się kolejna edycja Meetings Week Poland, czyli pięciodniowe święto polskiej branży spotkań. Główną ideą cyklu wydarzeń jest podkreślenie znaczenia tego segmentu dla gospodarki oraz umożliwienie wymiany doświadczeń i opinii przedstawicieli różnych grup zaangażowanych w rozwijanie branży spotkań w Polsce. Taki również był cel konferencji Poland – Meetings Destination, rozpoczynająca cały Meetings Week, która w porównaniu do ubiegłorocznej edycji, była skoncentrowania bardziej wokół pomiaru efektów goszczenia spotkań biznesowych.

20160315_192027

Czytaj dalej

Zwykły wpis
MiASTA I TURYSTYKA, SPOTKANIA WYDARZENIA

O potencjale konkurencyjnym miast na rynku spotkań międzynarodowych raz jeszcze

Natalia Piechota | 13 marca 2016

Spośród publikacji, które analizowałam w poprzednim wpisie, raport ICCA International association meetings: bidding and decision-making z 2009 r. podejmuje temat w najbardziej szczegółowy sposób, natomiast prawdopodobnie, najbardziej kompleksowe, ale też uniwersalne podejście zaproponowali G.I. Crouch i J.R.B. Ritchie w artykule pt.: Convention Site Selection Research: A Review, Conceptual Model, and Propositional Framework z 1998 r. Wyróżnili oni osiem kluczowych grup kryteriów, ocenianych podczas wyboru lokalizacji, które w dużym stopniu pokrywają się z elementami wyodrębnionymi w mojej analizie:

  1. dostępność (accessibility)
  2. lokalne wsparcie (local support)
  3. dodatkowe korzyści (extra-conference opportunities)
  4. zakwaterowanie (accommodation facilities)
  5. obiekt (meeting facilities)
  6. informacje (information)
  7. otoczenie (site environment)
  8. inne kryteria (other criteria)

Czytaj dalej

Zwykły wpis
MiASTA I TURYSTYKA, SPOTKANIA WYDARZENIA

Co jest najistotniejsze w kształtowaniu konkurencyjności miast na międzynarodowym rynku spotkań?

Natalia Piechota | 9 marca 2016

Jakiś czas temu zastanawialiśmy się, jakie czynniki decydują o możliwości budowania międzynarodowego potencjału turystycznego polskich miast, natomiast mnie zaciekawiło, co jest kluczowe w rywalizacji miast na rynku spotkań międzynarodowych? Kilku naukowców zajmowało się tym problemem, przedstawiciele branży pewnie zmagają się z nim na co dzień, ale wydaje mi się, że w dalszym ciągu powyższe pytanie pozostaje bez odpowiedzi.

Przeanalizowałam 28 różnych list kryteriów przedstawionych w publikacjach naukowych lub branżowych (sięgających od lat 70. po współczesne, m.in. Boo, Koh i Jones 2008; Crouch i Ritchie 1998; Nelson i Rys 2000; Oppermann 1998; UNWTO i ETC 2015), żeby przekonać się, jakie czynniki decydujące o wyborze określonego miasta  jako miejsca organizacji wydarzenia pojawiają się w ich najczęściej. W największej liczbie opracowań (79%) wskazywane są aspekty związane z dostępnością komunikacyjną i atrakcyjnością turystyczną, czyli głównie z lokalnymi zabytkami oraz ofertą kulturalną i rozrywkową. Wydawałoby się, że na wszystkich listach kluczowym czynnikiem powinien być obiekt lub obiekty, w którym mogłoby się odbyć określone wydarzenie, ale widocznie dla niektórych autorów element ten był oczywisty i skupili się na innych czynnikach.

site-selection-criteria

Czytaj dalej

Zwykły wpis
MiASTA I TURYSTYKA, PUBLIKACJE, SPOTKANIA WYDARZENIA, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

The impact of convention bureau’s activity on transaction costs in the meetings industry – a theoretical approach [publikacja]

Natalia Piechota

Abstract: According to M. Porter’s (1990) competitive advantage of nations approach, destination competitiveness is based on competitiveness of local industries. Because of dynamic development of the meetings industry in recent years, this industry can be a way of creating city competitiveness. According to neoinstitutional theory, being successful in this field depends largely on the height of transaction costs in the industry and on a convention bureau’s activity. This organisation can be treated as one of city’s resources and it helps to use other resources in more effective way, which can also influence city competitiveness. Therefore, there is a question: what is the influence of a convention bureau on transaction costs in the meetings industry and thereby on city competitiveness? The aim of this paper is to recognise the transaction costs in the meetings industry and to examine the impact of a convention bureau on reducing them. This institution can reduce transaction costs by playing several roles, especially by being an agent of a city. The investigation based on a literature review is a first attempt in further research.

Key words: convention bureau, meetings industry, transaction costs, city competitiveness

Piechota, N. (2016). The impact of convention bureau’s activity on transaction costs in the meetings industry – a theoretical approach, Working Papers – Faculty of International Business and Economics, Poznan University of Economics, 2016/1.

Zwykły wpis
SEMINARIUM MIEJSKIE, SPOTKANIA WYDARZENIA

Rola personelu tymczasowego w tworzeniu wartości wydarzenia w branży spotkań, cz. 3

Monika Dembińska | 12 lutego 2016 | seminarium

01

Słowem przypomnienia – w poprzednich wpisach rola personelu tymczasowego w tworzeniu wartości wydarzenia biznesowego została zdefiniowana jako narzędzia budowania relacji, zasobów odpowiedzialnych za jakość obsługi i źródło informacji zwrotnej z przeprowadzonego spotkania. W przypadku przedstawionej wcześniej konferencji EWEC 2010, pracownikom zewnętrznym przydzielono zadania logistyczno-techniczne, oparte na szeroko pojętej komunikacji oraz zarządzaniu ruchem na terenie centrum konferencyjnego. Przyjrzyjmy się teraz kolejnym istotnym aspektom: systemowi organizacji pracy oraz zarządzania pracownikami obsługi wydarzenia.

Czytaj dalej

Zwykły wpis